Roald Amundsen videregående skole

ØNSKER NYE ELEVER VELKOMMEN: Rektor Elisabeth Edding og konsulent Helene Kristiansen ønsker nye elever velkommen.
ØNSKER NYE ELEVER VELKOMMEN: Rektor Elisabeth Edding og konsulent Helene Kristiansen ønsker nye elever velkommen.

Hva skjer på Roald Amundsen vgs neste skoleår?

I dag får 150 elever melding om at de er tatt inn på Roald Amundsen videregående skole.

Publisert

Det blir et spennende skoleår for de nye elevene som kommer til Roald Amundsen på Vg1 i august. Dørene åpner tirsdag 18. august og tar imot ungdom fra Oppegård til et fornyet skoleår.

Flere lærere går sammen

Åtte lærere har ønsket å lage et annerledes skoleår for de nye elevene. Morsom planlegging har pågått siden før jul.

Først gledet skolen seg over kick off med inspirasjonsforedrag fra en annen Folloskole, Frogn vgs.

Dernest satte lærerne i gang med å lage en felles plan for hele skoleåret med seks temaperioder i seks uker. Mange fag samarbeider: naturfag, samfunnskunnskap, norsk, geografi og engelsk.

Det nye: tettere samarbeid mellom ulike fag

For å kunne besvare framtidens komplekse utfordringer, kreves det samarbeid mellom ulike fag. Det skal vi trene på.

Elevene skal jobbe med samme tema i flere fag. Det skal gi flere fordeler; Når et tema skal utforskes over lengre tid, gir det mulighet for større fordypning og virkelig god læring.

Det første Vg1-elevene skal gjøre når skoleåret starter, er å finne ut mest mulig om temaet som har fått tittelen «Hvem har pakka baggen min?». I denne perioden skal elevene på tur og bygge klassemiljø. De skal bli kjent med både seg selv og hverandre. De skal diskutere hva som er bestemt av gener og DNA, og hva som er miljø. Er vi født sånn eller blitt sånn?

Et annet tema er «Hvem tar mine valg?» hvor vi har rollespill om hvordan beslutninger tas i FN, samt hvordan besluttes regler for bioteknologi. Vi skal også ha er tema kalt «Trolljeger», som handler om nettroll.

Hvordan jobber skolen med relasjoner?

Det er viktig å danne relasjoner, og skolen tar ansvar for å bygge kontakt mellom elever.

Nytt for neste skoleår er at elevene på Vg1 første skoledag deles inn i par, som igjen hører til en gruppe på fire. Disse har oppgaver i forhold til hverandre og skiftes etter en stund.

Opplegget er utarbeidet for skoler av helsemyndighetene og skal skape trygghet og et godt psykososialt miljø.

Ny inntaksordning

Viken fylkeskommune innfører en ny inntaksordning høsten 2020, og det betyr at ungdom i Oppegård prioriteres til plass på Roald Amundsen.

De får et fortrinn av å ha adresse i Oppegård, det skal være verdifullt å gå på nærskolen.

Ettersom det er første gang denne ordningen praktiseres, vil vi første vite hva konsekvensene blir etter inntaket er avsluttet 1. september.

10. juli får elevene beskjed om førsteinntaket og i august får de neste elevene beskjed om hvilken skole de er inntatt på.

Mer nytt: 21 elever fra 10. trinn til Roald Amundsen

Roald Amundsen tilbyr kommende skoleår egen klasse i matematikk for elever på 10. trinn.

Det er allerede påmeldt 21 elever fra de fire ungdomsskolene i Oppegård.

Tilbudet er for høyt presterende elever som trenger ekstra utfordringer. Det får de ved å ta teoretisk matematikk Vg1.

Med det kvalifiserer de seg til å forsere løpet i faget slik at de kan ta universitetsnivå-matematikk mens de går siste året på videregående.

Powered by Labrador CMS