Tomtestriden på Taraldrud

SLIK SER BEREDSKAPSSENTERET UT: Bildet, som ble tatt 5. mars, viser Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) fra nord ved Taraldrud trafikkstasjon mot sør ved Taraldrudkrysset. Foran på bildet ser du treningsfasilitetene. Prosjektet har nå gått inn i sluttfasen hvor mesteparten av anlegget er ferdigstilt. I de neste seks månedene vil det jobbes med testing, feilretting og igangkjøring av systemer.
SLIK SER BEREDSKAPSSENTERET UT: Bildet, som ble tatt 5. mars, viser Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) fra nord ved Taraldrud trafikkstasjon mot sør ved Taraldrudkrysset. Foran på bildet ser du treningsfasilitetene. Prosjektet har nå gått inn i sluttfasen hvor mesteparten av anlegget er ferdigstilt. I de neste seks månedene vil det jobbes med testing, feilretting og igangkjøring av systemer.

– Partene har inngått forlik om tomten til beredskapssenteret

Striden og ekspropriasjonssaken om tomten hvor beredskapssenteret nå bygges, har pågått i snart fire år, men nå nærmer den seg slutten.

Publisert

– Det ble inngått et forlik mellom partene (red. anm.: grunneierne ved Taraldrud sameie og staten ved Justis- og beredskapsdepartementet) fredag 28. februar, altså før hovedforhandlingene i lagmannsretten skulle starte, men jeg kan ikke si noe om verken beløpet eller andre detaljer som partene har blitt enige om, sier prosjektsjef for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), Paul Torgersen. 

      Bakgrunnsinformasjonen:

  • Det aktuelle området, som er på 330 mål i areal og ligger på begge sider av E6, ble ekspropriert av staten ved Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i forbindelse med bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på stedet.
  • Med utgangspunkt i at den aktuelle tomten ligger innenfor marka og LNF, har staten ved JD gitt et bud på rundt 30 millioner kroner.
  • Grunneierne mente eiendommen kunne ha en verdi på opptil 420 millioner kroner, med utgangspunkt i at både Ski kommune og JD fant området egnet for beredskapssenteret. Grunneierne hadde da i en årrekke forsøkt å få eiendommen omregulert til næring, uten å lykkes.
  • Det ble gjennomført forhandlinger mellom grunneierne og JD uten at partene klarte å komme til enighet om erstatningen.
  • Til slutt valgte staten å overta området i perioden fra februar til august 2018.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

420 millioner kroner vs. 13 millioner kroner

Taraldrud sameie, med seks av de totalt syv grunneierne på Taraldrud som er involvert i saken, mente den aktuelle eiendommen på 330 mål kunne ha en verdi på opptil 420 millioner kroner, men skjønnsretten i Ski, som behandlet saken i begynnelsen av januar i fjor, mente at staten ikke skulle betale mer enn 13 millioner kroner for den.

En måned senere ble ekspropriasjonssaken mot staten anket videre til lagmannsretten.

Les også: – De er veldig skuffet

Skulle starte 21. april

Etter planen skulle saken starte i Borgarting lagmannsrett 21. april i år, men partene inngikk et forlik før hovedforhandlingene skulle starte.

– Jeg kan bekrefte dette, men kan ikke kommentere saken ytterligere før jeg har snakket med mine parter, sier advokat Magnus Dæhlin, som representerer grunneierne i saken.

Les også: – Ingen skoler eller boliger vil ligge i gul eller rød støysone

Uklarheter rundt to tomter

Ifølge prosjektsjefen for PNB har saken om de totalt ti tomtene på Taraldrud pågått siden mai 2016.

– Det er veldig fint å bli ferdig med denne saken, sier Torgersen.

Samtidig innrømmer han at det fortsatt er uklarheter rundt et par av de totalt ni tomtene beredskapssenteret bygges på.

Alt er nå avklart for tomten hvor hovedgården på Taraldrud lå og hvor selve beredskapssenteret nå ligger, men det gjenstår å avklare et par tomter ved Taraldrudkrysset, ifølge Torgersen.

– Dette betyr at det er sju tomter som nå er endelig avklart, mens to av tomtene fortsatt står uavklart. Her er det fortsatt uklarheter på grunn av alunskiferen som kan befinne seg på området. Saken er fortsatt under behandling hos Klima- og miljødepartementet. Vi avventer avgjørelsen, sier prosjektsjefen for PNB.

– Prosjektet har nå gått inn i sluttfasen hvor mesteparten av anlegget er ferdigstilt. I de neste seks månedene vil det jobbes med testing, feilretting og igangkjøring av systemer.

Paul Torgersen, prosjektsjefen for PNB

Les også: Deponisaken fortsatt under behandling

20 prosent rammet

– Er prosjektet med PNB påvirket av koronautbruddet eller går alt som planlagt mot prosjektets ferdigstillelse i september 2020?

– Heldigvis har vi ikke hatt koronasmitte, men flere er i hjemmekarantene og på hjemmekontor. I tillegg har noen leveranser blitt forsinket. Cirka 80 prosent av produksjonen går som planlagt. Vi prøver å opprettholde produksjonen og unngå ytterligere forsinkelser med prosjektet, sier Torgersen.

Ifølge ham legges det nå stor vekt på smittevern, slik at produksjonen er forsvarlig og innenfor retningslinjene de får fra myndighetene og bygningsbransjen.

– Prosjektet har nå gått inn i sluttfasen hvor mesteparten av anlegget er ferdigstilt. I de neste seks månedene vil det jobbes med testing, feilretting og igangkjøring av systemer, sier Torgersen.

Les også: Befaring med helikopterlanding på beredskapssenteret