TILTAK: – Vi kan vurdere å sette inn en glass-luke i resepsjonene, sier virksomhetsleder for Helsetjenesten, Aina Geitz.
TILTAK: – Vi kan vurdere å sette inn en glass-luke i resepsjonene, sier virksomhetsleder for Helsetjenesten, Aina Geitz.

Skal vurdere bedre beredskap på legesentrene

– Det er noe vi er nødt til å ta svært alvorlig, sier Aina Geitz, virksom- hetsleder for Helsetjenesten.

Publisert

Tirsdag 5. juni oppstod det stor dramatikk på Trollåsen legesenter da en mann trakk kniv mot de ansatte. Geitz sier det er vanskelig å forberede seg på slike situasjoner.

– Heldigvis opplever vi det ikke så ofte, men vi må vurdere bedre beredskap på legesentrene, sier hun.

Andre gang på ni år

Hun sier det er andre gangen hun har opplevd trusler på legesentrene i Oppegård siden hun begynte å jobbe i Helsetjenesten for ni år siden. 

TILTAK: – Vi kan vurdere å sette inn en glass-luke i resepsjonene, sier virksomhetsleder for Helsetjenesten, Aina Geitz.
TILTAK: – Vi kan vurdere å sette inn en glass-luke i resepsjonene, sier virksomhetsleder for Helsetjenesten, Aina Geitz.

Oppegård Avis omtalte en dramatisk hendelse som skjedde på legevakten i Ski i april i år. 

– Vi kan for eksempel vurdere å sette inn en glass-luke i resepsjonene, slik som de har på legevakten i Ski. Dette har ikke ennå vært meldt inn som et ønske fra legesentrene, men på bakgrunn av den siste hendelsen må vi vurdere dette som tiltak. Jeg har allerede meldt dette oppover til min ledelse, sier Geitz.

Kan hjelpe raskt

– Hvis du ikke har det bra kan du ta kontakt med oss. Vi har dyktige folk og to psykologer som kan hjelpe deg raskt, sier René Gjøg, virksomhetsleder for Psykisk helsetjeneste.

Les også: – Folk skal ikke føle seg utrygge på legevakten

Han sier hvis vedkommende er i fare for seg selv eller for andre kan Psykisk helsetjeneste aldri utføre tvang/innleggelser ved psykiatrisk institusjon, men de kan hjelpe med henvisning til spesialisthelsetjenesten.

– Er folk ustabile eller truende, bør du kontakte politiet. Vi opplever fra mediene at flere henvender seg til politiet etter en lovendring høsten 2017 om bruk av mindre tvang i spesialisthelsetjenesten, sier Gjøg.

KREVER BEDRE BEREDSKAP: Fastlege Bjørn Watle ved Trollåsen legesenter.
KREVER BEDRE BEREDSKAP: Fastlege Bjørn Watle ved Trollåsen legesenter.

Krever fysiske sikkerhetstiltak

– Nå må Oppegård kommune ta ansvar for dem som jobber i helsetjenesten. Inntil adekvate sikkerhetstiltak er på plass vil jeg ikke anbefale våre ansatte å komme på jobb når Trollåsen har legevakt, sier fastlege Bjørn Watle ved Trollåsen legesenter, og viser til det som skjedde i Ski i april.

Risikoeksponeringen er, ifølge Watle, en helt annen når det er legevakt i forhold til vanlig legekontor.

Les også: Overstadig beruset mann måtte gå av på Kolbotn stasjon

– Vi kjenner våre egne pasienter, men under legevakt er det mindre forutsigbart.

TROLLÅSEN LEGESENTER: Trollåsen legesenter har fem fastleger, en vikarlege og syv sekretærer per i dag.
TROLLÅSEN LEGESENTER: Trollåsen legesenter har fem fastleger, en vikarlege og syv sekretærer per i dag.

Nå krever han at kommunen bekoster fysiske sikkerhetstiltak som sluse mellom venterom og prøveområde/legekontor.

– Inntil dette er på plass må det engasjeres sikkerhetsvakt de dagene vi har legevakt. Uten det kan jeg ikke kreve at de ansatte kommer på jobb, sier den erfarne legen.

Psykisk helsetjeneste

  • Psykisk helsetjeneste: Besøksadresse (mandag-fredag kl. 08.00-15.30): Kolben, 4. etg., Strandliveien 1, Kolbotn. Telefon: 66 81 50 70.
  • Ved akutt krise kontakt enten fastlegen eller legevakten (telefon: 116 117). Du kan også ringe 113 eller Follo akutteam på telefon 67 96 50 00.