– SETTER ALT VI FÅR: – Ingen vaksinedoser kastes. Vi setter alt vi får, sier Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune
– SETTER ALT VI FÅR: – Ingen vaksinedoser kastes. Vi setter alt vi får, sier Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune

Kun 272 vaksinedoser denne uken

Denne uken har Nordre Follo fått kun 272 vaksinedoser hvorav kun 72 av dosene er dose én til innbyggerne fra 75 til 84 år. Resten får innbyggerne på 55 til 64 år med underliggende sykdommer.

Publisert Sist oppdatert

– Vi forholder oss til prioriteringslisten fra FHI (se faktaboksen nederst i saken) og er godt i gang med vaksinering av risikopasienter i gruppe 3 (innbyggerne i alderen fra 75 til 84 år). Samtidig har vi så vidt startet med vaksinering av risikopasienter i gruppe 5 (de som er 55 til 64 år med underliggende sykdommer), sier Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo.

Situasjonen med vaksinering er fortsatt uforutsigbar og veldig krevende. Biermann sier at denne uken har kommunen fått kun 20 hetteglass eller 200 enkeltdoser med AstraZeneca-vaksinen (hvert hetteglass gir ti enkeltvaksinedoser) og 12 hetteglass eller cirka 72 enkeltdoser (hvert hetteglass gir cirka seks vaksinedoser) med Pfizervaksinen (Comirnaty).

Det ovennevnte betyr at ukens vaksineleveranse til Nordre Follo er på cirka 272 enkeltdoser.

– Vi er ferdig med vaksinering av risikogruppene på helsestasjonene (helsestasjonene på Kolbotn og Langhus) og har brukt Kolben kulturhus som vaksinasjonssted i flere uker. Fra torsdag denne uken starter vi med vaksinering på Ski Storsenter i tillegg til Kolben, sier Biermann.

272 doser i uke ni vs. 1810 doser neste uke

Biermann sier at neste uke forventer Nordre Follo en større leveranse, men mesteparten av dosene vil være til pasienter som fikk første dose fra tidligere.

Her kan du se vaksinefordelingen for neste uke:

  • 85 hetteglass (510 enkeltdoser) med Pfizer-vaksinen (mange av disse vil være dose to).
  • 70 hetteglass (700 enkeltdoser) med Moderna-vaksinen (kun dose to)
  • 60 hetteglass (600 enkeltdoser) med AstraZeneca-vaksinen (skal gis til gruppe 5)

Til sammen vil det være snakk om 1810 vaksinedoser, sammenliknet med kun 272 denne uken.

Fakta om den nye vaksinestrategien

  • Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i vaksinestrategien, for hvem og hvilke kommuner som skal prioriteres for å få koronavaksine.
  • Endringene vil tre i kraft i løpet av de nærmeste ukene. FHI jobber nå med å endre fordelingsnøkkelen.
  • Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner. Fram til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre.
  • Seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss kommuner får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene (Nordre Follo er ikke blant disse, vi får ingen endringer fra i dag) med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre vaksinedoser.
  • Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske.

Forrige uke (uke åtte) fikk Nordre Follo 1124 enkeltdoser med vaksine (124 hetteglass eller 744 doser med Pfizer og 50 hetteglass eller 500 doser med AstraZeneca), ifølge FHI. 68 av de totalt 124 hetteglassene (414 av de totalt 744 dosene) med Pfizer-vaksinen var dose to.

FORDELING AV VAKSINER: Oversikten fra FHI viser at Nordre Follo får 20 hetteglass med Pfizer (Comirnaty)-vaksinen og 12 hetteglass med AstraZeneca denne uken. Neste uke får vi 85 hetteglass (510 enkeltdoser) med Pfizervaksinen, 70 hetteglass (700 enkeltdoser) med Modernavaksinen og 60 hetteglass (600 enkeltdoser) med AstraZeneca.
FORDELING AV VAKSINER: Oversikten fra FHI viser at Nordre Follo får 20 hetteglass med Pfizer (Comirnaty)-vaksinen og 12 hetteglass med AstraZeneca denne uken. Neste uke får vi 85 hetteglass (510 enkeltdoser) med Pfizervaksinen, 70 hetteglass (700 enkeltdoser) med Modernavaksinen og 60 hetteglass (600 enkeltdoser) med AstraZeneca.

Ligger bak skjema

Når det gjelder vaksineleveranser til hele Norge, ligger vi bak skjemaet. I februar fikk Norge bare 372.000 istedenfor 459.000 vaksinedoser. Det var i all hovedsak AstraZeneca som ikke klarte å levere som planlagt.

I mars får Norge etter planen 600.000 doser, som er mer enn landet har fått til sammen fram til nå. I april får vi 1,5 millioner doser og i mai forventes det over 2 millioner doser, ifølge ABS Nyheter.

Kun til to legesentre

Når det gjelder de 12 hetteglassene (cirka 72 enkeltdoser) med Pfizervaksinen (Comirnaty), skal de gis til risikopasienter i gruppe 3 som dose én.

Kommunen måtte omrokere litt på rekkefølgen i vaksinekøen fordi AstraZeneca-vaksinen er forbeholdt risikopasienter under 65 år i gruppe 5, 6 og 7 (se faktaboksen).

Ukens vaksineleveranse med AstraZeneca dreier seg kun om 200 enkeltdoser. Disse skal gis innbyggerne i risikogruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdommer), som betyr at innbyggerne på 65-74 år (gruppe 4) fortsatt må stå i vaksinekøen.

Vaksinene for denne uken skal fordeles kun mellom to legekontorer:

– Stasjonstorget legesenter på Ski Storsenter har fått 150 av disse dosene. Resten skal gis til Trollåsen legesenter, men det er ikke helt avklart ennå, sier Monica Viksaas Biermann.

AstraZeneca-vaksinen skal gis i to doser med intervall på ni til tolv uker etter den første dosen, og gjerne i den øvre delen av dette intervallet da et lengre intervall gir bedre beskyttelse, ifølge FHI.

Slik foregår registrering

Husk at alle innbyggere over 65 år skal vaksineres av helsepersonell i kommunen, og kan nå registrere seg i appen Helseboka.

– Yngre personer (risikogruppene 4B, 5, 6 og 7) med underliggende sykdommer skal vaksineres hos fastlegen og må selv ta kontakt med sin fastlege, sier Biermann.

Når det gjelder personer som er yngre enn 65 år som ikke tilhører risikogruppene, skal disse vaksineres av kommunen og må registrere seg i Helseboka.

Kun 3,56 prosent er fullvaksinert

I løpet av januar og februar 2021 ble kun 3,56 prosent av den voksne befolkningen i Nordre Follo (1.612 av de totalt 45.300 innbyggere over 18 år) fullvaksinert.

3.264 ytterligere innbyggere er halvveis vaksinert (fikk første vaksinedose). Når disse får andre vaksinedose, vil antall fullvaksinerte i vår kommune bli 4.876, som utgjør 10,76 prosent av den voksne befolkningen over 18 år.

Ytterligere 40.424 av innbyggerne over 18 år i Nordre Follo står fortsatt i vaksinekøen.

3.663 vaksinedoser frem til uke åtte

Den siste statistikken fra FHI fra onsdag forrige uke viser at Nordre Follo har fått 0,88 prosent eller 3.663 av de totalt 416.841 vaksinedoser (per 24. februar), som har blitt distribuert til de totalt 356 kommunene i Norge.

OVERSIKT FOR HELE NORGE: Kun tre vaksinetyper er godkjent i Norge per i dag: Biontech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Oversikten viser at flesteparten av vaksinene som ble distribuert per 24. februar var av typen Biontech/Pfizer. Kilde: FHI
OVERSIKT FOR HELE NORGE: Kun tre vaksinetyper er godkjent i Norge per i dag: Biontech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Oversikten viser at flesteparten av vaksinene som ble distribuert per 24. februar var av typen Biontech/Pfizer. Kilde: FHI

Per i dag og frem til den nye vaksinestrategien om "en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksinene etter smittetrykk" trer i kraft om et par uker, vil vaksinedosene fordeles ikke folketall, men etter antall personer i risikogrupper hvor høy alder utgjør den største risiko.

OVERSIKT FOR DISTRIBUERTE VAKSINER: Her kan du se hvordan de tre vaksinetypene blitt fordelt til Nordre Follo og de andre kommunene frem til uke åtte. Kilde: FHI
OVERSIKT FOR DISTRIBUERTE VAKSINER: Her kan du se hvordan de tre vaksinetypene blitt fordelt til Nordre Follo og de andre kommunene frem til uke åtte. Kilde: FHI

Les også: Nordre Follo blir ikke prioritert i vaksinekøen

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem ✔️

2. Alder 85 år og eldre ✔️

3. Alder 75-84 år (vaksinering pågår)

4A. Alder 65-74 år og 4B) personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (vaksinering pågår)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

  • Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.
  • Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.
Powered by Labrador CMS