Må betale skyhøyt for vann og avløp

– Det blir urettferdig mot alle som bor på Svartskog å betale fire eller fem ganger mer i avgift for vann og avløp enn det resten i kommunen betaler, sier Brita Hoel Drage (71).

Publisert

71-åringen, som har bodd på Svartskog i 13 år, betaler foreløpig mellom 10.000 og 12.000 kroner per år for tømming av septiktanken. Snart skal dette endres.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at innbyggerne på Svartskog snart kommer til å betale vesentlig mer i gebyr for vann og avløp enn det resten av kommunen skal betale. Dette er i forbindelse med den planlagte påkoblingen av boligområdene fra Oslo grense til Bålerud til det kommunale VA-anlegget. De første husstandene skal være tilkoblet allerede i løpet av 2019, ifølge UMP-leder Kjell Pettersen (H).

Les også: Tar opp gebyrsaken på nytt i desember

47 millioner + moms

Utbyggingskostnadene for det nye VA-anlegget, som er anslått til 47 millioner kroner pluss moms, skal dekkes av innbyggerne på Svartskog. Kostnadene skal lånefinansieres og avdras over 40 år.

Dersom kostnadene overstiger den anslåtte investeringsrammen, er kommunestyret innstilt på at eventuelt overskytende beløp kan dekkes av det kommunale VA-fondet, det vil si ved økning av satsene for gjeldende vann- og avløpsgebyr for resten av kommunen.

– Det er rart at kommunen velger å gjennomføre et prosjekt som er relativt komplisert uten å vite konkret hva det vil koste og hvor mye vi faktisk må betale for det, sier Hoel Drage.

Eget avgiftsområde

Ifølge vedtaket fra 2014 får innbyggerne på Svartskog eget avgiftsområde i forhold til resten av kommunen, og må dekke investeringskostnadene for de nye kommunale VA-systemene.

Hoel Drage sier de må de betale 40.000- 60.000 kroner per år, mot snittkostnad i avgifter for vann og avløp for resten av kommunen på rundt 10.000 kroner.

– Med dette vil vi nok betale mest i gebyr i hele landet, sier hun.

For mye for de fleste

– Det er urettferdig for alle som bor på Svartskog. Det er heller ikke riktig å belaste oss med dette. Gebyret på 40.000 kroner er for mye for de aller fleste, spesielt med tanke på at de aller fleste av oss allerede i dag har betalt for og nedbetaler fortsatt på en forsvarlig og kostbar VA-løsning som ble pålagt oss av kommunen, sier Hoel Drage.

Hun oppfordrer politikerne til å ta opp saken på nytt i høst. Samtidig presiserer Svartskog-kvinnen at hun ikke er imot offentlig vann- og avløp eller moderat utbygging på Svartskog, men mener det bør være et avgiftsområde for hele kommunen slik at byrden fordeles på alle innbyggerne i Oppegård.

Fikk ingen svar

– På valgmøtet med de politiske partiene før valget i 2015 svarte alle partier bortsett fra H at de mente kostnadene for VA på Svartskog skulle deles på alle i kommunen. Senere har KrF og FrP (Uavhengige) endret standpunkt, sier Hoel Drage.

Hun lurer på hvorfor de to partiene har skiftet standpunkt og snudd i denne saken.

– Visste de at dette skulle påføre oss gebyrer på 40.000-60.000 per år? spør hun.

71-åringen kontaktet kommunestyrerepresentanter fra KrF og Uavhengige, men fikk ikke svar på sine spørsmål til tross for flere henvendelser.

Oppegård Avis har ikke lyktes med å få en kommentar fra Ole Joveng (U). Per Eivind Jensen (KrF) sier at det vil være helt urealistisk å dokumentere alt som blir sagt i løpet av valgkamp, men presiserer at alle relevante tall og utredninger er åpent kjent for alle beslutningstakere.

– Vi er selvsagt klar over at kostnadene per år blir svært høye. Årlige avgifter er, så langt jeg har funnet ut, beregnet til 40.976 kroner per år, men det er jo alltid en viss usikkerhet om slike beregninger, sier Jensen.

Les også: Bekymret for konsekvensene

Powered by Labrador CMS