Rus blant unge i Oppegård

"DAGENS FANGST": Dette bildet ble publisert av Utekontakten Oppegård 4. desember 2018. På bildeteksten skrev Utekontakten følgende: "Dagens fangst. Som vi kan se, så er det fortsatt mye å ta tak i. 💪".
"DAGENS FANGST": Dette bildet ble publisert av Utekontakten Oppegård 4. desember 2018. På bildeteksten skrev Utekontakten følgende: "Dagens fangst. Som vi kan se, så er det fortsatt mye å ta tak i. 💪".

"Dagens fangst" kom aldri frem til politiet

"Dagens fangst. Som vi kan se, så er det fortsatt mye å ta tak i 💪," skrev kommunaltjenesten Utekontakten i bildeteksten til et skrytebilde som de la ut på Facebook, uten å ville kommentere bildet ytterligere. Det viser seg at stoffet ble destruert av Utekontakten uten av politiet ble varslet om dette.

Publisert

 

SKRYTEBILDET? Dette bildet og bildeteksten med muskel-emoji (spent-biceps-emoji) ble publisert av Utekontakten Oppegård 4. desember 2018.
SKRYTEBILDET? Dette bildet og bildeteksten med muskel-emoji (spent-biceps-emoji) ble publisert av Utekontakten Oppegård 4. desember 2018.

Det var i slutten av desember i fjor at Oppegård Avis oppdaget dette bildet på Facebook-siden til Utekontakten Oppegård, en kommunal tjeneste som utfører forebyggende, oppsøkende arbeid rettet mot unge mennesker mellom 12 og 23 år.

Bildet, som ble publisert av Utekontakten tirsdag 4. desember, viser en gjennomsiktig, hullete plastpose med klumpete, hvitt pulver strødd på en Dell-datamaskin.

Under bildet skrev Utekontakten følgende bildetekst: "Dagens fangst. Som vi kan se, så er det fortsatt mye å ta tak i. 💪".

Da Oppegård Avis oppdaget dette bildet 19. desember, sendte vi en henvendelse til Utekontakten om ba om en forklaring på hva som var avbildet, samt å beskrive situasjonen med rus blant unge i Oppegård.

Til tross for gjentatte forsøk i desember og i januar, ville Utekontakten ikke kommentere dette.

Les også: 18 ungdommer fra Oppegård pågrepet i stor narkoaksjon

Metamfetamin?

Det var ikke bare Oppegård Avis som reagerte på det konkrete bildet.

Lokalpolitiker Hans Martin Enger (MDG) stilte også spørsmål til Utekontakten i kommentarfeltet under bildet.

 
 

Her bekreftet Utekontakten et annet svar som tydet på at det konkrete stoffet på bildet var metamfetamin (se faktaboks), med presisering: "Ja, noe ingen bør få i seg".

Les også: Tatt med hasj ved Gjersjøen

Metamfetamin

 • Er et stoff som er nært kjemisk beslektet med amfetamin.
 • Virkningen er den samme, men stoffet er noe mer potent slik at man trenger en mindre dose enn med amfetamin for å oppnå samme effekt.
 • Uttrykket "speed" som i dag brukes som et slanguttrykk for alle sentralstimulerende stoffer kommer fra metamfetaminbruk i USA.
 • Metamfetamin er i ren form et hvitt, krystallinsk pulver uten spesiell lukt. Illegale kvaliteter kan være misfargede og ha en karakteristisk lukt.
 • En spesiell variant av metamfetamin foreligger som store, isklumplignende krystaller. Denne kalles "ice."
 • Kilde: Rustelefonen

Ville ikke kommentere bildet

Kommunalsjef Jorunn B. Almaas, som har ansvar for den kommunale tjenesten Utekontakten, ville heller ikke kommentere bildet da hun ble kontaktet av Oppegård Avis.

Mandag 21. januar sendte hun følgende kommentar til oss på e-post:

«En av Utekontaktens oppgaver er å avdekke risikoutsatte grupper og oppsøke miljøer som unngår kontakt med hjelpeapparatet. Gjennom sin oppsøkende virksomhet kan utekontaktens medarbeidere komme over ulike situasjoner og oppdage illegale rusmidler. Det aktuelle bildet viser resultater av dette arbeidet.»

Oppegård Avis fikk ingen ytterligere kommentarer fra Almaas til tross for flere forsøk.

"Til dette bildet har vi ikke ytterligere kommentarer", skrev hun til Oppegård Avis tirsdag 22. januar og dagen etter.

Les også: Young Bloods rekrutterer løpegutter fra Oppegård

"Stoffet ble fjernet og destruert av Utekontakten"

Til slutt fikk Oppegård Avis en redegjørelse fra rådmann Lars Henrik Bøhler onsdag 30. januar.

– Det var uakseptabelt å fjerne og destruere stoffet uten at politiet ble kontaktet først.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

Han beklaget i en e-post for at bildet ble lagt ut på hjemmesiden til kommunal tjeneste, og forklarte at det konkrete stoffet ble kastet av Utekontakten uten at politiet ble varslet om dette i forkant.

PMMA

 • Er et svært giftig sentralstimulerende rusmiddel som typisk selges som MDMA (virkestoffet i partydopet ecstasy) eller amfetamin, og kan føre til voldsom overoppheting og overstimulering.
 • 35 personer har dødd i Norge av både PMMA (para-metoksymetamfetamin) og PMA (parametoksyamfetamin).
 • Stoffet virker langsommere enn amfetamin og MDMA, men er kraftigere.
 • Overdose skjer typisk ved at brukeren opplever liten effekt til å begynne med, og dermed tar mer.

  Kilde: Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Dagbladet

Rådmannen skrev følgende til oss på e-post :

"Jeg beklager at dette bildet ble lagt ut på hjemmesiden til Utekontakten i Oppegård. Jeg tok det opp til diskusjon i Rådmannens ledermøte 24. januar hvor jeg var tydelig på at slike bilder ikke skulle legges ut med mindre det skulle brukes i en større sammenheng for å redegjøre for «rusutfordringene» i kommunen. Og det måtte skje i nært samarbeid med politiet.  Videre at det var uakseptabelt å fjerne og destruere stoffet uten at politiet ble kontaktet først.  25. januar sendte jeg også en mail til politiet hvor jeg beklaget at vi ikke hadde tatt kontakt med politiet etter funn av noe som kunne karakteriseres som narkotika.  Jeg skrev også at jeg ønsket at politi og kommune sammen skulle se på hvordan disse rutinene kan forbedres.  Utekontakten har for øvrig beklaget hendelsen og deres opptreden".

Varsler om livsfarlig stoff

I den samme e-posten viste rådmannen også til artikkelen "Dødsdopalarm" (side 9 i Dagbladet fra tirsdag 15. januar): 

"Der beskrives et stoff som heter PMMA og hvor bruket øker sannsynligheten for alvorlige forgiftninger. Dette er et livsfarlig stoff og politiet setter inn tiltak for å finne ut av hvem som distribuerer dette. Det er uvisst hva slags stoff Utekontakten fant (om det i det hele tatt var narkotika), men det er politiet gjennom Kripos (red. anm.: Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet) og sine laboratorier som finner ut av dette", skrev rådmannen til Oppegård Avis.

Utekontakten Oppegård har skrevet på sin Facebook-side i dag at de ikke har noen kommentarer til noe av det som fremkommer i artikkelen eller debatter i kommentarfeltet, men de legger ut en oversikt over de ulike forebyggende tiltak mot rus, som tjenesten har utviklet og implementert siden 2016. 

Les også: – Mine 23 år i en rusboble

Oppegård Avis følger opp saken.

Les også om russituasjonen blant unge i Oppegård i papirutgaven til Oppegård Avis neste uke.

Har du tips til saken, kontakt oss gjerne på [email protected]