INVITERER: Sogneprest Anders Johansen, her fotografert i Greverud kirke er en av prestene som er i aksjon på allehelgens-gudstjenestene.
INVITERER: Sogneprest Anders Johansen, her fotografert i Greverud kirke er en av prestene som er i aksjon på allehelgens-gudstjenestene.

Kom til kirken!

På allehelgensdag skjer det mye i våre lokale kirker.

Publisert

Det er mye som skjer i forbindelse med allehelgen i Oppegård!

Lørdag den 5. november klokken 17.00 er det minnegudstjeneste i Kolbotn kirke, og én time før dette er det musikk og stilhet med mulighet for lystenning.

VAKKER KIRKE: Kolbotn kirke kneiser flott langs Skiveien. Dette er en av kirkene hvor du kan reise på allehelgensdag.
VAKKER KIRKE: Kolbotn kirke kneiser flott langs Skiveien. Dette er en av kirkene hvor du kan reise på allehelgensdag.

Sokneprest Anders Johansen leder gudstjenesten, og sokneprest Dag Høyem, sokneprest Anne Marit Ruud–Tjernæs og diakon Ingunn T. Ileby deltar. Det blir orgelmusikk ved kantor Jon Harald Haug og solosang.

Flott søndag

Søndag den 6. november klokken 11.00 er det allehelgens-gudstjeneste i kirkene.

Søndag mellom klokken 13.00 og 17.00 er Kolbotn kapell åpent med musikk og stillhet, mulighet for lystenning, og klokken 14.00 og 15.30 er det kort musikkandakt.

Klokken 19.00 er det allehelgenskonsert i Greverud kirke med kammerkoret, og det er også på samme tidspunkt ungdomsgudstjeneste i Sofiemyr kirke.

Vel møtt!

Powered by Labrador CMS