Vennskapsskoler

OVERREKKELSE AV GAVE FRA RUSSISK KOLLEGA: Rektor ved Roald Amundsen videregående skole, Elisabeth Edding, sammen med assisterende rektor ved den russiske skolen i St. Petersburg.
OVERREKKELSE AV GAVE FRA RUSSISK KOLLEGA: Rektor ved Roald Amundsen videregående skole, Elisabeth Edding, sammen med assisterende rektor ved den russiske skolen i St. Petersburg.

Bygger bro mellom naboland

VG2-elevene som studerer russisk ved Roald Amundsen videregående skole har hatt et spennende besøk av jevnaldrende elever fra St. Petersburg.

Publisert

I slutten av mars hadde Roald Amundsen videregående skole besøk av elleve elever og en leder fra dens vennskapsskole i St. Petersburg.

SPENNENDE OG LÆRERIKT: Besøk i ulike klasser og fag var spennende og lærerikt.
SPENNENDE OG LÆRERIKT: Besøk i ulike klasser og fag var spennende og lærerikt.

Elevene ble innkvartert hos norske vertsfamilier under sitt fem dager lange opphold i Norge.

Foruten besøk i ulike klasser og fag, fikk de ta Oslo på pulsen og besøke museer og andre severdigheter.

 

I FELLESSKAP: Elevene hadde spennende dager sammen.
I FELLESSKAP: Elevene hadde spennende dager sammen.

Les også: Storkoste seg i Russland

Oslo vs. St. Petersburg

Oppholdet hadde også en faglig side. Elevene skulle sammenligne Oslo og St. Petersburg når det gjelder klima, miljø og boforhold med spesiell vekt på unge menneskers levekår.

De hadde forberedt seg godt, tok oppgavene meget alvorlig og fremførte spennende foredrag sammen med de norske elevene.

At Oslo er blitt “Green European Capital 2019”, fikk stor oppmerksomhet.

FREMFØRTE FOREDRAG: Elevene sammenlignet Oslo og St. Petersburg når det gjelder klima, miljø og boforhold.
FREMFØRTE FOREDRAG: Elevene sammenlignet Oslo og St. Petersburg når det gjelder klima, miljø og boforhold.

Svært takknemlig

– La oss håpe at dette kan bidra til større interesse for andre kulturer og bygge bro mellom naboland i tider som preges av politisk uro og ustabilitet.

Elena Shalneva, lektor ved Roald Amundsen videregående skole

Lektor Elena Shalneva, som underviser i russisk ved Roald Amundsen videregående skole, roser foreldrene som åpnet sine hjem for gjestene fra St. Petersburg.

Elevene og assisterende rektor ved den russiske skolen er svært takknemlig for den gjestfrihet de ble vist under oppholdet i Norge, forteller hun.

– Mange av elevene knyttet vennskapsbånd og fikk spennende impulser fra jevnaldrende. La oss håpe at dette kan bidra til større interesse for andre kulturer og bygge bro mellom naboland i tider som preges av politisk uro og ustabilitet, legger hun til.

Les også: Привет, Питер!