Fremtidens mobilitetsløsninger

FRA OSLO TIL SKI: Bildet viser en av de to selvkjørende bussene på Akershusstranda i Oslo. Snart vil du se slike selvkjørende kjøretøy i vår kommune.
FRA OSLO TIL SKI: Bildet viser en av de to selvkjørende bussene på Akershusstranda i Oslo. Snart vil du se slike selvkjørende kjøretøy i vår kommune.

Selvkjørende busser kommer til Nordre Follo

Til høsten skal Ruter sette i gang med to selvkjørende busser i vår kommune. Foreløpig skal tilbudet testes i Ski.

Publisert

Vi starter med to selvkjørende kjøretøy i Ski og øker muligens antallet noe etter hvert. Bussene forventes å kjøre i seks til tolv måneder i denne fasen. Linjen blir på to til tre kilometer, sier direktøren for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.

Slik fungerer selvkjørende busser

 • En selvkjørende buss er en buss som kjører uten sjåfør.
 • Bussen styres av avansert teknologi og har en hastighet på 25 kilometer i timen, men vil i første omgang operere med en makshastighet på 18 kilometer i timen.
 • Før bussene settes i trafikk kartlegges kjøreruten og omgivelsene. Dette forhåndsprogrammerte kartet blir benyttet av bussene for å bekrefte posisjonen når bussen kjører.
 • Når bussen kjører, vil ulike sensorer kontinuerlig hente inn informasjon om omgivelsene og trafikken, slik at bussen kan navigere trygt gjennom trafikkbildet.
 • Bussen justerer hastigheten basert på avstanden til omgivelser og andre trafikanter i nærheten. Hvis en trafikant kommer nær bussen, stopper den.

SKI FÅR SELVKJØRENDE KJØRETØY: Sjekk hvordan selvkjørende busser fungerer i Oslo. Video: Ruter

Han understreker at det fortsatt jobbes med ulike avklaringer rundt antall busser, hvilke ruter de skal kjøre på og andre praktiske ting.

– Dette skal trolig avklares i løpet av våren. Etterpå må vi jobbe videre med detaljplanlegging og søke om ulike tillatelser, sier Angelvik.

Fire busser i Oslo

Siden mai 2019 har Ruter prøvd ut selvkjørende kjøretøy som en del av reisetilbudet i hovedstadsregionen.

De har testet to strekninger med selvkjørende busser i Oslo (med to selvkjørende busser på hver strekning): Linje 35 på Akerhusstranda i Oslo (mellom Kontrasjkæret og Vippetangen) og linje 85B på Ormøya (fra Malmøya til Mosseveien ved Nedre Bekkelaget).

LINJE 35: Siden i fjor har linje 35, mellom Kontrasjkæret og Vippetangen i Oslo, vært betjent med to selvkjørende busser. Nå skal denne linjen flyttes litt og justeres. Kilde: Ruter
LINJE 35: Siden i fjor har linje 35, mellom Kontrasjkæret og Vippetangen i Oslo, vært betjent med to selvkjørende busser. Nå skal denne linjen flyttes litt og justeres. Kilde: Ruter
LINJE 85B: Linje 85B på Ormøya mellom Nedre Bekkelaget og Malmøya har også vært betjent med to selvkjørende busser. Holdeplassene er de samme som benyttes av 85-bussen: Ormsundbakken, Mailand, Kirkebakken, Malmøysundet og Malmøya. I tillegg stopper bussene på en ny holdeplass ved parkeringsplassen mellom skolen og bensinstasjonen. Denne holdeplassen heter «Nedre Bekkelaget».
LINJE 85B: Linje 85B på Ormøya mellom Nedre Bekkelaget og Malmøya har også vært betjent med to selvkjørende busser. Holdeplassene er de samme som benyttes av 85-bussen: Ormsundbakken, Mailand, Kirkebakken, Malmøysundet og Malmøya. I tillegg stopper bussene på en ny holdeplass ved parkeringsplassen mellom skolen og bensinstasjonen. Denne holdeplassen heter «Nedre Bekkelaget».

Ingen ulykker

PLASS TIL ÅTTE PASSASJERER OG EN VERT: Bildet viser en av de to selvkjørende bussene som kjører på linje 35 på Akershusstranda.Minibussene er produsert av den franske produsenten Navya. Modellen som kjører på linje 35 er Arma (elektrisk og utslippsfri minibuss, som tar åtte passasjerer i tillegg til en vert).
PLASS TIL ÅTTE PASSASJERER OG EN VERT: Bildet viser en av de to selvkjørende bussene som kjører på linje 35 på Akershusstranda.Minibussene er produsert av den franske produsenten Navya. Modellen som kjører på linje 35 er Arma (elektrisk og utslippsfri minibuss, som tar åtte passasjerer i tillegg til en vert).

– Dette har vært absolutt vellykket. Vi skal fortsette med driften på de to linjene, men linje 35 skal flyttes litt. Vi ønsker å justere noe for å kunne teste nye ting der, sier direktøren for mobilitetstjenester i Ruter.

OPPTATT AV FREMTIDENS LØSNINGER: – Selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger, sier direktøren for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.
OPPTATT AV FREMTIDENS LØSNINGER: – Selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger, sier direktøren for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik.

 

– Har det vært noen ulykker på de to linjene i testperioden?

– Nei, det har ikke vært noen ulykker, men det har vært to uhell der et kjøretøy har skrapt borti et annet kjøretøy når det kjørte i manuell modus. Hendelsen var helt udramatisk og i lav fart, sier Endre Angelvik.

Som følge av covid-19-utbruddet er begge linjene med selvkjørende buss i Oslo innstilt inntil videre.

– Vi jobber nå for å åpne disse linjene opp igjen, sier Angelvik.

Fraktet 25.000 passasjerer

Ifølge Angelvik har Ruter kjørt rett i underkant av 15.000 kilometer og transportert cirka 25.000 passasjerer med de til sammen fire selvkjørende bussene i Oslo i løpet av pilotperiodene for de to strekningene.

– Har dere et tilsvarende anslag for Ski?

FRA OSLO TIL NORDRE FOLLO: Bildet viser selvkjørende buss på Akerhusstranda i Oslo. Etter å ha etablert to selvkjørende bussruter i Oslo i fjor, flyttes fokuset i år ut av hovedstaden til Ski.
FRA OSLO TIL NORDRE FOLLO: Bildet viser selvkjørende buss på Akerhusstranda i Oslo. Etter å ha etablert to selvkjørende bussruter i Oslo i fjor, flyttes fokuset i år ut av hovedstaden til Ski.

Tallet er mikroskopisk sammenliknet med det faktum at en million passasjerer fraktes av Ruter hver dag med den ordinære kollektivtrafikken, men direktøren for mobilitetstjenester i Ruter er optimistisk:

Selvkjørende kjøretøy blir en del av fremtiden på en eller annen måte, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt hvordan dette vil være realisert. Vi ønsker å holde oss i front av den teknologiske utviklingen og utnytte mulighetene den medfører. Derfor har vi startet utprøving av selvkjørende kjøretøy som en integrert del av kollektivtilbudet i Oslo, sier Angelvik.

SELVKJØRENDE BUSSER: Her kan du se Ruters utprøvinger fra 2019 til i dag.
SELVKJØRENDE BUSSER: Her kan du se Ruters utprøvinger fra 2019 til i dag.

       Er det noen andre om bord?

 • Bussene kjører selv, men det er en vert om bord for å sørge for god service, sikkerhet og fremkommelighet.
 • Vertens primære funksjon er å gi passasjerer assistanse hvis de trenger det, og svare på spørsmål om kjøretøyet og tjenesten.
 • For mange vil selvkjørende busser være en ny måte å reise på, og derfor er informasjonsrollen til verten viktig.
 • Verten vil også kunne overta manuell styring over kjøretøyet ved behov, for eksempel for å kjøre det rundt midlertidige hindringer i veibanen som feilparkerte biler og veiarbeid.

En del av STOR-prosjektene

Ruters utprøvning av selvkjørende kjøretøy i Ski gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune, som delprosjekt under en større satsing kalt «Smartere Transport i Oslo-regionen» (STOR).

Hensikten med STOR-prosjektene er å utnytte teknologiske fremskritt til å gjøre transport i Oslo-området enklere, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv, sier Angelvik.

Ingen permanent tilbud

– Vi har vi til slutt siktet oss inn på Ski som det mest interessante stedet sett ut ifra våre læringskriterier.

– Mens vi fortsetter å høste erfaringer i Oslo har det i fortsettelsen vært naturlig å se til resten av det geografiske området vi betjener, hvor operasjon i nye typer omgivelser kan gi selvkjøringsprosjektet et bredere læringsutbytte, sier direktøren for mobilitetstjenester i Ruter.

GLEDER SEG: – Jeg har sett frem til prosjektet med selvgående busser og er glad for Ruter peker på Ski by som egnet til dette prosjektet, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.
GLEDER SEG: – Jeg har sett frem til prosjektet med selvgående busser og er glad for Ruter peker på Ski by som egnet til dette prosjektet, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.

Ifølge ham har Ruter vurdert et stort antall områder og strekninger i Viken fylkeskommune, inkludert Kolbotn, og etter en totalvurdering har de valgt å teste selvkjørende busser i Ski.

– Vi har vi til slutt siktet oss inn på Ski som det mest interessante stedet sett ut ifra våre læringskriterier. Vi jobber nå sammen med Nordre Follo kommune i den videre planleggingen, sier Angelvik.

Han presiserer at dette ikke er et permanent tilbud, men et slags eksperiment, utprøving og justering for å høste erfaringer med selvkjørende kollektivtrafikk.

Ser frem til å prøve

– Dette er et spennende prosjekt som jeg ser frem til å prøve. Jeg er glad for at Ski by og Nordre Follo kommune er valgt ut til et prosjekt som bidrar til å utvikle kollektivtransporten, sier ordfører i Nordre Follo Hanne Opdan.

Hun sier det er viktig å tenke muligheter og se hvordan teknologien kan bidra til å fremme effektiv og miljøvennlig transport i tråd med innbyggernes behov og hvordan kommunen ønsker å utvikle Ski sentrum.

– Dette er et fremtidsrettet prosjekt med utprøving av ny teknologi. Ruter har forsikret oss om at sikkerheten er prosjektets høyeste prioritet. Det er viktig at både kjøretøy og strekninger vil være gjenstand for inngående sikkerhetsvurderinger i forberedelsen av prosjektet, og observasjoner og vurderinger vil gjøres kontinuerlig gjennom hele prosjektperioden, sier ordføreren.

Hva skjer hvis noen går foran bussen?

 • Kjøretøyene er utstyrt med en rampe som heves og senkes automatisk. Rampen har en kapasitet på 350 kilo.
 • Bussen registrerer alt i en 60 meter lang radius rundt seg, og vil justere hastigheten etter personen eller objektet.
 • Hvis personen eller objektet kommer nærmere bussen, vil den bremse og eventuelt tute.
 • Hvis personen eller objektet er lengre borte, senker den farten.

Ruter ikke bestemt ennå

Hanne Opdan påpeker at Ruter har satset mye i Nordre Follo frem til nå og innbyggerne har fått et svært godt kollektivtilbud mange steder, også mellom kommunens tettheter og mellom kommunene i Follo.

– Det er fortsatt mye å jobbe for, men vi har et godt samarbeid for gode tilbud flere steder i kommunen, sier Opdan. 

Hvor bør de selvkjørende bussene ha rute i vår kommune etter din mening? Kan det være snakk om strekninger mot Oppegård syd?

Prosjektet starter etter planen til høsten. Det er mye som skal testes og bekreftes før det kan bestemmes hvor en rute kan komme til å gå, sier Opdan.

Flere internasjonale aktører

Til neste fase av selvkjøringsprosjektet utvides samarbeidet med nye aktører, blant annet med danske Holo (tidligere Autonomous Mobility AS), som er Europas ledende operatør av selvkjørende kjøretøy. Selskapet har erfaring fra pilotprosjekter i fem ulike land og står for driften av Ruters linjer med selvkjørende kjøretøy.

– Prosjektet vi gjennomfører med dem er blant de mest ambisiøse utprøvingene av selvkjørende kjøretøy i offentlig kollektivtransport noe sted i verden. Holo skaffer oss tilgang til kjøretøy og teknologi, står for drift av linjene og leder søknadsprosess og godkjenningsarbeid knyttet til kjøretøy og strekninger, sier Endre Angelvik.

Han sier at gjennom en avtale fremskaffet av Holo har Toyota Motor Europe og den finske teknologibedriften Sensible 4 nylig blitt innlemmet i prosjektet. Avtalen åpner for bruk av Toyota-kjøretøy utstyrt med Sensible 4-programvare på det kommende transporttilbudet i Ski.

– Siden oppstarten i mai i fjor har vi lært mye om hvilke teknologiske fremskritt vi er avhengige av for å kunne utvikle tilbudet. At vi nå har fått Toyota og Sensible 4 med på laget gjør det mulig for oss å ta et betydelig steg videre i piloteringen av selvkjørende kollektivtransport, og skape tjenester som er av enda større verdi for kundene våre. Vi er veldig spente på potensialet i dette samarbeidet og gleder oss til å komme i gang, sier Angelvik.

Les også: Fant ramponert stativ og kano slengt ut i vannet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Labrador CMS