BER OM DIREKTE BUSS TIL KOLBOTN: Tessie Kristiansen, Shanicah Juarez, Maijorie Juarez, Emiliya Porada, Gluchy Rafal og Yaroslav Porada fra Oppegård har ingen direkte buss-forbindelse til Kolbotn per i dag.
BER OM DIREKTE BUSS TIL KOLBOTN: Tessie Kristiansen, Shanicah Juarez, Maijorie Juarez, Emiliya Porada, Gluchy Rafal og Yaroslav Porada fra Oppegård har ingen direkte buss-forbindelse til Kolbotn per i dag.

Siste stopp: Greverud kirke

Pendlere fra sør i kommunen står fortsatt uten et rutebusstilbud, og mener Ruter langt fra er i rute med kollektivtilbudet lokalt.

Publisert

Innbyggerne i Oppegård syd etterlyser direkte bussforbindelse til Kolbotn.

– Buss-tilbudet i retning mot Ski stopper ved Greverud kirke og det finnes ingen direkte bussforbindelse fra Greverud til Kolbotn. Dagens løsning med buss-bytte på Sofiemyr er tungvint for mange av oss, sier Emiliya Porada fra Oppegård.

På vegne av nabolaget tok hun kontakt med Oppegård Avis for å belyse problematikken. Oppegård-kvinnen, som jobber på et sykehjem på Kolbotn, har ingen førerkort og er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til og fra jobb. Hun foretrekker buss fremmfor tog.

– Jeg opplever togtransporten som upålitelig. Det er ofte forsinkelser og innstillinger, sier Porada.

Bussbytte på Sofiemyr

– Tidligere hadde vi direkte busslinje til Kolbotn med bussen 81B, men for et par år siden kuttet Ruter dette tilbudet. Nå går 81B ikke lenger enn til Sofiemyr. Det betyr at i dag har vi kun linjen 81A som kjører fra Greverud til Sofiemyr. Etterpå må vi vente i et kvarter på bussen til Kolbotn. Hele turen tar dermed dobbelt så lang tid skaper ulemper for reisende, sier Porada.

Hun påpeker at ekspressbussen 84E som stopper i Tverrveien ved Myrvoll stasjon har kun noen få avganger i rushtiden og ligger langt unna for flere av dem som bor i Oppegård syd.

– Denne ekspressbussen bør gå til Greverud og videre til Oppegård syd, sier Porada.

Klikk her for å lese hva Ruter mener om en eventuell forlengelse av bussrutene eller etableringen av en materute. 

PS! Saken fortsetter under bildet!

SISTE STOPP: Greverud kirke har vært siste stopp for rutebussene i en mannsalder.
SISTE STOPP: Greverud kirke har vært siste stopp for rutebussene i en mannsalder.

Kjempet i seks år

På vegne av innbyggerne i nabolaget sier Oppegård-kvinnen at de er veldig takknemlige for å ha fått en ny bussholdeplass på Myrvoll.

– Innbyggerne på Myrvoll har ventet på den i minst seks år. Etter en underskriftskampanje, mange telefoner og eposter til Ruter har vi blitt hørt, sier Porada.

Ble hardt rammet

Kollektivreisende Oppegård Avis har snakket med sier togstreiken har rammet dem hardt. Bussene var fulle, det var store forsinkelser og innstillinger.

– Datteren min går på norskkurs på Kolbotn og jeg jobber i Ski. Det var umulig for oss uten bil å komme seg på skole og jobb, sier Maijorie Juarez fra Oppegård.

– Vi har jo alltid hatt det vanskelig med kollektivtilbudet i Oppegård, med manglende busstilbud, innstilte og forsinkede tog, men merket det særlig under togstreiken. Da hadde vi null-kommunikasjon med verden. Uten bil var det ikke mulig å komme seg til Ski en gang, sier Anne Marit Melum (61) fra Oppegård.

NY HOLDEPLASS: Det bygges for tiden en ny bussholdeplass midt mellom Myrvoll stasjon og endestasjonen på Greverud kirke.
NY HOLDEPLASS: Det bygges for tiden en ny bussholdeplass midt mellom Myrvoll stasjon og endestasjonen på Greverud kirke.

Hun har to barn i 20-årene som jobber i Oslo og ikke har førerkort.

– Det var veldig klønete for dem. Jeg måtte kjøre dem overalt. Bussene var fulle. Flere ganger måtte barna mine overnatte hos sine venner i Oslo fordi det var umulig å komme seg hjem, sier Melum.

– Den mest sårbare

Styreleder i Oppegård Vel, Geir Hokholt, bekrefter at saken om manglende busstilbud i Oppegård syd har vært tatt opp med Ruter flere ganger tidligere.

– Til å begynne med argumenterte Ruter med at bussene ikke kunne snu ved kommunegrensen mot Ski, men dette har ikke vært noe problem de siste fem til syv årene, sier Hokholt.

Han mener det handler kun om prioritering.

– Oppegård stasjon er kanskje den mest sårbare stasjonen ved driftsproblemer med toget, senest lørdag var togene innstilt mellom klokken 07.20 og klokken 08.20 på grunn av toghavari på Langhus, sier Hokholt.

Klikk her for å lese hva Ruter mener om saken!

Powered by Labrador CMS