KOLBOTNVANNET

MISTENKER ALGEVEKST I VANNET: Høy temperatur og kraftig solstråling fører til oppblomstring av planktonalger. Siden det har vært en lengre periode med penvær på Kolbotn, er det sannsynlig at det allerede er vekst av de giftige cyanobakteriene i Kolbotnvannet.
MISTENKER ALGEVEKST I VANNET: Høy temperatur og kraftig solstråling fører til oppblomstring av planktonalger. Siden det har vært en lengre periode med penvær på Kolbotn, er det sannsynlig at det allerede er vekst av de giftige cyanobakteriene i Kolbotnvannet.

Fraråder folk og dyr å bade i Kolbotnvannet

Kommunen advarer om algeoppblomstringer i Kolbotnvannet som følge av det varme været.

Publisert Sist oppdatert

Vedvarende dårlig vannkvalitet og oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) har gjort Kolbotnvannet uegnet til bading.

BLÅGRØNNALGER: Bildet viser oppblomstring av cyanobakterier i Kolbotnvannet.
BLÅGRØNNALGER: Bildet viser oppblomstring av cyanobakterier i Kolbotnvannet.

Cyanobakteriene, som er og har til alle tider vært en naturlig del av livet i ferskvann, er ekstra konkurransedyktige i næringsrikt vann som Kolbotnvannet. Under optimale betingelser som høy temperatur og kraftig solstråling, kan de da utvikle masseforekomst. Vannet får da en grønn, blågrønn, brun eller rød farge. Dette kalles en algeoppblomstring og kan oppstå i perioden fra slutten av mai til oktober.

Algeoppblomstringen kan skape en rekke praktiske og helsemessige problemer. Høye konsentrasjoner av cyanobakteriene i vannet forårsaker ofte vond lukt, men det største problemet oppstår når de produserer giftstoffer (toksiner).

Mandag neste uke

Som følge av det ovennevnte har Nordre Follo kommune bestemte rutiner. Hvert år gjennom sommersesongen tas det vannprøver av overflatevannet i Kolbotnvannet. Dette gjøres hver 14. dag. Målet er å analysere vannet samt å måle innhold av cyanobakterier og algegiften microcystin de ofte produserer.

– Fordi det har vært en lengre periode med penvær er det sannsynlig at det allerede er vekst av cyanobakterier i innsjøen, skriver Nordre Follo kommune på sin hjemmeside.

Årets første vannprøve skal tas mandag 9. mai. Svaret på vannprøven ventes i løpet av en uke etter at prøven er tatt.

– Vi vil derfor fraråde å bade eller å la dyr svømme i innsjøen inntil vi har fått svaret på vannprøven, skriver kommunen.

Hadde høye verdier i fjor

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler maksimalt 10 µg/l algetoksiner av typen microcystin i badevann, men det er relativt sjelden at det måles så høye verdier i norske innsjøer, ifølge Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Symptomer på algeforgiftning hos hund:

  • Skjelvinger
  • Uro
  • Hudirritasjon
  • Øyebesvær
  • Diaré
  • Oppkast
  • Desorientering
  • Kramper
  • Pustevansker
  • Du får ikke kontakt med hunden

OBS! Små hunder får ofte mer uttalte symptomer enn store hunder. Symptomene avhenger også av hvor mye og hva slags algetoksiner/ algebakterier hunden har fått i seg.

Da kommunen tok en prøve av overflatevannet ved broen til Storøya 18. mai i fjor, ble det målt så mye som 16 µg/l av giften microcystin i den. Dette ligger altså over den internasjonale faregrensen for badevann, som er 10 µg/l, mens grensen for drikkevann er 1 µg/l.

I fjor sommer skrev Oppegård Avis om en hund som ble algeforgiftet i Kolbotnvannet.

Les saken her: – Ikke la hunder bade i Kolbotnvannet og ikke bad der selv!

Helsemessige konsekvenser

NIVA skriver at ved undersøkelser av oppblomstringer i norske vannkilder har det blitt funnet flere typer av toksiner.

Levertoksiner er blant de mest vanlige giftstoffer produsert av cyanobakterier i Norge. Forgiftning av dyr og mennesker kan inntreffe ved å drikke vann med høy konsentrasjon av cyanobakterier. Symptomene omfatter synsforstyrrelser, kvalme, oppkast, magesyke, diaré og leverskader. I verste fall kan helseskadene føre til død. Dessuten er det mulig å puste inn aerosoler som inneholder algeceller med levertoksiner. Dette kan skade lungene. Levertoksiner er antatt å akkumuleres i fisk og kreps. Et jevnlig opptak av toksinene er dessuten mistenkt for å øke risikoen for leverkreft.

En annen type er nervetoksiner, som overstimulerer eller blokkerer overføringen av nerveimpulser til muskelcellene. Dersom eksponeringen er høy nok, fører dette til pustevansker, muskellammelser og kramper. Ved moderat forgiftning avtar symptomene raskt. De vanligste eksponeringsmåtene er å svelge vann kontaminert med celler av cyanobakterier under bading og via drikkevann.

I tillegg til lever- og nervetoksiner inneholder alle oppblomstringer av cyanobakterier såkalte endotoksiner. Disse kan gi hudutslett og allergiske reaksjoner ved direkte kontakt med algecellene.

Powered by Labrador CMS