OPPTATT AV LOKALSYKEHUSET: Ola Øygard i Ski sykehus' venner er opptatt av hva som skjer videre med Ski sykehus etter at Ski kommune har kjøpt anlegget.
OPPTATT AV LOKALSYKEHUSET: Ola Øygard i Ski sykehus' venner er opptatt av hva som skjer videre med Ski sykehus etter at Ski kommune har kjøpt anlegget.

– Hva skjer med Ski sykehus?

– Vi er opptatt av den videre utviklingen, skriver leder Ola Øygard i Ski Sykehus’ Venner i dette innlegget.

Publisert

Fredag 22.09.2017 ble det offentlig  - Ahus selger Ski sykehus til Ski kommune for kr 123.750.000.-  Kommunen bli dermed eier av hele bygningsmassen på om lag  9000 kvm, hvorav Ahus skal leie ca. 3000 kvm og Follo lokalmedisinske senter (FLMS) ca. 1300 kvm. Arealet skal gradvis utvikles med flere kommunale helsetjenester og gjennom samhandling med spesialist- og primærhelsetjenestene.

Høyt verdsatt

Da Ahus overtok Ski sykehus 01.01.2011, sa daværende  direktør Erik K. Normann at Follo-folk ”hadde vunnet det store loddet” som fikk et fantastisk helsetilbud på

 

Ski sykehus og Ahus. Dessverre er mange av de tidligere tilbudene på Ski sykehus, som var høyt verdsatt av pasienter og pårørende, blitt avviklet eller flyttet til Ahus på Lørenskog, bl.a. døgnåpen nevrologisk avdeling, dagrehabiliteringen, palliativ avdeling, skadelegevakten og deler av laboratoriet, og nå 01.07.17  - sengepostavdelingen.

LOKALSYKEHUS: Ski sykehus er lokalsykehus blant annet for Oppegård.
LOKALSYKEHUS: Ski sykehus er lokalsykehus blant annet for Oppegård.

Ahus vil heretter leie lokaler på sykehuset av Ski kommune til sine spesialisthelsetjenester, som vil bli utført på dagtid. Leieavtalen gjelder foreløpig for 10 år , men kan forlenges med 5 år om gangen.  Her vil det fremdeles være polikliniske konsultasjoner, medisinsk dagbehandling og dagkirurgi. Ahus vil bl.a. utvikle tilbudet innen fordøyelsessykdommer gjennom å utvide kapasiteten på gastrolaben på Ski.

Les også: Ski kommune kjøper Ski sykehus

Follo lokalmedisinske senter (FLMS) driver den eneste sengeposten (KAD) på Ski sykehus med foreløpig 14 senger. Senteret driver også Follo legevakt på kvelds- og nattetid samt i helgene.

Skal samle tjenestene

OPPTATT AV LOKALSYKEHUSET: Ola Øygard.
OPPTATT AV LOKALSYKEHUSET: Ola Øygard.

Ski kommune har planer om å samle flere av sine helse- og omsorgstjenester på Ski sykehus når de overtar som eiere. I første trinn vil de etablere et mestringssenter som vil inneholde rom for trening, kartlegging, utprøving og demonstrasjon av hjelpemidler. Det vil også komme et mottakssenter for pasienter som er skrevet ut fra Ahus eller andre spesialistsykehus og som trenger tett oppfølging. Kommunen vil nå kunne samlokalisere avdelingen med spesialisthelsetjenesten, FLMS, fastlegekontoret og mestringssenteret. Det er planer om kontorer  for rus- og psykisk helsearbeid og en mulig utvidelse av kjøkkenet.

Ski sykehus’ Venner (SSV) vil etter eiendomsoverdragelsen fortsette å være en støtteforening for sykehuset. Vi er spesielt opptatt av at sykehuset skal brukes primært til helse- og sykehustjenester. Vi ønsker ikke at Ski kommune skal bruke sykehuset til mange kontorplasser. SSV ønsker at FLMS skal få utvikle seg som planlagt. Ikke minst ser vi muligheten for å få etablert er døgnåpen legevakt for Follo.

Les også: Ski kommune kjøper bygningsmassen på sykehuset

Vi henstiller til samarbeidspartnere på Ski sykehus om å prioritere tjenester der nærhet  er viktig for pasienter som trenger hyppig behandling, for eksempel ved å etablere dialysebehandling.

Våre medlemmer og folk vi treffer på stands roser Ski sykehus for god behandling og setter stor pris på å få hjelp på vårt nærsykehus. Vi er fornøyde med at Ahus vil drive dagsykehuset videre i leide lokaler, og ser optimistisk på mulighetene for å få gode og varierte helsetjenester gjennom samhandlingen det nå legges opp til.

La oss alle støtte opp om Ski sykehus i tiden som kommer!

 

Powered by Labrador CMS