LESERINNLEGG

INITIATIVTAKER TIL OPPROP PÅ TÅRNÅSEN: Øivind Kruse startet oppropet "Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn skole" lørdag 26. september. Foto: Yana Stubberudlien
INITIATIVTAKER TIL OPPROP PÅ TÅRNÅSEN: Øivind Kruse startet oppropet "Stopp flyttingen av skolekretsgrenser fra Tårnåsen til Kolbotn skole" lørdag 26. september. Foto: Yana Stubberudlien

Hvorfor sånt hastverk?

"Vi ser at det er behov for å gjøre noe på Sofiemyr, og det å flytte Ødegården ut av skolekretsen vil antakelig avhjelpe noe på kapasitetsutfordringene der, men det er neppe behov for å flytte områder ut av Tårnåsen skolekrets for å få dette til. Kapasitetsutnyttelsen vil være som i dag", skriver tobarnsfar Øivind Kruse i et debattinnlegg på vegne av foresatte på Tårnåsen skole.

Det pågår nå en høring om nye skolekretser i Nordre Follo, med høringsfrist for å sende innspill innen 30. november, hvor deler av Tårnåsen skolekrets foreslås overført til Kolbotn. Hvis dette vedtas, skal endringene tre i kraft allerede fra neste høst.

Kommunen har to mål med endringene:

  • Det ene er å endre grensene slik at flere elever kan få benytte de nye, moderne lokalene på Kolbotn skole. Flere av oss som bor på Tårnåsen og blir berørt av forslaget har i tidligere innlegg vist at kommunen i liten grad oppnår målet om å utnytte kapasiteten på Kolbotn med dette, i tillegg til at dette ikke er noe vi ønsker for våre barn. Selv om Kolbotn helt sikkert blir en flott skole når den står ferdig, mener vi at ulempene er større.
  • Den andre begrunnelsen kommunen har er at områder må flyttes ut av dagens Tårnåsen skolekrets, slik at det kan gjøres plass til elever fra Ødegården. Disse må flyttes fra Sofiemyr til Tårnåsen, siden det er fullt på Sofiemyr. Men må det egentlig være sånn?

Kapasitetsutnyttelsen ved endring og uten endring

Vi har bedt kommunen om en oversikt over hvor mange barn dette faktisk gjelder de kommende årene. Det vil si hvor mange barn i barnehagealder som bor i Tårnåsen skolekrets i dag, hvor mange som bor i de områdene som er foreslått overført til Kolbotn, og hvor mange som bor på Ødegården og er foreslått overført til Tårnåsen.

Hvis vi fordeler disse på fødselsår, kan vi se hvor mange som skal begynne på skolen de kommende årene.

Tallene blir selvsagt mer usikre jo lenger frem i tid vi kommer, da vi må regne med at flere vil kunne flytte til områdene i de kommende årene, men det kan gi oss en pekepinn.

Og hvis vi sammenstiller disse tallene med dagens elevtall på Tårnåsen skole, kan vi se hvor mange elever, og dermed hvor mange klasser, som kommer til å slutte på skolen de nærmeste årene, det vil si de som begynner på ungdomsskolen. Dette er kapasitet som blir frigjort det året.

Her har vi laget en oversikt:

Dagens sjuende trinn på Tårnåsen består av 100 elever fordelt på fire klasser. Det er disse som skal begynne på ungdomsskolen til neste år.

  • Hvis grensene ikke endres nå, vil det være 70 førsteklassinger som begynner på Tårnåsen neste høst. Dette betyr at det blir tre klasser.
  • Hvis endringene vedtas som foreslått, vil det neste år være 91 førsteklassinger – det vil være 29 som overføres fra Ødegården, men bare 8 som flyttes over til Kolbotn. Da er det behov for fire klasser. Dette vil ikke endre seg hvis de fra Tårnåsen får bli, det vil fortsatt være behov for fire klasser med 99 elever. Kapasitetsutnyttelsen vil altså forbli uendret fra dagens situasjon.

For 2022

For skolestart 2022 vil det også være 4 klasser som går ut, med 84 elever totalt.

  • Hvis grensene ikke endres vil det være 72 førsteklassinger det året, det vil si 3 klasser.
  • Dersom grensene endres som foreslått, vil det komme til 19 barn fra Ødegården, mens 11 barn overføres til Kolbotn. Dvs. 80 skolestartere og fortsatt 3 klasser.
  • Hvis de fra Tårnåsen ikke flyttes, vil det derimot bli 91 elever på første trinn, og behov for 4 klasser. Dette vil også innebære samme kapasitetsutnyttelse som i dag.

For 2023-2025

For 2023 vil det være 3 klasser med 77 elever som går over til ungdomsskolen.

  • Med uendrete grenser vil det være 64 skolestartere, eller 62 om grensene endres som foreslått. Det betyr tre klasser.
  • Hvis Ødegården kommer inn, uten at andre deler overføres til Kolbotn, vil det være 79 skolestartere det året, og fortsatt behov for bare tre klasser.

Og for 2024 og 2025 kan elevtallet komme til å synke, så det kun er behov for to klasser på trinnet med uendrete grenser, mens det vil bli tre klasse på trinnet om Ødegården flyttes inn, uten at andre områder overføres til Tårnåsen. Men disse tallene er som sagt usikre, og tallene kommer mest sannsynlig til å øke noe.

Behov for å gjøre noe på Sofiemyr

Vi ser at det er behov for å gjøre noe på Sofiemyr, og det å flytte Ødegården ut av skolekretsen vil antakelig avhjelpe noe på kapasitetsutfordringene der.

Men slik det ser ut de nærmeste årene, er det neppe behov for å flytte områder ut av Tårnåsen skolekrets for å få dette til. Kapasitetsutnyttelsen vil være som i dag.

Det er ingen grunn til å vedta nå at barna som bor i områdene rundt Gydas vei og Skrenten på Tårnåsen allerede fra neste år, eller om to år, skal måtte begynne på Kolbotn skole, mot ønskene til de som faktisk blir berørt.

Det er altså ingen grunn til å forhaste seg, kommunen kan ta seg tid til å finne bedre løsninger enn det som er foreslått.