LOKALLAGSMASKOT: Anon Yu Henriksen er 16 år og leder for Follo SU. Her med maskoten Sosialistisk Uwu.
LOKALLAGSMASKOT: Anon Yu Henriksen er 16 år og leder for Follo SU. Her med maskoten Sosialistisk Uwu.

– Vi trenger lærere og sykepleiere her også

Slik svarer den lokale SU-lederen om boligprisene i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Med pågående regjeringssonderinger mellom Ap, Sp og SV, har mediene fotfulgt sentrale og erfarne politikere i partiene for å høre hva de tenker. Vi vender heller blikket andre veien, og tenker at de unge og lokale har vel så mye de skulle ha sagt.

Da det i forrige uke var et åpent møte for Follo Sosialistisk Ungdom, benyttet vi oss derfor av sjansen til å få noen ord med de unge og håpefulle, selv om det innebar at vi måtte dra «utenriks», helt til Ski.

Ett av spørsmålene mange nå stiller seg er hva som er SVs viktigste krav under sonderingene og eventuelt i de kommende forhandlingene. SVs store kampsaker i valgkampen har handlet om klima og sosiale forskjeller, og SU-eren er ganske enig med moderpartiet.

– De to viktigste kravene er selvfølgelig det at forskjellene innen makt og rikdom i Norge blir jevnere fordelt. Det andre er at vi får stoppet klimakrisa, sier Anon Yu Henriksen, leder i Follo SU.

Smertegrense

Han er heller ikke fornøyd med det Solberg-regjeringen har gjort for feminismen, og synes dette er en viktig sak.

– Personlig og som SU-er så tenker jeg også at det er viktig at vi få en god feministisk regjering som kan sette feministiske saker høyt opp, for det ser vi at dagens regjering ikke har gjort, uttrykker han.

Et annet viktig spørsmål er hvor smertegrensen går og hva SV er villig til å gå med på. Anon er litt uklar på om det finnes en slik grense, men sier at med mindre det lages en god plan for klimakrisen, vil SV takke nei.

– Vi har egentlig bare satt de kravene jeg allerede har nevnt, også får vi nå se hva politikerne blir enige om, man kan jo selvfølgelig diskutere olje, og der er vi og Sp, og Ap for så vidt, ganske uenige, men jeg tenker at med mindre vi får kuttet utslippene og får en god plan, så går ikke vi inn i regjering, sier SU-lederen.

INGEN HVILEPUTE: SU-leder Anon Henriksen jobber hardt for å få gjennomslag for ungdomspartiets krav.
INGEN HVILEPUTE: SU-leder Anon Henriksen jobber hardt for å få gjennomslag for ungdomspartiets krav.

Ulv, ulv

Det er SV og Sp som er ytterpunktene i en mulig trepartiregjering. Er det noe Sp krever som dere tenker er uaktuelt?

– Det er som nevnt olje- og gassindustrien, vi har også det med ulv og vern av natur, der er vi også litt uenige. Når det kommer til vern av matjord, så er vi også veldig enige, så jeg tenker essensen i en rødgrønn regjering vil jo være at vi skal skape et bedre Norge med mindre geografiske og sosiale forskjeller. Der er jo både SV og Sp enige, sier Henriksen.

Apropos ulv. Her er det store uenigheter mellom SV og Sp. Anon ser likevel muligheter for å bli møtes, da han mener at problemet er at bøndene er dårlig stilt økonomisk.

– Vi er nok ganske uenige der, ja. Det er veldig viktig å dra frem en grunn til at ulven er et så stort problem, er at bøndene har det veldig dårlig økonomisk, og der er vi og Senterpartiet helt enige om at vi må styrke bøndenes økonomiske situasjon. Da tror også jeg også at man slipper å måtte skyte så mye ulv, sier han.

Roser samarbeidet

Sosialistisk Ungdom er som kjent SVs ungdomsparti, men det finnes likevel forskjeller. Henriksen sier at moderpartiet generelt er flinke til å samarbeide.

– SV er et parti som lytter veldig mye til SU. På landsmøtet fikk vi gjennom nesten alle de viktigste skolesakene våre. Vi er jo litt mer radikale og ligger litt lenger til venstre enn SV, men det er på en måte litt det som er meningen med et ungdomsparti. Man skal kunne piske moderpartiet når man blir litt for moderat og må være litt mer tydelige i sakene sine, sier den engasjerte lokallagslederen.

Selv om valgresultatet gir gode indikasjoner på fremtidig samarbeid, er det jo lov å drømme. Og i en drømmeverden ville Henriksen samarbeidet med helt andre partier enn de som akkurat nå sitter og sonderer.

– Vi har hatt veldig lyst til å jobbe med Rødt og MDG. Vi ser jo at vi i Oslo har samarbeidet med Ap og MDG, og hatt Rødt som støtte, og det fungerer veldig godt. Byen har blitt et grønnere sted å leve, og det tror jeg hadde vært et godt alternativ. Selvfølgelig, det blir jo rent hypotetisk, sier han.

Lokale kamper

Mens mange av SVs saker er store og nasjonale, har SU-erne også noen lokale saker de mener det er viktig å jobbe med. Henriksen er blant annet veldig opptatt av boligpolitikk.

– Det kom jo nylig ut at single sykepleiere bare har råd til 5,5 prosent av boligene i Follo. Det viser at boligprisene i Follo er tullete høye og at de nye boligene vi bygger i stor grad er til øvre middelklasse, folk som flytter ut av Oslo og pensjonister som flytter ut av store eneboliger, sier han.

Han blir tydelig engasjert når boligpolitikk kommer opp som tema.

– Vi vil regulere boligmarkedet mer så det ikke er rike, hvite menn som kjøper femti boliger og driver opp prisene på markedet. Å bygge mer bolig og drifte et mer sosialt boligmarked tror jeg er veldig viktig, spesielt i Follo. I Ski kommer vi til å ha en ekstrem vekst de neste årene med Follobanen og mange innflyttere, og da er det viktig at vi sikrer at alle skal ha råd til å bo i Ski, sier Henriksen.

– Fordi, ja, vi trenger sykepleiere og lærere her også, avslutter han.

Powered by Labrador CMS