SKAL KRYSSE SØNSTERUDVEIEN: Om to år skal mange ungdommer fra Tårnåsen gå og sykle til den nye ungdomsskolen og idrettshallen som skal bygges ved Sofiemyr stadion.
SKAL KRYSSE SØNSTERUDVEIEN: Om to år skal mange ungdommer fra Tårnåsen gå og sykle til den nye ungdomsskolen og idrettshallen som skal bygges ved Sofiemyr stadion.

– Ingen store planer ennå

Har du gått langs Sønsterudveien og lagt merke til at det foregår utsetting av trepinner som markeres med blå spray?

Publisert

– Det er dessverre ingen store planer for Sønsterudveien ennå. De store planene er nok satt på is. Dette handler om politisk prioritering. Akkurat nå jobber vi med planlegging av noen små tiltak som utbedring av gang- og sykkelfeltene, belysningen og busstoppene langs hele strekningen, men dette kommer ikke til å bli realisert denne høsten, sier Rita Johannessen i Statens vegvesen (SVV).

 

INGEN STORE TILTAK: Har du gått langs Sønsterudveien og lagt merke til at det foregår utsetting av trepinner som markeres med blå spray?
INGEN STORE TILTAK: Har du gått langs Sønsterudveien og lagt merke til at det foregår utsetting av trepinner som markeres med blå spray?

Fra store planer til små tiltak

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Sønsterudveien er en av de mest ulykkesbelastede veiene i hele Akershus. Ulykker omfatter fotgjenger- og bilulykker, og spesielt mange sykkelulykker.

Les også: Fotgjenger påkjørt av buss på Sofiemyr

Det har vært planer om ulike tiltak i Sønsterudveien i lang tid.

I 2012 laget SVV et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak. Bare strakstiltakene handlet om et beløp på 9,5 til 14,5 millioner kroner.

To år senere skrev vi at SVV jobbet med planlegging av en toveis sykkelvei, et fortau på sørsiden av Sønsterudveien samt en del mindre strakstiltak. Reguleringsforslaget handlet om strekningen fra rundkjøringen ved Kolbotn kirke og helt til krysset i Taraldrudveien.

Fylkeskommunen, som har ansvar for denne strekningen, har ikke avsatt midler til disse tiltakene ennå.

Les også: Fotgjenger påkjørt på Sofiemyr

Skal omreguleres

Nyheten nå er at Sønsterudveien skal omreguleres innen 2020, ifølge rådmannens forslag til handlingsprogrammet for 2019-2022.

Denne omreguleringssaken henger sammen med to private utbyggingsprosjekter, Sønsterudveien 26 og 30, men her har utbyggerne lagt planene i skuffen, ifølge kommunalsjef Ellen Wibe.

Les også: Sjekk disse spenstige boligplanene!

Wibe sier at Sønsterudveien 26 fikk nye føringer fra UMP ved behandling av planinitiativet i våres om bygging av townhouse framfor leiligheter.

Utbyggerne av Sønsterudveien 30 har blant annet ikke blitt enige med SVV om den nye rundkjøringen og sliter med å løse ut bensinstasjonen, ifølge kommunalsjefen.

Les også: Må tegne om alt

Powered by Labrador CMS