1,4 KILOMETER TIL NÆRMESTE BUSSHOLDEPLASS: Bildet, som ble tatt i forbindelse med etablering av en turveibro den 30. november i fjor, viser Taraldrudkrysset med innkjøringen til Politiets nasjonale beredskapssenter. Den nærmeste bussholdeplassen ligger 1,4 kilometer unna hvis man følger Fløisbonnveien. Foto: JD, Silje Aslaksen

Ønsker bussforbindelse til beredskapssenteret

Til tross for at over 200 ansatte jobber fast på beredskapssenteret, har Ruter ingen planer om å utvide busstilbudet til Taraldrud.

Publisert Sist oppdatert

I august var kommunen ved blant annet ordfører Hanne Opdan på et møte med ledelsen ved Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), som er nå bygget ferdig på Taraldrud.

Der ble det tatt opp som en utfordring for politiet at det er vanskelig for politiets ansatte å komme til PNB med kollektivtransport, til tross for at det blir cirka 300 arbeidsplasser på senteret. Dette kommer frem i en e-post fra 28. august hvor kommunen ba Ruter om et møte for å drøfte dette. I den samme e-posten foreslår kommunen følgende bussforbindelser til PNB:

"Vi tenker spesielt på muligheten for bussforbindelse fra Vevelstad og via Fugleåsen og videre til beredskapssenteret (forlengelse av 87-bussen?), men også fra Kolbotn/Sofiemyrsiden og bort til beredskapssenteret", skriver rådgiver i virksomheten Byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo, Beate Nygård, på oppdrag fra ordføreren.

Les også: Oppgitt over tog- og bussforbindelser mellom Ski og Kolbotn

Forbindelse fra Vevelstad

I den samme e-posten skriver Nygård at en forbindelse mellom Vevelstad og PNB, og som også da kunne gå helt bort til Sofiemyr, vil gi et bedre og raskere alternativ for videregående elever som går på Roald Amundsen videregående skole og barn/unge som trener i Kolbotn Idrettslag på Sofiemyr, samt andre som drar videre med andre busser til Kolbotn/Oslo.

"Det kan også kobles med 516 Siggerud-bussen ved Fugleåsen/Regnbuen, som tross et bytte her, vil gi et godt bussalternativ til Kolbotn for innbyggerne fra Siggerud og særlig de mange barn og unge som trener i Kolbotn Idrettslag fra Siggerud", foreslo Nygård til Ruter.

Hun nevnte også at det også var ønskelig å ha en bedre bussforbindelse til Berghagan og Fugleåsen:

"Vi kunne også tenke oss å høre litt om mulighetene for hyppigere kollektivforbindelse i rushtiden til Berghagan og Fugleåsen også, som begge er steder det jobber mange mennesker", skrev Nygård til Ruter på vegne av ordføreren.

Les også: Siste stopp: Greverud kirke

I overkant av 200 fast ansatte

I begynnelsen av september ble Ruter informert av nestkommanderende for PNB, Martin Strand, at i overkant av 200 ansatte vil arbeide fast på PNB. Cirka 60 personer av disse vil jobbe på dagtid, med arbeidstid fra klokken 07:00/08:00 til klokken 15:00/16:00, mens resten vil jobbe i skift, med tre skiftordninger.

Ifølge Strand har politiet ikke gjort en enkelt kartlegging av hvor de fast ansatte er bosatt, men han skriver i en e-post til Ruter at de aller fleste bor i nabokommunene til Oslo med en hovedvekt på nord for Oslo og øst for Oslo. Videre påpeker han at alle ansatte har gratis parkeringsplasser inne på beredskapssenteret.

Les også: Ønsker ny bussrute fra Kolbotn til Oppegård syd

Fører til økt biltrafikk i området

I tillegg til de cirka 200 fast ansatte ved PNB som er nødt til å kjøre bil til Taraldrud, kan det være en økning i trafikk fra naboeiendommen. Oppegård Avis har skrevet at grunneierne til Taraldrud alunskiferdeponi ønsker å bygge 165 til 250 døgnhvileplasser for tungtransport med tilhørende servicefunksjoner etter at deponiet er ryddet.

Det er beregnet at trafikken til og fra de 165 oppstillingsplassene blir 660 bilturer per døgn, men at det må påregnes noe mer trafikk i tillegg til dette, som korttidsopphold knyttet til service- og serveringstilbudet på anlegget, som er foreslått å bygge like ved Taraldrudkrysset.

Les også: Vil bygge 250 døgnhvileplasser for tungtransport på Taraldrud

1,4 kilometer til nærmeste bussholdeplass

Når det gjelder gangavstanden til PNB fra den nærmeste kollektivforbindelsen, har politiet beregnet at fra bussholdeplassen ved Sofiemyr stadion er gangavstanden på 1,4 kilometer hvis man følger Fløisbonnveien.

Samtidig påpeker nestkommanderende for PNB at det er uavklart om Fløisbonnveien blir brøytet på vinteren.

Videre skriver Strand at det ikke vil være mulig å følge Taraldrudveien da denne ikke har fortau, og at fra Langteigåsen (på Bjørndal i Oslo) er det mulig å gå en gangvei til PNB, men at denne strekningen er utfordrende på vinterstid.

Les også: – Håper vi blir gode naboer

Har avtale med Scandic Hotels

Fra april 2021 vil PNB ukentlig ha besøk fra andre politidistrikt enn Oslo i forbindelse med kurs, opplæring og trening, og de besøkende vil overnatte på PNB som et utgangspunkt, men vil også kunne benytte seg av nærliggende hoteller.

Dette er ifølge Martin Strand, som påpeker videre at politiet har avtale med Skandic Hotels. De nærmeste hotellene innen den ovennevnte hotellkjeden ligger i Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen og Mysen.

Det betyr at de to lokale hotellene ikke vil bli benyttet av PNB ved de ukentlige besøkene i forbindelse med kurs, opplæring og trening. Nordre Follo har Quality Hotel Entry på Mastemyr med 155 rom. I juni 2021 vil enda et nytt hotell, The Well-hotellet med totalt 104 rom åpne dører på Sofiemyr, i den umiddelbare nærheten av PNB.

– Det er veldig synd at politiet ved PNB ikke har vært i kontakt med oss, sier styreleder Kristian Gundersen ved The Well.

– Politiet har sentrale avtaler som man må forholde seg til, sier Martin Strand ved PNB.

Les også: The Well permitterer 47 ansatte

Ingen planer om nye bussruter

I slutten av september ble det avholdt et møte mellom representanter fra Ruter, Nordre Follo kommune og PNB hvor politiet redegjorde for sine transportbehov.

Oppegård Avis har kontaktet Ruter for å undersøke om resultatene fra møtet.

– Vi tar med oss dette inn i vårt arbeid med tilbudsutvikling fremover, men har per i dag ingen planer om å utvide tilbudet i dette området, sier Knut-Martin Løken, kommunikasjonsrådgiver i Ruter AS.

Han forklarer at en av grunnene til det ovennevnte er at Ruter i dagens situasjon har begrenset økonomisk handlingsrom.

– Ulike behov i Ruters ansvarsområde må vurderes nøye før vi kan ta stilling til eventuelle tilbudsutvidelser. Vi avtalte å holde kontakt med politiet videre, etter at beredskapssenteret er kommet i full drift (fra 15. desember 2020), sier Løken.

Les også: Gjennomførte stresstest uten varsling

Powered by Labrador CMS