Taraldrud-saken

STORT ANLEGGSOMRÅDE: Bildet ble tatt i september i fjor og viser deler av det aktuelle området.  Eiendommen er på 330 mål og ligger på begge sider av E6. Frem til 1. september neste år skal det utføres betongstøping til det nye bereskapssenteret.
STORT ANLEGGSOMRÅDE: Bildet ble tatt i september i fjor og viser deler av det aktuelle området. Eiendommen er på 330 mål og ligger på begge sider av E6. Frem til 1. september neste år skal det utføres betongstøping til det nye bereskapssenteret.

– De er veldig skuffet

Grunneierne på Taraldrud mente eiendommen på 330 mål kunne ha en verdi på opptil 420 millioner kroner, men etter at saken har vært oppe i skjønnsretten i Ski skal staten ikke betale mer enn 13 millioner kroner for den. Nå vurderer grunneierne å anke saken til lagmannsretten.

Publisert

– Grunneierne er veldig skuffet og har vanskelig for å akseptere at en slik avgjørelse kan være riktig ut fra gjeldende rettsregler, men det er ennå ikke besluttet om det vil bli begjært videre rettslig prøving. Dette blir bestemt i løpet av januar. Fristen for å anke saken til lagmannsretten går ut i begynnelsen av februar, sier advokat Sam E. Harris i advokatfirmaet Bahr AS.

VURDERER Å ANKE: Sam E. Harris, advokat i advokatformaet Bahr.
VURDERER Å ANKE: Sam E. Harris, advokat i advokatformaet Bahr.

Harris representerer Taraldrud sameie, med seks av de totalt syv grunneierne på Taraldrud som er involvert i saken.

– Alle grunneierne er nå flyttet bort. Området er nå sprengt og fremstår som en stor byggeplass. Det er bare det økonomiske spørsmålet som gjenstår, sier Harris.

Dette er saken:

  • Det aktuelle området, som er på 330 mål i areal og ligger på begge sider av E6, ble ekspropriert av staten ved ved Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i forbindelse med bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på stedet.
  • Det ble gjennomført forhandlinger mellom grunneierne og JD uten at partene klarte å komme til enighet om erstatningen.
  • Til slutt valgte staten å overta området i perioden fra februar til august i fjor.

Les også: – Viktig milepæl

Tapte mot staten

Med utgangspunkt i at den aktuelle tomten ligger innenfor marka og LNF (red. anm.: LNF betyr landbruks-, natur- og friluftsområder), har staten ved Justis- og beredskapsdepartementet (JD) gitt et bud på rundt 30 millioner kroner, mens grunneierne mente eiendommen kunne ha en verdi på opptil 420 millioner kroner, med utgangspunkt i at både Ski kommune og JD fant området egnet for beredskapssenteret. Grunneierne hadde da i en årrekke forsøkt å få eiendommen omregulert til næring, uten å lykkes.

Les også: Stevnet for retten

Skjønnsretten i Ski, som behandlet saken for halvannen uke siden, mente at staten ikke skal betale mer enn 13 millioner kroner for den.

– Vi mener denne avgjørelsen er feil fordi Markaloven skal sørge for at grunnen (marka) ikke skal bygges ned. Her blir et stort område bygget ned og da er det vanskelig for grunneierne å akseptere at Markaloven likevel skal føre til at den økonomiske erstatningen blir fastsatt som om det ikke skal bygges noe i området, sier Harris.

Han mener denne saken har flere prinsipielle sider som har betydning for hvordan Markaloven praktiseres i fremtiden.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

Powered by Labrador CMS