GRUPPELEDER: Adrian Pracon er gruppeleder for SV i Nordre Follo.
GRUPPELEDER: Adrian Pracon er gruppeleder for SV i Nordre Follo.

SV takker for realistisk budsjett

Adrian Pracon synes ikke det er hyggelig å lese igjennom den økonomiske handlingsplanen, men han har en løsning. Eiendomsskatt.

Publisert

– SV vil først og fremst takke kommunedirektøren for å ha lagt frem et realistisk kommunebudsjett. Det er ingen hyggelig lesning og det er ingen tvil om at vi står overfor en krevende tid i kommunen, skriver han til Oppegård Avis. 

Mener kommunedirektørens kutt SV syn på kommuneøkonomien

Kommunedirektøren foreslår en rekke kutt i sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024–2027. Blant annet skal man la være å erstatte ansatte som slutter i flere virksomheter, stenge Ski og Kråkstad bad, samt mindre vedlikehold av veier og redusere kjøp av hjelp- og veiledningstiltak og barnevernsplasseringer.

– Dette er velferdskutt som vil gå kraftig utover de ansatte i kommunen og kommunens innbyggere. Vi vil miste verdifull kompetanse i kommunen når de ansatte får en større arbeidsbelastning og innbyggerne vil nå merke at tjenestetilbudet i kommunen leveres på sparebluss. 

– SV har advart mot at kommuneøkonomien ikke lenger er bærekraftig, noe kommunedirektørens forslag bekrefter, sier Adrian Pracon som sitter i kommunestyret for SV.

Vil gå ut over folk som trenger kommunen

SV mener at disse kuttene vil påføre mange av de som bruker kommunen dårligere tjenester og at man kan løse det med å innføre eiendomsskatt.

– Et så kraftig innstrammet kommunebudsjett vil gå mest utover de som er avhengige av kommunen. Både barn, unge, syke og eldre vil få mindre tid med sine omsorgspleiere og lærere. Et redusert tilbud vil gjøre det mindre attraktivt å bo i kommunen. Derimot er det ikke for sent å snu, sier han. 

– SV mener at det er nødvendig å innføre en sosial eiendomsskatt i kommunen for å sikre kvalitet i kommunens tjenester og trygge velferden for kommunens ansatte og innbyggere, sier Pracon til Oppegård Avis.

Går ut mot FRP om parkering

Adrian Pracon erkjenner at de kanskje er alene om å ønske eiendomsskatt, men de er imponert over FRP.

– SV registrerer også kritikk fra blant annet AP, SP og FRP, som står på sine krav om at kuttene, eller enkelte av disse, skal tas inn i budsjettet igjen. Ingen av disse partiene har vurdert å øke kommunens inntekt igjennom eiendomsskatt, så det blir spennende å se hvor de heller vil kutte, sier han til Oppegård Avis.

– Mest er SV imponert over FRP som opprettholder sitt krav om gratis parkeringsplasser når kommunetilbudet blir så kraftig redusert. 

Knut Tønnes Steenersen uttalte blant annet dette til Østlandets Blad tidligere i dag: 

– Jeg er ganske sikker på at kommunedirektøren vet at vi ikke er særlig lystne på å innføre parkeringsavgift ved Vevelstad stasjon, økte timepriser og øke tider for innkreving med flere timer på mange av våre parkeringsplasser, sier han til ØB. 

Powered by Labrador CMS