VÅRT NYE RÅDHUS

HJERTE I NORDRE FOLLO: Ski rådhus blir bygget om slik at det kan huse både de som sitter der i dag og de som kommer fra rådhuset i Oppegård, når Nordre Follo trer i kraft 1. januar 2020.
HJERTE I NORDRE FOLLO: Ski rådhus blir bygget om slik at det kan huse både de som sitter der i dag og de som kommer fra rådhuset i Oppegård, når Nordre Follo trer i kraft 1. januar 2020.

Oppussingen betaler seg selv

Ski rådhus skal pusses opp for 44 millioner kroner og huse administrasjonen for Nordre Follo.

Publisert

Ski rådhus pusses opp for 44 millioner kroner, og omtrent 140 ansatte skal flytte fra Oppegård rådhus til Ski før sammenslåingen til Nordre Follo kommune trer i kraft 1. januar 2020.

– Det er viktig å påpeke at de 44 millionene som vi bruker i Ski rådhus nå skaper minst 40 nye kontorplasser. Det vil si at vi kan slutte å bruke 40 andre kontorplasser og dermed vil denne investeringen betale seg selv, gjennom sparte leiekostnader eller mulighet til å selge eiendom, sier prosjektleder i Nordre Follo, Bjørn Fredrik Kristiansen.

Blant annet skal rådhuset i Oppegård legges ut for salg, men akkurat når det skjer er ikke avklart ennå.

– Gjennom mer arealeffektiv bruk av rådhuset og de andre kontorlokalene Ski kommune disponerer i Ski, slipper vi å anskaffe nye lokaler til administrasjonen.

Nøktern standard

Det er ikke snakk om en hovedombygging av det eksisterende rådhuset i Ski.

– Dette er mange enkle små tiltak og grep. Oppdraget fra den politiske ledelsen er nøktern standard med effektiv arealutnyttelse og fleksible arealer, så de kan ta imot ulike brukere over tid, presiserer Kristiansen.

Også arbeidsplassene for de folkevalgte skal utformes slik.

– Vi skal samarbeide med politikerne gjennom november for å utforme arbeidsmiljøet for de folkevalgte, og dette skal være på plass i god tid før byggestart av disse i februar/mars, sier Kristiansen.

Tre byggetrinn

Prosjektet starter i oktober og skal fortsette til etter sommerferien neste år. Samlet sett skal utbyggingen ta omtrent ett års tid, over tre byggetrinn.

FLERE PLASSER: I dette området var det to kontorer samt to store hjørnekontorer. Nå sitter 12 stykker på den samme plassen, forteller prosjektleder Bjørn Fredrik Kristiansen.
FLERE PLASSER: I dette området var det to kontorer samt to store hjørnekontorer. Nå sitter 12 stykker på den samme plassen, forteller prosjektleder Bjørn Fredrik Kristiansen.

– Vi har allerede bygget om i tredje etasje, og IT-virksomheten i Ski og Oppegård har blitt samlokalisert på Ski rådhus. Nå skal vi skal pusse opp etasjevis, det første byggetrinnet starter i slutten av oktober; da pusser vi opp andre og fjerde etasje, sier Kristiansen.


Den etappevise ombyggingen er lagt opp for å slippe å tømme hele rådhuset på samme tid, noe som ville medført store kostnadsøkninger, ifølge prosjektlederen.

Reduserer kostnader

Sammenslåingen vil, ifølge Kristiansen, bidra til reduserte kostnader for de to kommunene.

– Det er ikke snakk om å øke, men å bidra til å redusere kostnadene. Oppegård rådhus skal selges, og det er besluttet at administrasjonssentrum for Nordre Follo og rådhuset skal ligge i Ski. Det er også besluttet at man ikke skal bruke mange penger på bygge et nytt rådhus, men gjøre nødvendige tiltak for å ta imot flere, og det er det vi gjør nå, sier Kristiansen.

Åpner opp

Ombyggingen skal legge til rette for flere arbeidsplasser enn bare enekontororer, så der det bygges om skal det også åpnes opp.

– Vi lager ikke store landskap, men kolleger som naturlig samarbeider kan sitte sammen i soner, forklarer Kristiansen.

I tillegg foreslås det at kommunestyresalen flyttes ned fra sjette til andre etasje.

– Det blir mer arealeffektivt og vi får møtesenter på bakkeplan som gjør tilgjengelighet og evakuering enklere.

Den gamle kantinen og kulturhusdelen av rådhuset skal bli en del av møtesenteret, og den eksisterende «Auduns sal,» foreslås som ny kommunestyresal.

– Dette må ikke bli en hovedombygging

Kristiansen bedyrer at prosjektet så langt er i rute, både med tanke på budsjett og tid, og at nøkkelen ligger i å holde det enkelt.

– Vi må passe på at vi bare skal gjøre mindre inngrep, dette må ikke bli en krevende hovedombygging, da vil kostnadssiden komme helt ut av kontroll. Vi er rett og slett nødt til å gjøre dette med enkle grep og et veldig nøkternt budsjett. Det er ikke snakk om en standardheving, bare en ombygging og tilpassing til nye arbeidsplasser, avslutter Kristiansen.