Støy fra pistolbanen på Kurud

– SVÆRT URETTFERDIG: Leder Øivind Johnsen i Oppegård Skytterlag (OSL) sier de har 280 medlemmer fra Oppegård og omegn, og de opplever denne konflikten med kommunen som svært negativ og urettferdig.
– SVÆRT URETTFERDIG: Leder Øivind Johnsen i Oppegård Skytterlag (OSL) sier de har 280 medlemmer fra Oppegård og omegn, og de opplever denne konflikten med kommunen som svært negativ og urettferdig.

Oppegård Skytterlag får økonomisk støtte i kampen mot kommunen

– Det er synd kommunen presser oss ut. Vi føler vi blir brukt som en brikke i et politisk spill, sier Øivind Johnsen, leder for Oppegård Skytterlag (OSL).

Publisert

Oppegård Skytterlag (OSL) har hatt tett kontakt med Norges Skytterforbund (NSF) de siste månedene for å få hjelp med det de kaller for "angrepene" fra Oppegård kommune.

      Dette er saken:

  • Fylkesmannen påla Oppegård Skytterlag (OSL) i fjor til å utføre flere støydempende tiltak på pistolbanen på Kurud.
  • OSL utførte flere støydempende tiltak til ca. 500.000 kroner i fjor sommer. Tiltakene ble godkjent av Fylkesmannen, men kommunen anser at disse ikke er tilstrekkelig og vil stenge pistolbanen.
  • Før jul 2018 vedtok Fylkesmannen at bruken av pistolbanen på Kurud må begrenses. Dette vedtaket har OSL klaget på. Klagesaken er ikke avgjort ennå. Saken er fortsatt hos Fylkesmannen.
  • Nylig har Oppegård kommune valgt å si opp leieavtalen med OSL om bruk av pistolbanen på Kurud, med virkning fra 1. februar, fordi de mener OSL har brutt avtalen om de maksimale støynivåene.
  • Som følge av dette vedtaket har OSL måtte kutte sine konkurranseaktiviteter i år, som betyr et økonomisk tap for dem på 50.000-70.000 kroner per år. Det gjennomføres kun ordinær skytetrening på Kurud inntil videre. Blir pistolbanen stengt, betyr det kroken på døren for OSL.
  • Kommunen og skytterlaget er uenige i hvilke støymålinger som er utført på riktig måte. Kommunen krever at OSL holder seg innenfor 60 desibel.
  • OSL viser til egne støymålinger som dokumenterer at den maksimale støyen er på 58 desibel, men kommunen godkjenner ikke disse.
  • Kommunen har engasjert et advokatfirma i Oslo for å kunne si opp leieavtalen med OSL juridisk.

 

– NSF garanterer oss ytterligere økonomisk bistand dersom kommunen bestemmer seg for å føre prosess mot skytterlaget, sier Tom Erik Landberg, støyansvarlig i OSL.

Han sier generalsekretær i NSF, Arild Groven, har uttalt at dette nå er en prinsippsak for forbundet.

– Det er gledelig å se at vi har forbundet i ryggen, sier Landberg.

Oppegård Avis har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Arild Groven.

Millionbeløp

– NSF sier de aldri har opplevd at en kommune har gått ut mot et idrettslag på denne måten. Det er opprørende at kommunen velger en slik linje. Av alle saker NSF har sett når det gjelder klager om støy, er det unikt at kommunen tilsidesetter allment aksepterte retningslinjer som beskrevet i T1442. Sistnevnte setter støygrensen til 65 desibel, som det aksepteres for beredskapssenteret på Taraldrud, men at kommunen krever at vi holder oss innenfor 60 desibel, som er de kommunale retningslinjene for Oppegård og Ski. Dette vitner bare om elendig kompetanse og dårlig politisk håndverk, sier Landberg.

Han mener det er også betenkelig at kommunen er villig til å bruke skattebetalernes penger i et slikt omfang for å få det lokale skytterlaget fjernet.

– Det er her snakk om et millionbeløp. At den politiske opposisjonen ikke tar tak i en slik uvettig bruk av fellesskapets penger er kritikkverdig, sier Landberg.

Kan bety kroken på døren

– Vi føler at vi blir brukt som en brikke i et politisk spill.

– Det er synd kommunen presser oss ut. Vi føler vi blir brukt som en brikke i et politisk spill, sier Øivind Johnsen (58) fra Kolbotn.

Han har vært leder for det lokale skytterlaget i snart ti år. Ifølge ham har konflikten med Oppegård kommune pågått i hvert fall i to år.

Siden februar har det lokale skytterlaget blitt pålagt til å slutte med konkurranseskyting på pistolbanen på Kurud inntil Fylkesmannen snur i saken. Den ordinære skyteaktiviteten er ikke inntektsbringende og vil ikke være nok for å opprettholde driften, ifølge OSL.

– Ved å kutte konkurranseskyting som aktivitet taper vi 50.000-70.000 kroner per år. Det er ikke bra for oss på sikt. Uten inntekter kan vi ikke gjøre flere støyreduserende tiltak på banen. Blir pistolbanen stengt, vil det bety kroken på døren for hele skytterlaget, sier Johnsen.

Han påpeker også at den pågående konflikten med kommunen har pådratt dem utgifter til advokat på 300.000 kroner i år.

– Disse pengene kunne brukes på støyreduserende tiltak istedenfor, sier OSLs leder.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

133 år gammel

OSL ble dannet i 1886 og er dermed en av Oppegårds eldste idrettslag. Johnsen sier det lokale skytterlaget har for tiden rundt 280 medlemmer fra Oppegård og omegn, og de opplever denne konflikten med kommunen som svært negativ og urettferdig.

– Vi opplever også forskjellsbehandling. Kommunen setter mye strengere krav til oss enn til politiets nasjonale beredskapssenter som bygges nå på Taraldrud. Der setter de grensen for den maksimale støyen til 65 desibel, slik som i de nasjonale retningslinjene, men kommunen krever at vi må holde oss innenfor støygrensen på 60 desibel, sier Johnsen.

Vil foreløpig ikke uttale seg

Oppegård Avis har kontaktet kommunen og stilt flere spørsmål i forbindelse med saken. Foreløpig vil de ikke kommentere saken.

– Vi er nå i dialog med en ekstern advokat i forbindelse med saken og uttaler oss ikke før vi har grundig diskutert saken og kvalitetssikret informasjonen, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han bekrefter at kommunen har engasjert et eksternt advokatfirma, Brækhus Advokatfirma i Oslo, men vil foreløpig ikke uttale seg om beløpet kommunen skal betale for den juridiske rådgivningen i saken.

Les også: Lover godt airmanship