– Det blir feil å jobbe med saker som politikerne allerede har bestemts seg for, skriver Steinar Karlsrud i dette innlegget.
– Det blir feil å jobbe med saker som politikerne allerede har bestemts seg for, skriver Steinar Karlsrud i dette innlegget.

– Vi føler oss som et gissel for kommunens vedtak

Lederen for Oppegård historielag slår tilbake mot forslagene til nye veinavn i Nordre Follo.

Publisert

Oppegård Historielag har prøvd å stille opp  i mange fora i forbindelse med kommunesammenslåingen (som de fleste er imot). Dette mener vi er riktig, da vedtak er fattet, og med hensyn på å få en best mulig Nordre Follo kommune i fremtiden. Flere av oss har deltatt i masse møter etter invitasjon fra Oppegård og Ski kommuner.

Vi har vært på befaringer i forbindelse med veinavn/kommunevåpen. Forhørt oss med befolkningen, sjekket historiske og kulturelle kilder, kommet med muntlige og skriftlige innspill etter ønske fra kommunene. Sendt over nye og gamle bilder også etter ønske fra kommunene. Brukt mye av vår fritid i forbindelse med kommunesammenslåing, sentrumsplanen for Kolbotn, kommuneplanen mm.

Alt arbeidet vi gjør er gratis og frivillig, med et ønske om at historie, kultur, fauna, barns oppvekst, bevaring av hundre meterskoger for unge og gamle og for nye og gamle innbyggere.

De siste dagene har det kommet en mengde kritiske henvendelser til meg, da det er opplyst at «Veinavnene er valgt i samråd med historielagene.» Dette leste jeg først i gårsdagens Oppegård Avis og fikk meg et sjokk.

 Så å si ingen av veiene har fått navn som Oppegård Historielag forslo.

Dårlig lys

Historielaget har ikke vært inne i noen avgjørende prosess i kommunene.

Vi har ikke vært med i noen som helst beslutningsprosess, ei heller visst hvem som har vedtatt sluttresultatet. Vedkommende utvalg har aldri kontaktet oss.

For historielaget betyr dette at vi er kommet i et dårlig lys i forhold til våre medlemmer og befolkningen. Vi føler oss som et gissel for kommunens vedtak og beslutning, hvor antagelig politikere fra det største partiet tar den endelige avgjørelsen.  

Det samme gjaldt kommunevåpen. Våre forslag ble så vidt vi kan forstå, ikke vurdert i det hele tatt. Her leste vi deres endelige vedtaket i avisen.

Konklusjon:

Mye arbeid er nedlagt av frivilligheten i forbindelse med Nordre Follo kommune mm. Kommunene har etterspurte faglige råd, men vi ser sjelden at det blir hensyntatt av politikerne. I veisaken er navnene i hvert fall ikke valgt i samråd med Oppegård historielag, som kommunen gir utrykk for. Vi har ikke hatt noen som helst innflytelse på vedtaket, og våre råd er tilsidesatt av politikerne.

 Hvis tanken med å invitere oss kun er og bruke oss som gissel for politikerens vedtak, er jeg av den mening at Oppegård historielag ikke lenger ønsker å bidra i prosessen med etablering av Nordre Follo Kommune.

For orden skyld bør kommunen opplyse om det faktum at Oppegård  historielag ikke har hatt mer innflytelse på beslutningsprosessen enn de 350 andre innsendte forslagstillerene.

Undertegnede kommer til å foreslå på kommende styremøte at Oppegård historielag ikke ønsker å videreføre samarbeidet med Nordre Follo kommune i denne sammenslåingsprosessen.

Oppegård historielag og annen frivillighet jobber med mange tiltak som vi mener er viktig for befolkningen og som vi  får mange gode tilbakemeldinger på. Det blir feil å jobbe med saker som politikerne allerede har bestemt seg for, eventuelt overlate til konsulenter som vi ikke helt kjenner kompetansen til.

Tillit oppstår ved å vise tillit og forutsigbarhet.