HJEMMEUNDERVISNING FREM MOT JUL: Kommunen har besluttet at skolene kan gå over til hjemmeundervisning allerede fra i dag, fredag 17. desember. Alle skolene iverksetter dette mandag 20. desember.
HJEMMEUNDERVISNING FREM MOT JUL: Kommunen har besluttet at skolene kan gå over til hjemmeundervisning allerede fra i dag, fredag 17. desember. Alle skolene iverksetter dette mandag 20. desember.

Vedtok redusert drift i barnehager og skoler frem mot jul

Etter beredskapsmøtet med ordfører, varaordfører, kommunedirektør og kriseledelse torsdag 16. desember, har kommunen vedtatt endringer for drift av barnehagene og skolene frem mot jul.

Publisert Sist oppdatert

Nedenfor finner du informasjonsbrevet om endringene for barnehagene og skolene i Nordre Follo, som trer i kraft fra i dag og gjelder frem mot jul.

Dokumentet, som ble undertegnet av kommuneadministrasjonen ved kommunedirektør Øyvind Henriksen og kommunalsjef Arnfinn Almås torsdag 16. desember, har blitt sendt til alle alle barnehagene og skolene i kommunen.

De forklarer at beslutningen er gjort som følge av den svært krevende bemanningssituasjonen i de ovennevnte virksomheten.

– Fraværet ved skolen er svært høyt på grunn av sykdom og ansatte i karantene. Det er ikke i tilstrekkelig grad mulig å skaffe vikarer for å dekke opp dette fraværet. Det er ikke tilstrekkelig antall ansatte på skolen til at alle klassene kan ha egen lærer, og derfor ikke mulig å gjennomføre skoledagen på et gult nivå, med smittevernfaglige og kontaktreduserende tiltak, på en god nok måte, skriver kommuneadministrasjonen.

NY DYSTER REKORD: Torsdag 16. desember ble det registrert 119 smittetilfeller per døgn i Nordre Follo, som er en ny dyster rekord i vår kommune siden pandemien startet for snart to år siden.
NY DYSTER REKORD: Torsdag 16. desember ble det registrert 119 smittetilfeller per døgn i Nordre Follo, som er en ny dyster rekord i vår kommune siden pandemien startet for snart to år siden.

Redusert drift

Kommunen skriver at bemanningssituasjonen i skole er kritisk for å ivareta smittevernforsvarlig drift i tråd med trafikklysmodellen og gul beredskap.

– Det vil bli noe redusert åpningstid også for barnehagene, men vi fortsetter som vi har gjort i høst å benytte oss av dette som tiltak der det er behov. Vi håper på forståelse for dette og forhåpentligvis vil status være helt annerledes når alle ansatte har fått oppfriskningsdose som planlegges å gjennomføres allerede gjennom romjulen, skriver Henriksen.

I går ble det fattet beslutning (etter covid-19-forskriften) om redusert drift i barnehager og skoler for å sikre smittevernfaglig drift:

  • Skolene kan gå over til hjemmeundervisning allerede fra i dag, fredag 17. desember. Alle skolene iverksetter dette mandag 20. desember.
  • SFO kan redusere åpningstid fra og med i dag. SFO skal tilby plass til barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner mandag og tirsdag.

Beslutning for barnehagene

– Fraværet ved barnehagene er svært høyt på grunn av sykdom og folk i karantene. Det har ikke vært mulig å skaffe vikarer for å dekke opp dette fraværet, verken via ressursbanken eller vikarbyrå. Det er ikke tilstrekkelig antall ansatte i alle barnehage til at alle avdelingene kan driftes som egne kohorter, og det er derfor ikke mulig å gjennomføre en hel barnehagedag for alle på et gult nivå. Det lave bemanningsnivået gjør etterlevelse av smitteforebyggende tiltak svært vanskelig å etterleve, skriver kommunedirektøren.

For å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift skal det iverksettes følgende tiltak i uke 50–52:

  • Bemanningssituasjonen i den enkelte barnehage er ulik, og vi har derfor besluttet at den enkelte styrer vurderer hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn for å kunne drifte forsvarlig.

Følgende tiltak kan settes inn ved behov:

  • Oppfordre foresatte til å redusere bruken av barnehage som er nødvendig.
  • Oppfordre foresatte til la barn få fri om mulig.
  • Redusere åpningstid enkelte avdelinger eller hele barnehagen om nødvendig (de som har behov for lenger åpningstid grunnet kritisk samfunnsfunksjon vil få et tilbud slik at de kan utføre jobben).
  • Redusere tilbudet slik at alle ikke får tilbud hver dag (de med kritisk samfunnsfunksjoner vi få et tilbud slik at de kan utføre jobben sin).
  • Stenge enkelt avdelinger eller hele barnehagen om nødvendig (de med kritiske samfunnsfunksjoner vil få et tilbud så sant det er bemanning tilgjengelig).

Kritiske samfunnsfunksjoner

Skolebarn av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner vil gis et tilbud på skolen og SFO.

For barnehagene er det ulikt og stor spredning i utfordringene knyttet til bemanningen, ifølge kommunedirektøren, så for barnehagene er det besluttet å gå i dialog med SU og foreldrerepresentantene, for å kunne ivareta barn og foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner.

Kommunen ber nå innstendig om at foresatte vurdere nøye om de trenger et tilbud for barna i dagene frem mot jul og i romjulen.

– For de som har kritisk samfunnsfunksjon i jobben sin, skal man ha en avgjørende betydning for å måtte være på jobb, man skal ha et reelt behov for en plass (satt opp på vakt) og ikke ha anledning til å jobbe hjemmefra. Det holder om en har kritisk samfunnsfunksjon, men vi ber dere forsøke å hjelpe oss igjennom disse dagene sånn at de som beskytter liv og helse i samfunnet kan gå på jobb, skriver kommunedirektøren.

Trygghet, nærhet, tilstedeværelse og støtte

– Det er ikke med lett hjerte vi ikke klarer å ha et fysisk tilbud til barna våre. Særlig for de barna vi vet trenger rammene som barnehage, SFO og skole gir. Det er noen barn som gruer seg til jul og som samfunn har vi et ekstra ansvar for å ta vare på disse, skriver kommuneadministrasjonen i brevet.

– Som barnehagelærer, assistent, fagarbeider, lærer, faglærer, ressurslærer, spesialpedagog, rådgiver, merkantile ressurser, pedagogisk psykologisk rådgiver, barnevernspedagog og helsesykepleier er vi på jobb hver dag for alle barn. Samfunnsoppdraget vårt er å sørge for at alle barn opplever trygghet, nærhet, tilstedeværelse og støtte når de trenger det, fortsetter de videre.

Kommunedirektøren understreker at til tross for reduserte åpningstider og/eller hjemmeundervisning, skal kommunen fremdeles være tilgjengelig for både barn og familier som har behov for støtte og hjelp.

– De aller fleste barna og elevene kommer hjem til en trygg og god hverdag, men vi vet at pandemien har utfordret ikke bare de familiene som var sårbare fra før, men at nye familier har hatt behov for støtte og hjelp. Da er det viktig at du som forelder vet at vi fremdeles er der for deg.

Dette lovet partiene før valget

Kommunen har hatt manko på lærere og barnehageansatte i mange år. Like før kommunesammenslåingen skrev Oppegård Avis om problemstillingen i gamle Oppegård og Ski.

Like før valget i september 2019 spurte vi også alle partiene i Nordre Follo om hvordan de ville løse bemanningsutfordringene i kommunen etter valget.

Les også: Slik ville partiene i Nordre Follo løse bemanningsutfordringene før valget i 2019

Var tidlig advart mot dette

Pandemien har forverret situasjonen ytterligere, men Utdanningsforbundet advarte tidlig mot at denne høsten ville bli prekær når det gjelder mangel på lærere og barnehageansatte, og har vært tydelig på at skole- og barnehageeiere (det vil si kommunen i tilfelle med kommunale barnehager og skoler) måtte få nok midler til å møte denne situasjonen.

− Dette har ikke blitt fulgt godt nok opp. Det har noen steder ført til uakseptable tilstander i skoler og barnehager der tilbudet til barn og elever har mer preg av tilsyn enn av opplæring. Det er ansvarlige myndigheter som må ta ansvaret, sa Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, for tre uker siden.

Ingen ekstra bevilgninger

Ifølge varaordfører Hans Martin Enger (MDG) handler vikarmangelen i Nordre Follo ikke om manglende bevilgninger.

− Situasjonen i Nordre Follo handler ikke om ekstra midler vi burde ha bevilget til å løse utfordringen med vikarmangelen, men om at Ressursbanken ikke klarer å skaffe flere vikarer, sa han til Oppegård Avis den 3. desember.

− Hva med lekkasjen av våre barnehageansatte og lærere til Oslo kommune som følge av mye lavere lønn i Nordre Follo? Har det kommet noen forslag fra flertallspartiene om å øke lønnen til barnehageansatte og lærere i 2022?

− Det har vært mange diskusjoner om dette politisk, men vi har dessverre ingen mulighet til å legge inn midler for 2022 for å heve lønningene, så det blir ingen øremerket lønnsstigning, men vi kommer til å jobbe mer med problemstillingen for å kunne løse utfordringen, sa Enger.

Les også: − Vi klarer ikke å trylle fram eller klone fram flere vikarer

Powered by Labrador CMS