Test av servicenivået

RYKKET OPP 209 PLASSER: Siden 2016 har Oppegård rykket opp fra 226. til 17. plass i landet.
RYKKET OPP 209 PLASSER: Siden 2016 har Oppegård rykket opp fra 226. til 17. plass i landet.

Follos mest hjelpsomme kommune

Oppegård er den mest hjelpsomme kommunen i Follo og den tredje mest hjelpsomme kommunen i Akershus, ifølge Forbrukerrådet, som har testet servicenivået i alle landets kommuner.

Publisert

Forbrukerrådet har nylig testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester.

Alle de 422 kommunene i Norge er testet på til sammen nesten 30.000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider.

Oppegård har fått 67,2 poeng og blitt plassert på  første plass i Follo, på 3. plass i Akershus (sammenliknet med de 22 andre kommunene i fylket) og på 17. plass i landet.

Rykket opp fra 226. til 17. plass på tre år

Oppegård har forbedret sine resultater siden 2016 og rykket opp 209 plasser siden den gang.

For tre år siden var Oppegård kommune rangert på 226. plass i landet og vi var på nest siste plass i Follo (etter Vestby) når det gjelder service og informasjon, ifølge den samme testen i regi av Forbrukerrådet.

Les også: Nest dårligst i Follo på service

Ås er minst hjelpsom i Follo

Ser vi på de andre kommunene i Folloregionen, kan vi se at nabokommunen Ski ligger langt bak Oppegård, ifølge denne undersøkelsen.

Ski har nemlig fått 55,9 poeng, og er rangert på 12. plass i fylket og 144. plass i landet.

Når det gjelder de andre Follo-kommunen, gjør Nesodden det godt på testen og ligger på 2. plass i Follo etter Oppegård, på 5. plass i Akershus og på 25. plass i landet.

Ås kommune ligger dårligst an i Follo, og er rangert på 18. plass i Akershus og 264. plass i landet.

Testet som privatpersoner

Forbrukerrådets test, som ble utført fra oktober 2018 til januar 2019, viser hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud. For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har Forbrukerrådets folk stilt spørsmål som om de var privatpersoner.

De søkte informasjon om skolefritidsordningen, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp. Svarene er vurdert etter hurtighet og relevans.

FORNØYD MED ÅRETS RESULTATER: Ordfører Thomas Sjøvold.
FORNØYD MED ÅRETS RESULTATER: Ordfører Thomas Sjøvold.

Alle 422 kommuner i Norge er med i undersøkelsen.  Forbrukerrådet har sendt tre separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har de lett etter 24 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær datamaskin.

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent.

– Jobber målrettet med dette

Ordfører Thomas Sjøvold er strålende fornøyd med årets resultater. Han sier at etter forrige undersøkelse ble det tatt politisk initiativ og høsten 2016 vedtok kommunestyret følgende:

"På kommunebarometeret og Forbrukerrådets test scorer Oppegård kommune langt dårligere enn ønskelig innenfor innbyggerservice. Dette gjelder generelt, men også spesielt i forhold til bygg, plan og tekniske tjenester. Kommunen skal ha en JA- holdning og prosesser må forenkles så mye som mulig. Innbyggere som henvender seg til Oppegård kommune skal få ett svar, også om henvendelsen berører flere virksomheter. Rådmannen bes fremlegge et notat som beskriver hvordan kommunen skal oppnå dette."

– Det er derfor veldig hyggelig å registrere at vi har  løftet oss så mange plasser siden siste måling. Vi jobber målrettet med dette og har høyt fokus på å gi våre innbyggere god service. Dette er et arbeid som alltid må prioriteres, men det er også hyggelig å kunne takke våre medarbeidere for god innsats. Ofte er det små ting, som for eksempel å huske å stenge telefon når man går fra plassen sin, som gir store utslag i forhold til hvordan servicen oppleves, så her må alle ansatte bidra, sier Sjøvold.

Les også: Grunnskolen fortsatt på toppen