PROTESTERTE MOT KUTTFORSLAGET: I forkant av det siste formannskapsmøtet, som var holdt fredag forrige uke, ble ungdommenes opprop

PROTESTERTE MOT KUTTFORSLAGET: I forkant av det siste formannskapsmøtet, som var holdt fredag forrige uke, ble ungdommenes opprop "Nei til Pengekutt i Fritidstilbud! - Nordre Follo Kommune" med over 1500 underskrifter overlevert til utvalgslederen i kommunen, Camilla Hille (V). Per i dag har oppropet 1718 underskrifter. Foto: Christian Lund


Skåner fritidsklubbene fra kutt

Formannskapet vedtok å tilbakeføre 900.000 kroner av det foreslåtte kuttet på over 1,6 millioner kroner som handler om aktivitetstilbud for barn og unge i 2021.

Publisert Sist oppdatert

I sitt forslag til Strategi- og handlingsplan for 2021-2024, som ble lagt frem i slutten av oktober, anbefalte rådmann Jane Short Aurlien et kutt i alle tjenestene for 190 millioner kroner i 2021 hvorav 1.635.000 kroner innen det kommunale tjenesteområdet «Aktivitetstilbud for barn og unge».

Hele 900.000 kroner av det totale beløpet som er foreslått å kutte neste år, handler om kutt innen fritidsklubbene i kommunen.

Ble imponert

I forkant av det siste formannskapsmøtet, som var holdt fredag forrige uke, ble ungdommenes opprop "Nei til Pengekutt i Fritidstilbud! - Nordre Follo Kommune" med over 1500 underskrifter overlevert til utvalgslederen i kommunen, Camilla Hille (V).

– Jeg må si det er et imponerende engasjement fra ungdommene! Det lytter vi i flertallspartiene til og sørger for at fritidsklubbene kan drive videre på sammen nivå som i dag, sier Hille.

Dag Fedøy, som er gruppeleder for Uavhengige, påpeker at fritidsklubbene er viktige arenaer for å møte andre unge.

– Klubbene har en lav terskel for å komme og tilbringe tid, drive med musikk, dans, gaming eller andre aktiviteter. Det er et godt tilbud til de som ikke finner seg til rette i organisert idrett eller på kulturskolen. Rådmannens kutt til barn og unge er dramatisk. I en tid som denne kan vi ikke forsvare å kutte i fritidsklubbene. Når nå samfunnet åpner opp, trenger vi et godt tilbud til barn og unge, sier han.

Avventer kommunestyrets vedtak

Formannskapet vedtok å verne fritidsklubbene fra kutt. De 900.000 kroner ble dermed lagt tilbake i budsjettet for 2021, men også for hele planperioden.

– Vi avventer det endelige vedtaket i saken som skal fattes i kommunestyret torsdag 17. desember. Dette er en viktig sak for ungdommene som de selv har initiert. De har jobbet mye med en protestaksjon og selve oppropet. Det er viktig at de kan se at demokratiet fungerer og at de er medvirkende i denne prosessen, sier leder av Vassbonn fritidsklubb, Christian Lund, som har jobbet der siden 1994.

Camilla Hille lover at flertallspartiene vil verne fritidsklubbene fra kutt, og påpeker at forebygging er veldig lønnsomt og viktig, både for den enkelte og samfunnet.

– Psykiske lidelser koster samfunnet over 250 milliarder kroner hvert år, i tillegg til all lidelse hos den enkelte og pårørende. Derfor må vi prioritere det som styrker den psykiske helsen hos våre barn og unge. Det er blant annet gode fritidsklubber, sier utvalgslederen.

Kutt på 735.000 kroner per år

Samtidig er det viktig å nevnte at flertallspartiene ikke har funnet inndekning for det resterende beløpet på 735.000 kroner, som handler om ulike omstillingstiltak eller rettere sagt kutt innen aktivitetstilbud for barn og unge i 2021.

400.000 kroner av det ovennevnte beløpet handler om effektivisering av arbeidstider og harmonisering av åpningstider. Deltidsansatte i Ung fritid er ansatt i turnus, men dette er en avtale som kommunen kan si opp innenfor dagens lovverk og tilby de ansatte en normal arbeidsavtale på 37,5 timer per uke i 100-prosentstilling. Rådmannen påpeker at innsparingen kommer først og fremst av lavere kveldstillegg. Ungdomskafeen vil dermed kunne åpne en time senere enn i dag. Rådmannen påpeker at dette er i tillegg en harmonisering med Langhus ungdomskafe.

Det resterende beløpet på 335.000 kroner handler om Ettermiddagshjemmet i Ski og Mandagsklubben i Oppegård, som er begrenset aktivitetstilbud til barn og unge med spesielle behov. Tilbudet har fem brukere i tidligere Ski kommune og 20 brukere i Oppegård. Rådmannen har foreslått å samlokalisere begge tilbudene på ett sted (Vassbonn), som vil gi en innsparing på 335.000 kroner per år.

Om flere vedtak

Flertallspartiene vedtok også å skåne tilbudet med åpne barnehager og tilbakeføre en stilling til Utekontakten.

– Utekontakten er et viktig tilbud for barn og unge som er i sårbar fase av livet. Dette er ikke tidspunktet for å kutte. Når vi nå skal tilbake etter pandemien, da må ungdommen få treffes igjen. De har mye sosialt liv å ta igjen. Da trenger vi fritidsklubbene som gjør en fantastisk innsats for de unge, sier Hille.

Brukerbetalingen til kulturskolen skal ikke økes heller.

– Hvis vi mener at tilbudet skal være for alle og foreldre skal ha råd til å ha ungene i Kulturskolen, kan vi ikke fortsette å øke og øke prisen, sier Fedøy.

Les også: – Ikke kødd med det!

Powered by Labrador CMS