NY SKOLE: Nye Sofiemyr skole skal bygges på i bakgrunnen av dette bildet.
NY SKOLE: Nye Sofiemyr skole skal bygges på i bakgrunnen av dette bildet.

En skole for barnas beste

Her er svar på Høyres innlegg om skole i forrige ukes avis fra gruppelederne i AP, SV, MDG, V, SP og U, samt ordføreren.

For vår del handler skolepolitikk om et trygt og utviklende oppvekstmiljø, utdannelse og dannelse. Det gjelder også for Sofiemyr skole.

I Oppegård Avis 8. september er Høyre ute og forteller hva de ville gjort annerledes, denne gangen om skole. “Spennende å høre mer om,” tenkte vi, men ble rimelig overrasket da det eneste de skrev om var bilkjøring, varelevering og parkering. Her blir naboers rettmessige bekymring brukt til å score noen poeng, og bokstavelig talt peke på andre veier. Og det er det.

Vi anerkjenner fullt ut nabolaget i Jonas Lies vei sin bekymring for forslaget om å bruke denne veien til varelevering. Det er jo nettopp ønsket om et trygt oppvekstmiljø som ligger bak dette engasjementet også, og det ønsket har vi felles. Derfor er det også bra at vi har et system for grundige prosesser, inkludert høringsperioder og faglige vurderinger - slik som vi nå er inne i. Hvilken løsning vi lander på, vil vi ha veldig godt grunnlag for å bestemme oss for når den tid kommer, ikke minst på grunn av naboenes engasjement. Takk for det.

Hensynet til barnas beste skal være førende for alt vi tenker om skole, inkludering etablering av nye skoler. Derfor bestemte flertallspartiene seg for så raskt som mulig å begynne byggingen av en ny Sofiemyr skole til erstatning for den bygningsmessig over lang tid forsømte gamle skolen.

Barns beste ligger også til grunn for utforming av skolebygningen, inkludert alle utearealene.

Utforming av utearealer har svært stor betydning for barns oppvekstmiljø. Det er godt dokumentert gjennom både forskning og erfaring. Det må være stort nok areal per elev, og skolegården må ha så stor variasjon at flest mulig barn har rom til å holde på med det som er bra for akkurat dem.

Med dette som utgangspunkt skal vi i tillegg løse utfordringene knyttet til adkomstveier og parkering. For hver kvadratmeter vi bruker til vei og parkering, mister vi én kvadratmeter skolegård. Det er hovedårsaken til at Jonas Lies vei i det hele tatt blir vurdert som et alternativ. Vi er ikke tvil om at det er riktig å prioritere barns lek og læring så høyt som mulig, og kjørende og parkerte biler lavere. Vi må selvsagt også være sikre på at ikke andre gater i nabolaget blir mindre trafikksikre fordi vi bygger skole. Det er én av mange ting vi bruker høringsperioden og tiden fram til neste behandling av saken på. Vi mener også det er gode grunner til å ha noe parkeringsmulighet for ansatte i rimelig nærhet, selv om det ikke trenger å være i selve skolegården.

Vi gleder oss til den nye Sofiemyr skole står ferdig. Det skal bli en helsefremmende, holdbar, inspirerende og miljøvennlig skole i så vel skolebygning som skolegård og nærmiljø, der dyktige og inspirerte lærere legger forholdene til rette for dem skolen er til for: Barna våre.

Signert:

Oddbjørn Lager Nesje (gruppeleder Arbeiderpartiet)

Hans Martin Enger (gruppeleder Miljøpartiet De Grønne)

Elin Skifjell (gruppeleder Sosialistisk Venstreparti)

Camilla Hille (gruppeleder Venstre)

Tor Anders Østby (gruppeleder Senterpartiet)

Dag Andreas Fedøy (uavhengig)

Hanne Opdan, ordfører (Arbeiderpartiet)

Powered by Labrador CMS