TÅRNÅSEN SKOLE

FRA MIDLERTIDIG TIL FAST: Hege Ekanger Bjerke ble ansatt som den femte rektoren på Tårnåsen skole i løpet av de siste ti årene.
FRA MIDLERTIDIG TIL FAST: Hege Ekanger Bjerke ble ansatt som den femte rektoren på Tårnåsen skole i løpet av de siste ti årene.

Hege Ekanger Bjerke ble valgt som rektor på Tårnåsen

Det var kun to søkere til rektorstillingen på Tårnåsen skole. Hege Ekanger Bjerke går nå over fra midlertidig til fast stilling.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har nylig skrevet om den faste rektorstillingen på Tårnåsen skole, som ble lyst ut like ved påsken. Dette er til tross for at nåværende rektor, Hege Ekanger Bjerke (53), allerede var tilsatt i stillingen som rektor på denne skolen siden begynnelsen av februar.

53-åringen, som bor på Skullerud i Oslo kommune, jobbet tidligere som administrasjonsleder ved Oslo voksenopplæring på Skullerud. Denne stillingen hadde Ekanger Bjerke i kun tre måneder (1. november 2021–31. januar 2022) før hun begynte i stillingen som rektor på Tårnåsen skole onsdag 2. februar.

Verken kommunen eller Ekanger Bjerke selv informerte da noen ansatte eller foresatte om at rektorstillingen hennes var midlertidig. Det ble heller ikke formidlet under intervjuet med Oppegård Avis i slutten av februar.

Les saken her: – Stillingen var midlertidig

Femte rektor på ti år

Kun drøye to måneder senere dukket det opp utlysningen av den faste rektorstillingen. Først fredag 8. april ble den lyst ut av Nordre Follo kommune, med søknadsfristen søndag 24. april, som betyr at de fem dagene i påsken utgjorde en tredel av den korte søkeperioden.

– Det stemmer at Hege Ekanger Bjerke ble ansatt midlertidig 2. februar. Stillingen måtte nå lyses ut som en fast stilling siden tidligere rektor har sagt opp jobben, forklarte kommunalsjef Arnfinn Almås til Oppegård Avis 19. april.

Det har vært mye utskifting blant skoleledelsen på Tårnåsen, med fem rektorer på ti år, etter at den gamle skolen brant i 2010. Nina Kristin Sæthre, som var rektor på Tårnåsen skole i fire og et halvt år, sa opp jobben i slutten av februar i år. Siden slutten av november i fjor ble rektoren fra Ski ungdomsskole, Cathrine Sandsmark, konstituert som rektor på Tårnåsen frem til Hege Ekanger Bjerke tiltrådte i den midlertidige rektorstillingen i februar.

Kun to søkere

Innen søknadsfristen 24. april var det registrert kun disse to søkerne til den faste rektorstillingen på Tårnåsen skole: Hege Ekanger Bjerke (53) fra Skullerud i Oslo og Raymond Pedersen (37) fra Oppegård.

Ofte har man en ny utlysning i slike tilfeller med så få søkere eller hvis ikke man mener at en av kandidatene er meget god, men en ny utlysning var ikke nødvendig, ifølge Katti Anker Teisberg, som er områdeleder for skolene i Nordre Follo kommune.

– Var litt rask med det

I en e-post fra fredag 20. mai hvor Anker Teisberg svarte på spørsmål fra Oppegård Avis om rektorstillingen, bekreftet hun at kommunen allerede da hadde bestemt seg og valgt den nye rektoren. Til tross for dette, ble ansatte og foresatte informert om dette henholdsvis fem og ti dager senere. Slik forklares dette av kommunen:

– I en tilsettingsprosess er det formaliteter knyttet til informasjon og oppfølging av de involverte i tillegg til ferdigstillelse av dokumenter som tar tid. Jeg bekreftet tilsettingen til deg i e-post fredag 20. mai, og beklager at jeg var litt rask med det. Personalet på skolen ble orientert onsdag 25. mai. Foresatte har fått melding i dag 30. mai, sier Katti Anker Teisberg.

Fornøyd

– Generelt er det få søkere til rektorstillinger og vi er glade for at vi fikk to godt kvalifiserte søkere. Hege Ekanger Bjerke, som fungerer som rektor på Tårnåsen skole, er nå tilsatt i fast stilling, skrev Katti Anker Teisberg i Nordre Follo kommune.

Ifølge henne har Ekanger Bjerke bakgrunn fra skoler i Oslo hvor hun har hatt lederansvar på AKS (SFO) og vært undervisningsinspektør/ assisterende rektor på flere skoler, både 1.-10 trinn og rene barneskoler.

– Begge ble vurdert

Den andre søkeren, som også var godt kvalifisert for rektorjobben, er Raymond Pedersen (37) fra Oppegård. Han jobber i dag som undervisningsinspektør ved Finstad skole i Ski. Kommunen skriver at de ikke kan gi oss flere opplysninger knyttet til hans kompetanse og arbeidserfaring. Oppegård Avis har dessverre ikke lyktes med å få kommentar fra vedkommende.

– Når det gjelder tilsettingsprosessen, så ble begge kandidatene intervjuet og vurdert utfra de samme kriteriene, som er beskrevet i utlysningsteksten. Det var et samlet ansettelsesråd som innstilte Hege Ekanger Bjerke til stillingen, sier Anker Teisberg i Nordre Follo kommune.

5 av 70 slutter

Tårnåsen skole har 70 ansatte og 562 elever, som gjør den til den største barneskolen i Oppegård når det gjelder antall elever på skolen per i dag.

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra foresatte ved skolen som klager på dårlig samarbeid med foresatte for tiden. Det klages også på dårlig miljø og misnøye med ledelsen, og det går rykter om at flere lærere ved skolen har sagt opp jobben i år. Oppegård Avis har bedt kommunen om å kommentere dette.

– Det er fem ansatte som slutter og to ansatte som skal ut i permisjon (regnet fra 1. januar 2022). Sluttårsaken er for meg per i dag kjent for alle de involverte minus én. Jeg opplever ikke at det er dårlig miljø på skolen, men vi jobber med å få en god dialog og et godt samarbeid med foreldrene gjennom FAU, sier Anker Teisberg.

Powered by Labrador CMS