Østfoldbanen

SKAL BYTTES: Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstattet av de nye togene.
SKAL BYTTES: Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstattet av de nye togene.

Foreslår å kjøpe 30 nye lokaltog

Om fire år kan de eldste togene på Østfoldbanen bli byttet ut. Kapasiteten per tog vil da øke fra 570 til 850 passasjerer.

Publisert

– Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår nå å kjøpe 30 nye lokaltog, og de fleste av disse skal erstatte de eldste togene på Østfoldbanen. De nye lokaltogene kommer til å ha plass til flere passasjerer, og vil bidra til at togene kommer og går når de skal, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

I forslaget til endringer i samferdselsbudsjettet for 2019 foreslår Samferdselsdepartementet en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner til å kjøpe 30 nye lokaltog.

30 pluss 170 lokaltog

Norske tog AS skal gjennomføre kjøpet. I anbudet vil selskapet be om opsjon på kjøp av ytterligere 170 lokaltog, slik at kontrakten med vinnende togprodusent ved behov kan brukes til å skaffe lokaltog i lang tid fremover.

– Å skaffe nye lokaltog er viktig for å modernisere togtilbudet i Oslo-området fordi veldig mange reiser med tog til og fra arbeid. Dette er en del av regjeringens store satsing på jernbane. Vi har økt bevilgningene med godt over 80 prosent siden regjeringsskiftet i 2013. Flere avganger, nye tog, bedre mobildekning og nye dobbeltspor gir gode resultater fordi stadig flere ønsker å reise med toget, ikke minst i hovedstadsområdet, sier samferdselsministeren.    

Fra 570 til 850 plasser

Det er lokaltogene av typen 69 som kommer til å bli erstattet i første omgang. Disse togene, som trafikkerer i dag strekningen Skøyen-Ski på Østfoldbanen, har nådd sin tekniske levetid.

Dagens tog har plass til om lag 570 passasjerer per togsett, mens de nye togene vil ha en kapasitet på opp mot 850 personer. 

"Kapasitetsøkningen er nødvendig for å møte den forventede økningen i antall reiser. I tillegg vil de nye togene være mer driftssikre, noe som er viktig for at togene faktisk går når de skal", melder Samferdselsdepartementet.

Nye tog i trafikk frå desember 2023
Norske tog AS har planlagt å sende ut konkurransegrunnlag for kjøp tidlig i 2020. Kontrakten er planlagt inngått rundt årsskiftet 2020-2021.

De første togsettene kan bli satt i drift fra desember 2023. Lokaltogene i Oslo-området vil bli tatt i bruk i løpet av 2024. Deretter vil de siste fem togsettene bli satt i drift på andre strekninger.

Opptil 140 millioner kroner per togsett

Kostnadene er regnet til å være på mellom 80 og 140 millioner kroner per togsett. Ekstern kvalitetssikring tilsier et styringsmål og en øvre ramme per togsett på henholdsvis 100 og 140 millioner kroner.

Samferdselsdepartementet legger dette til grunn, og foreslår en kostnadsramme på 4200 millioner kroner. Tilsvarende legger departementet til grunn en styringsramme på 3000 millioner kroner.

Les også: Vy-sjef Geir Isaksen går av

Powered by Labrador CMS