JOBBER MED NY BARNEHAGESTRUKTUR: Kommunen jobber med å vedta en ny struktur for de kommunale barnehagene. Ifølge den kan det bli flere barn i hver avdeling og mindre lekeareal per barn.

JOBBER MED NY BARNEHAGESTRUKTUR: Kommunen jobber med å vedta en ny struktur for de kommunale barnehagene. Ifølge den kan det bli flere barn i hver avdeling og mindre lekeareal per barn.

Frykter store kutt i barnehager

Onsdag kan nye standarder for kommunale barnehager bli vedtatt. − Saken handler om kutt og innebærer store endringer fra dagens struktur, som ikke er til barnas beste, sier Karen F. L. Lind fra Kolbotn.

Publisert Sist oppdatert

− Det er nødvendig å etablere en «Nordre Follo-standard» for hvordan nye kommunale barnehager skal etableres og videreutvikles. Det er fordi Ski og Oppegård har hatt forskjellige standarder og prinsipper for dette, forklarer kommunalsjef Arnfinn Almås.

Saken om nye standarder i kommunale barnehager, inkludert størrelse, organisering og økonomi i disse, ble vedtatt i utvalget for oppvekst, idrett og kultur onsdag forrige uke. Det endelige vedtaket skal fattes i kommunestyret førstkommende onsdag.

Fakta om barnehagene i Nordre Follo

 • Innen barnehager er Nordre Follo rangert på 239. plass av de totalt 356 norske kommuner i årets Kommunebarometer.
 • Nordre Follo har flere barn per ansatt i barnehager enn det som er snittet i landet. Snittbemaningen i fjor var på 5.8 barn per årsverk i våre kommunale bhg (262. plass i landet) og 5.7 barn per årsverk i våre private bhg (101. plass i landet). Gjennomsnittet i landet var på henholdsvis 5.25 barn for kommunale bhg og 5.54 for private bhg.
 • Kun 51,1 prosent av Nordre Follos kommunale bhg oppfylte pedagognormen (dvs. uten dispensasjoner) i fjor, og vi er dermed rangert på 247. plass i landet, mens andelen for landet var på 71,02 prosent i snitt. Andelen i våre private bhg var på 61,5 prosent (150. plass i landet).
 • Kun 41,3 prosent av de ansatte i kommunale barnehagene i Nordre Follo har pedagogisk utdanning (snittet i landet er på 43,93 prosent). Her er vi rangert på 246. plass i landet.
 • Når det gjelder leke- og oppholdsareal i de kommunale barnehagene, er Nordre Follo rangert på 295. plass i landet (vi har i snitt 5.8 kvm per barn). Våre private bhg er rangert på 153. plass i landet (5.4 kvm i snitt per barn).
 • Nordre Follo har i snitt flere barn i våre barnehager enn snittet i landet (53.18 barn per bhg vs. landssnittet på 40.33 barn per bhg). Her er vi rangert på 289. plass i landet.
 • Kilde: Kommunebarometeret 2021 fra Kommunal Rapport.

I korte trekk handler saken om større barnehagegrupper og mindre lekeareal per barn enn det vi har i dag.

− Saken handler om å etablere en god standard og samtidig få mest mulig barnehage for pengene. Vi tror også på større fagmiljøer, men har forståelse for at både ansatte og foreldre stort sett er fornøyd med det de har og kan være usikre på noe løsninger, sier Almås.

Dette er forslaget

Følgende standarder skal legges til grunn for nye barnehager i Nordre Follo:

 • På alle småbarnsavdelinger (0-3 år) blir det 12 barn.
 • På alle storebarnsavdelinger (3-6 år) blir det 24 barn, som er en økning fra 18 barn per i dag.
 • Hver barnehage skal ha enten tre eller seks småbarnsavdelinger og tre storebarnsavdelinger.
 • Hver barnegruppe (12 barn på småbarnsavdelinger eller 24 barn på storebarnsavdelinger) skal ha to hele pedagog-stillinger.
 • Det ble også vedtatt arealnormer: 5,5 kvm per barn for småbarnsavdelinger og 4 kvm per barn for storebarnsavdelinger. Barnehagene i Nordre Follo har i snitt 5,8 kvm per barn i dag.

Det ble også vedtatt at eksisterende barnehager også skal drives etter disse modellene i den grad det er mulig med henhold til tilstrekkelig areal.

Fikk svar fra 9 av 45

Kommunalsjefen påpeker at det har vært en lang prosess med saken hvor kommunen har brukt god tid.

− Det ble først utarbeidet et innspillsnotat, som ble sendt ut til alle barnehagene. Her fikk vi svar fra 38 av 45 barnehager. Deretter ble det utarbeidet en sak som ble politisk behandlet og sendt på formell høring. Her har vi mottatt færre svar, men allikevel svar fra ni kommunale barnehager, i tillegg til det nyetablerte foreldreutvalget for barnehage (FUB) og tillitsvalgte, sier Almås.

− Kostnadseffektive løsninger

Kommunalsjefen sier at anbefalingene, som er nå vedtatt i utvalget, gir et økonomisk bærekraftig grunnlag for etablering og drift av barnehager.

− Det mener vi vil være til barns beste, sier Almås.

Videre påpeker han at ut fra noen av høringssvarene ser det ut til at enkelte barnehager legger særskilt vekt på at barn har det best i små grupper med færre ansatte, og at det er best med små barnehager med færre avdelinger, sier Almås.

− Størrelse og kvalitet på arealer inne og ute sammen med bemanning og pedagogdekning utgjør rammen rundt barnas hverdag i barnehagen. Det skal alltid tilstrebes å finne ordninger og løsninger som er til barnas beste. Vi må gjøre avveininger med hensyn til behovet for effektiv drift av barnehager og kostnadseffektive løsninger. Vi må rett og slett bruke de kommunale kronene så klokt vi kan. Vi vurderer at anbefalingene er gode og forsvarlige ordninger, sier Almås.

Minst fire avdelinger

Kommunalsjefen understreker at størrelsen på nye barnehager vil bli vurdert konkret i hvert enkelt tilfelle.

− I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å bygge større barnehager enn med seks avdelinger. Magasinet barnehage, hvor bygging i ØHP (budsjettdokumentet) foreslås igangsatt fra 2022, vil bli bygd med inntil åtte avdelinger. Det vil ikke bli bygd barnehager med færre enn fire avdelinger, sier Almås.

ØKONOMI I FOKUS: − Vi må rett og slett bruke de kommunale kronene så klokt vi kan, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.
ØKONOMI I FOKUS: − Vi må rett og slett bruke de kommunale kronene så klokt vi kan, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

Sterke reaksjoner

FÆRRE ENN SNITTET I LANDET: Ifølge barnehagefakta.no er den gjennomsnittlige andelen av ansatte som oppfyller pedagognormen på 53,3 prosent i Nordre Follo, mens gjennomsnittet i landet er på 68,8 prosent.
FÆRRE ENN SNITTET I LANDET: Ifølge barnehagefakta.no er den gjennomsnittlige andelen av ansatte som oppfyller pedagognormen på 53,3 prosent i Nordre Follo, mens gjennomsnittet i landet er på 68,8 prosent.

Etter å ha lest om utvalgets vedtak i Oppegård Avis, har det kommet sterke reaksjoner fra mange foresatte, ansatte samt SU- og FAU-medlemmer i barnehagene, som mener at saken handler om store endringer fra dagens struktur, og at disse ikke er til barnas beste.

− Saken dreier seg om kutt og store endringer fra dagens struktur i Oppegård. Barnehagene i Nordre Follo har store problemer med bemanningen, og kun halvparten av disse oppfylte pedagognormen i fjor. Forslaget om enda flere barn i hver avdeling, blant annet en økning fra 18 til 24 barn per avdeling på tre til seks år, vil gjøre situasjonen enda verre, både for barna og ansatte, sier Karen L. F. Lind.

Hun er forelder og initiativtaker til Facebook-gruppen «Barnehagene i Nordre Follo kommune».

Les også: − Vi klarer ikke å trylle fram eller klone fram flere vikarer

FIKK UKENS JULEBLOMST: Trebarnsmor Karen L. F. Lind engasjerer seg sterkt for å bevare lokal natur, kultur og historie rundt Kolbotnvannet. Hun er også initiativtaker til flere Facebook-grupper lokalt, blant annet «Barnehagene i Nordre Follo kommune». Denne uken fikk hun julens andre juleblomst av Oppegård Avis.
FIKK UKENS JULEBLOMST: Trebarnsmor Karen L. F. Lind engasjerer seg sterkt for å bevare lokal natur, kultur og historie rundt Kolbotnvannet. Hun er også initiativtaker til flere Facebook-grupper lokalt, blant annet «Barnehagene i Nordre Follo kommune». Denne uken fikk hun julens andre juleblomst av Oppegård Avis.

Om pedagognormen

 • Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
 • Det skal være minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn for barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.
 • Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet slik at en person uten den rette utdanningen kan jobbe som pedagogisk leder. Dispensasjon skal kun benyttes unntaksvis og når særlige hensyn tilsier det.
 • Sjekk status for din barnehage ved å trykke på denne lenken.
 • Kilde: Barnehagefakta.no

Mindre lekeareal

Lind er også bekymret for at det legges opp til mindre lekeareal per barn enn det som er i dag. I snitt har Nordre Follos kommunale barnehager mindre lekeareal per barn enn det som er gjennomsnittet i landet. Med sine 5,8 kvadratmeter per barn i dag er Nordre Follo rangert på 295. plass i landet når det gjelder lekeareal per barn, ifølge årets Kommunebarometer.

Nå ønsker kommunen å redusere arealnormene ytterligere, til 5,5 kvadratmeter per barn for småbarnsavdelinger og 4 kvadratmeter per barn for storebarnsavdelinger.

Opprop og underskriftskampanje

Tidligere denne uken har Karen F. L. Lind startet et opprop i håp om å stoppe kommunedirektørens forslag.

− Oppropet er ment for representantene i SU og FAU i Nordre Follos barnehager. De kan melde inn støtte til oppropet ved å kontakte meg på e-post (karen_falch@hotmail.com). Siden jeg startet oppropet har meldingene strømmet inn, sier Lind, som bor på Kolbotn.

I dag har Karen L. F. Lind også startet en underskriftskampanje på underskrift.no som foreldre, ansatte og innbyggere kan signere for å vise sin støtte. Både oppropet og underskriftskampanjen har navnet «Nei til ytterligere kutt i barnehagene i Nordre Follo kommune».

Fra ord til handling

− Barnehagene i Nordre Follo har denne høsten hatt stor mangel på bemanning. Kommuneadministrasjonen og politikerne må først løse bemanningskrisen, før de foreslår flere barn per gruppe og mindre areal per barn. De må også ta tak i utfordringene de har med å bevare og rekruttere barnehagepersonale. Innbyggere forventer at kommunens målsetting om å bli «Norges beste oppvekstkommune» ikke bare blir med ord, men følges opp i politikk og praksis, sier Lind.

Hun viser også til Unicefs kommuneanalyse, som baserer seg på KOSTRA-tall og tar for seg områdene barnehage, skole, barnevern, helsetjeneste og kultur. Ifølge denne rapporten er Nordre Follo en av kommunene i Norge som bruker minst penger på barna. Vi er på 278. plass av de totalt 310 rangerte kommuner.

− Ytterligere kutt vil ikke forbedre denne statistikken. Det er oppsiktsvekkende at lek- og oppholdsareal per barn i norske barnehager spenner seg fra 4,30 kvadratmeter til 32,5 kvadratmeter. Med helt ned i 4 kvadratmeter per barn setter Nordre Follo kommune en ny rekord og tar med det sikte på sisteplass i Norge, sier Lind.

Inviterer til fakkeltog

Førstkommende tirsdag, det vil si dagen før kommunestyremøtet, blir det arrangert et fakkeltog utenfor Nordre Follo rådhus i Ski. Initiativtakerne til fakkeltoget har skrevet på sosiale medier at fakkeltoget skal holdes fra klokken 16:00 til 17:00.

Oppegård Avis har blitt kontaktet av flere av barnehageansatte, som sier at de ble veldig provosert da de fikk vite at kommuneledelsen hadde nektet barnehagene (via virksomhetslederne) å støtte oppropet til Karen L. F. Lind. Ingen av dem ønsker å stå frem med navn, men de sier at de leste om forslaget med stor sorg.

− Det er veldig trist at barna virkelig blir taperne i dette økonomispillet kommunen driver med. Går dette forslaget gjennom på onsdag, tør jeg påstå at mine dager i barnehage er forbi. Vi jobber allerede under rammer som er "helt på jordet", så at vår hverdag står i fare for å bli ytterligere forverret − dét blir min yrkesspiker i kista, tror jeg, sier en førskolelærer med mangeårig arbeidserfaring fra en av barnehagene i kommunen.

− Ønsker ikke å stanse prosessen

Oppegård Avis har spurt kommunalsjefen om det er mulig å stanse prosessen med det endelige vedtaket i saken førstkommende onsdag, med tanke på at kun ni barnehager har kommet med høringssvar, og at saken handler om radikale endringer.

− Vi ønsker ikke å stanse prosessen nå. Saken ble behandlet i utvalg for oppvekst, idrett og kultur forrige uke og skal nå behandles i kommunestyret. Vi skulle gjerne mottatt flere høringssvar, men tenker at mange var involvert i innspillsrunden. Det kan jo også være at man har valgt å ikke sende inn høring hvis man synes innholdet i saken ser greit ut, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

− Det handler ikke om å kutte

Kommunalsjefen sier at kommunen har svart ut spørsmålene fra initiativtakeren til oppropet og invitert henne til ytterligere dialog, for å svare på eventuelle ytterligere spørsmål.

− Jeg tenker ikke at dette er radikale endringer og er sikker på at Nordre Follo vil drive kvalitativt gode barnehager i årene som kommer, i dialog med barn og foreldre. Dette handler heller ikke om å kutte. Det handler om å investere lurt i årene som kommer slik at vi bruker kronene klokt. Slik får vi til en bærekraftig utvikling hvor vi må også skal opprette flere barnehageplasser i årene som kommer for nye innbyggere og nye barn, sier Almås.

Les også: Kritisk til hjemmeskole i fire dager som følge av vikarmangel

Powered by Labrador CMS