Vaksinering i Nordre Follo

TRENGER DRØYE 6.000 DOSER: Totalt trenger kommunen drøye 6.000 enkeltdoser for å gi dose én til alle innbyggere i gruppe ti som har registrert seg for vaksinering i Helseboka per i dag. – Hvis vi får rundt 3.000 til 4.000 førstedoser to uker på rad, kan resten av gruppe ti få tilbud om dose én innen uke 26, sier Monica Viksaas Biermann. Foto: Silje Stavik
TRENGER DRØYE 6.000 DOSER: Totalt trenger kommunen drøye 6.000 enkeltdoser for å gi dose én til alle innbyggere i gruppe ti som har registrert seg for vaksinering i Helseboka per i dag. – Hvis vi får rundt 3.000 til 4.000 førstedoser to uker på rad, kan resten av gruppe ti få tilbud om dose én innen uke 26, sier Monica Viksaas Biermann. Foto: Silje Stavik

Gode vaksinenyheter til alle i gruppe ti

Alle i gruppe ti (18-24 år og 40-44 år) kan få tilbud om dose én innen uke 26 dersom kommunen får like stabile vaksineleveranser to uker på rad.

Publisert Sist oppdatert

Cirka 48 prosent av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år har fått første vaksinedose. Dette er en økning på 4 prosent fra forrige uke.

Cirka 32 prosent av de totalt 45.978 innbyggerne over 18 år, har blitt fullvaksinert per i dag. Dette er en økning på 2 prosent fra forrige uke.

Den geografiske skjevfordelingen av vaksinedosene til Nordre Follo og de 23 andre prioriterte kommunene på Østlandet gjelder kun dose én. Skjevfordelingen startet forrige uke og vil fortsette i opptil syv uker (7. juni-25. juli).

– Nordre Follo ligger fortsatt godt an når det gjelder vaksinering. Går alt som planlagt, vil alle innbyggerne få tilbud om dose én innen midten av juli, sier konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i Nordre Follo.

Senest i uke 32

FHI publiserte tidligere i dag et nytt vaksineringsscenario for når ulike aldersgrupper i kan senest forvente å få første vaksinedose. Det nye anslaget for alle voksne er uke 31-32, altså i begynnelsen av august. I det forrige scenarioet fra mai, anslo FHI at dette skulle skje innen uke 29.

FHI anslår at alle har fått tilbud om andre dose i uke 40–41, som er i midten av oktober. Tidligere var det anslått at alle skulle ha fått tilbud om andre dose i uke 36.

– Alle får time

– Fredag forrige uke sendte vi invitasjoner til over 4.000 innbyggere, som fikk mulighet til å velge time til vaksinering i uke 25. Vi har aldri før sendt så mange invitasjoner på en dag, så pågangen var for stor at det oppstod mye trøbbel da flere prøvde å booke seg å samme time, sier Biermann.

Hun sier kommunen tar lærdom av dette og vil nå sende invitasjoner puljevis.

– Det er nå et voldsomt trykk på kommunens vaksinetelefon. Vi ber dere om å benytte kommunens nettside for å lete etter svar på deres spørsmål. Prøv også å ha litt mer is i magen. Vent lite grann hvis dere ikke klarer å booke timen med en gang etter at dere har fått invitasjonen fra oss. Pågangen kan bli mindre dagen etter. Alle som er invitert, får time, sier Biermann.

SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Tabellen er baser på SSB-tall. Kilde: Nordre Follo kommune.
SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Tabellen er baser på SSB-tall. Kilde: Nordre Follo kommune.

Inviterer på nytt senere

Forrige uke fikk cirka 4.000 innbyggere invitasjon til vaksinering, men i dag har flere av disse (både de som tilhører gruppe ni og gruppe ti) fått en ny melding fra kommunen via Helseboka, med beskjed om flytting av den tildelte timen til en ny dato:

Ifølge den ovennevnte meldingen er de berørte innbyggerne i gruppe ni og ti ikke garantert å få time en annen dag om den tildelte timen ikke passer.

– Er det mulig å flytte den tildelte vaksineringsdatoen? Hva skjer om én ringer og sier at vedkommende ikke kan møte opp?

– Du får en sms med foreslått tidspunkt for vaksinering. Hvis det ikke passer, må du ikke bestille time. Vi inviterer på nytt senere, og da får du tildelt en ny time på et senere tidspunkt, sier Biermann.

– Risikerer man da å havne bakers i køen?

– Nei. Vi inviterer på nytt, men siden vi ikke vet hvor mange vaksiner vi får fra uke til uke, kan vi ikke si hvor lenge må du vente på time, sier Biermann.

Samtidig påpeker hun at det er veldig få som ikke benytter seg av de tildelte timene.

Maks. 3.843 førstedoser i uke 24

Denne uken (uke 24) får Nordre Follo 505 hetteglass med Pfizer-vaksinen (tilsvarende mellom 3.030 og 3.535 enkeltdoser) og 140 hetteglass med Moderna-vaksinen (tilsvarende mellom 1.400 og 1.540 enkeltdoser).

Til sammen vil vi få mellom 4.430 og 5.075 enkeltdoser med vaksine hvorav mesteparten av dosene (cirka 76 prosent eller 3.374 til 3.843 enkeltdoser) skal gis som første dose.

Vaksinefordelingen i uke 24 skal altså være slik:

* 329 hetteglass, tilsvarende 1.974 til 2.303 enkeltdoser, med Pfizer-vaksinen til dose én.

* 176 hetteglass, tilsvarende 1.056 til 1.232 enkeltdoser, med Pfizer-vaksinen til dose to.

* 140 hetteglass, tilsvarende 1.400 til 1.540 enkeltdoser, med Moderna-vaksinen til dose én.

Av dette går 1 056 vaksinedoser til dose 2, resten til dose 1.

Maks. 5.329 førstedoser i uke 25

I uke 25 får kommunen 680 hetteglass med Pfizer-vaksinen (tilsvarer 4.080 til 4.760 vaksinedoser) og 60 hetteglass med Moderna-vaksinen (mellom 600 og 660 vaksinedoser).

Av disse går 78 til 91 enkeltdoser med Pfizer-vaksinen til dose to, resten av dosene går til dose én.

Til sammen får Nordre Follo 4.680 til 5.420 enkeltdoser med vaksine, hvorav 4.602 til 5.329 førstedoser.

Likeverdige og kan kombineres

Ifølge Legemiddelverket får unge oftere en kraftigere immunrespons på koronavaksinen enn eldre, og må regne med å få noen av de vanlige bivirkningene. Det gjelder særlig etter dose to med mRNA-vaksinene (Moderna og Pfizer).

Flere lesere har bedt oss om å spørre kommunen om hvordan de velger hvem innen den samme gruppen som får Moderna-vaksine og hvem som får Pfizer-vaksine som dose én.

– Moderna og Pfizer er likeverdige vaksiner for alle over 18 år. Det er et fåtall personer yngre enn 18 år som blir tilbudt vaksine fordi de tilhører risikogruppe, de får Pfizer, sier Biermann.

FHI har nylig gått ut med informasjon om at kommunen kan kombinere de to mRNA-vaksinene, slik at man får for eksempel Pfizer som dose én og Moderna som dose to.

– Vi tilstreber å gi den samme vaksine som dose én og to, men alt tilsier at det er trygt å blande de to mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna), sier Biermann.

– Har kommunen allerede kombinert disse?

– Nei, ikke ennå. Hittil har vi kun kombinert AstraZeneca med enten Pfizer eller Moderna, sier Biermann.

Sender timer fortløpende

En av leserne har registrert seg i Helseboka og har fått dose én av Moderna-vaksinen hos fastlegen, men vet ikke når hun får vaksinedose to. Ifølge vedkommende har hun forsøkt å nå vaksinasjonskontoret på telefon, men kommer ikke frem.

– Hvorfor blir ikke timen registrert og informert om i Helseboka i forkant?

– Det er fordi at vi ikke ønsker at de såkalte restdosene skal kastes av fastlegene. Det er også slik at Moderna-vaksinen ikke blir levert til kommunen hver uke, mens Pfizer kommer stabilt hver uke. Derfor sendes timene fortløpende når vi vet når vi får Moderna-vaksiner. For noen innbyggere kan det også bli avvik i doseintervallene, for eksempel at de får dose to en uke før den anbefalte tiden eller en uke senere, sier Biermann.

6.126 doser til gruppe ti

Det vaksineres nå cirka 1.100 innbyggere hver dag, fire dager i uke.

– Etter at vi ble ferdig med å sende invitasjoner til gruppe ni (45-54 år) i slutten av forrige uke, begynte vi å sende invitasjoner til neste prioriteringsgruppe, gruppe ti, sier Biermann.

Gruppe ti er todelt, og består av aldersgruppene 18-24 år (229 av de 3.615 registrerte i Helseboka har allerede fått dose én) og 40-44 år (434 av de 3.174 registrerte i Helseboka har allerede fått dose én), som vaksineres nå parallelt på Ski Storsenter.

– Vi sender omtrent like mange invitasjoner til gruppen 18-24 år og 40-44 år, og utvelgelsen innen disse gruppene utføres av Helseboka og er tilfeldig, sier Biermann.

Totalt trenger kommunen 6.126 enkeltdoser for å vaksinere alle innbyggere i gruppe ti som har registrert seg for vaksinering i Helseboka per i dag.

– Når vil resten av gruppe ti få tilbud om vaksine?

– Hvis vi får rundt 3.000 til 4.000 førstedoser to uker på rad, kan resten av gruppe ti få tilbud om dose én innen uke 26, sier Biermann.

Etter at alle i gruppe ti har fått tilbud om dose én, vil neste gruppe få invitasjon. Neste gruppe (25-39 år) består av 10.292 innbyggere, men foreløpig har kun 68 prosent av disse registrert seg for vaksinering i Helseboka.

Mangler forutsigbarhet

Kommunen mangler fortsatt forutsigbarhet når det gjelder vaksineleveransene. De får fortsatt kun antall vaksiner for gjeldende uke og uken etter.

– I slutten av mai lovet FHI å gi oss en plan for fire uker fremover, men vi har ikke fått den ennå. Derfor er det vanskelig å planlegge vaksinering etter uke 25, sier Biermann.

Hun sier vaksineleveransene er veldig usikre, men påpeker at for Nordre Follo er det viktig å vite at FHIs estimater er korrekte.

Tolv uker fra uke 25

Forrige uke besluttet regjeringen at doseintervallene for koronavaksinasjon skulle justeres fra 12 til ni uker fra uke 20, slik at flere kunne bli vaksinert tidligere. Utvidelsen gjaldt fra og med innbyggere i gruppe 8 (personer under 65 år uten underliggende sykdom) samt helsepersonell.

Mandag denne uken ble det meldt om forsinkelser i Pfizer-leveransene. Som følge av dette har FHI varslet kommunene om en opptrapping av doseintervallene for alle som skal vaksineres i tiden fremover.

– Det betyr at hvis du ble vaksinert i uke 20-24, får du intervall på ni uker mellom dose én og to. For alle som skal vaksineres fra og med uke 25, blir doseintervallet på tolv uker, men det er mulig at det kommer enda nye endringer, sier Biermann.

Slutt med munnbind

"Egentlig lurer jeg mest på når vi kan slutte med munnbind", skrev en av leserne til oss.

FHI anbefaler ikke munnbind når smittepresset lokalt er lavt. "Jo mer smitten faller, jo mindre effekt har munnbind, og etter hvert vil ulempen ved å bruke munnbind bli større enn den eventuelle nytten", sa FHIs overlege Bjørn Gunnar Iversen til VG.

Monica Viksaas Biermann påpeker at smittetrykket i Nordre Follo er veldig lavt for tiden.

– Vi har fulgt nasjonal forskrift om smitteverntiltak siden fredag forrige uke. Det er derfor ingen anbefaling om bruk av munnbind i Nordre Follo lenger, men du må holde minst en meters avstand og følge karantenereglene de generelle smittevernreglene, og være hjemme ved symptomer, peker konstituert kommuneoverlege.

Grunnskolene og barnehagene i Nordre Follo fortsetter på gult nivå frem til og med 25. juni. Etter dette må det gjøres en ny vurdering og beslutning ut fra smittesituasjonen med tanke på videre tiltaksnivå ut over sommeren.

Maks ti gjester

Her kan du lese mer om nasjonale tiltak som gjelder for tiden i Nordre Follo. Det er blant annet en anbefaling om maks ti gjester og en oppfordring til å møtes utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde minst en meters avstand.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med dose én etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste seks måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Det anbefales fortsatt hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Om reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Powered by Labrador CMS