ER DU I RISIKOGRUPPEN? Apotekar Marcin Szmigiero (Vitusapotek Sofiemyr) setter inn influensavaksine til Randi Andersen. Illustrasjonsfoto: Cathrine Rnningen
ER DU I RISIKOGRUPPEN? Apotekar Marcin Szmigiero (Vitusapotek Sofiemyr) setter inn influensavaksine til Randi Andersen. Illustrasjonsfoto: Cathrine Rnningen

Kun målgruppene blir vaksinert frem til 1. desember

Frem til 1. desember skal influensavaksiner forbeholdes målgruppene som blant annet omfatter personer i risikogrupper, de med nedsatt immunforsvar og de over 65 år, samt helsepersonell som er i kontakt med pasienter.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har vært i kontakt med flere fastlegekontorer og apoteker i kommunen, som bekrefter at Helsedirektoratet har gitt en faglig anbefaling om at leger og farmasøyter kun skal ordinere og rekvirere influensavaksine til personer i målgruppene frem til 1. desember.

Det er heller ikke gitt noen anbefaling om prioritering av personer i såkalte kritiske samfunnsfunksjoner.

De innførte begrensningene med rasjonering av vaksinene gjelder over hele landet etter at Folkehelseinstituttet (FHI) har meldt at de ikke har nok influensavaksiner til å dekke det nasjonale behovet i år.

Ikke nok til alle som bør ta

FHI anslår at målgruppen for vaksinen - helsepersonell med pasientkontakt og de i risikogruppen - er omtrent på 1,9 millioner mennesker, men kun to tredeler (1,2 millioner doser) av behovet kan bli dekket i år.

Grunnen til at det er mangel på influensavaksine i markedet er at den globale etterspørselen er større på grunn av covid-19-utbruddet.

Det legges derfor begrensninger på salg av influensavaksine fra apotekene fram til 1. desember for å sikre at flest mulig i målgruppene får tilbud om vaksine.

Gratis til risikogruppene

Regjeringen har vedtatt at selve influensavaksinen skal være gratis til personer i risikogruppene for alvorlig influensa denne sesongen.

Samtidig settes et tak på egenandelen for å få satt vaksinen på 50 kroner for de samme gruppene ved vaksinering hos fastlege. Resten av honoraret til fastlegene (150 kroner) dekkes via HELFO.

For dem som har frikort vil vaksinasjon være gratis. Dette er et tiltak for at alle i risikogruppene skal ha råd til å ta influensavaksine denne sesongen.

Oppegård Avis har skrevet at farmasøyter i apotekene kan rekvirere og sette influensavaksine uten at pasienten må innom lege, men husk at vaksinasjon i apotek ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet. Den må betales av pasienten selv.

Bør være så lav pris som mulig

Det er ikke etablert noen refusjons- eller tilskuddsordning for å dekke kommunenes utgifter til vaksinering av risikogruppene, utover at vaksinen blir levert gratis fra FHI i oktober og november.

Kommunene kan ifølge vaksinasjonsforskriften ta betalt for vaksinering for å dekke utgiftene til gjennomføring av influensavaksinasjon i regi av kommunen. Det er ikke satt noen øvre grense for hvor mye kommunen kan ta for dette, men prisen bør være så lav som mulig, skriver FHI.

Influensavaksine beskytter ikke mot covid-19

FHI understreker at influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har dessverre ingen effekt mot covid-19.

De generelle smittevernrådene mot covid-19 har imidlertid også effekt mot influensasmitte, og etterlevelse av dem vil kunne bidra til en mer moderat influensasesong.

"Influensa er en sykdom som for de fleste friske personer går over uten behandling. Det viktigste tiltaket friske personer kan gjøre for å beskytte risikogruppene og seg selv mot influensasmitte er derfor å følge rådene om hånd- og hostehygiene, holde avstand og være hjemme ved sykdom", skriver FHI.

Er du i risikogruppen for influensavaksinasjon?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
Powered by Labrador CMS