Nytt beredskapssenter

SKAL AVSLUTTES I MARS: Knuseverket kan ses til venstre i bildet. Dette bildet er tatt i midten av januar 2019. Knusevirksomheten skal avsluttes etter planen i løpet av mars i år.
SKAL AVSLUTTES I MARS: Knuseverket kan ses til venstre i bildet. Dette bildet er tatt i midten av januar 2019. Knusevirksomheten skal avsluttes etter planen i løpet av mars i år.

Stor logistikk-kabal på Taraldrud

Sprengningsarbeidene og knusevirksomheten i forbindelse med bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud skal avsluttes i løpet av henholdsvis februar og mars.

Publisert

– I perioden frem til påske blir prosjektet en enormt stor logistikk-kabal med tanke på bestillinger, inntransport, mellomlagring, innheising, montasje, og selvfølgelig rydding og vekktransport av utstyr som det ikke er behov for lenge, sier Marit Røer Ellefsen, som har ansvar for SHA og ytre miljø ved Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB).

Hun sier det er for tiden cirka 30 funksjonærer og 100 arbeidere på byggeplassen daglig, og snart vil antallet bli bortimot doblet.

Røer Ellefsen presiserer at anleggsaktivitet og byggearbeidene vil fortsette å følge arbeidstiden som er avtalt.

Skal stå klart om drøye to år

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB):

  • Skal samle beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste på ett sted.
  • Det vil også føre til bedre sikring av politiets skjermingsverdige objekter. Det er totalt tolv skjermingsverdige objekter i politiet. Når beredskapssenteret står ferdig, vil en tredjedel av objektene være sikret.
  • Skal være fullt operativt innen 15. desember 2020.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at forprosjektet for PNB startet i mars 2016.

Etter planen skal beredskapssenteret stå klart til bruk på Taraldrud om drøye to år, innen 15. desember 2020.

– Frem til 1. september 2019 skal det utføres betongstøping. Etterpå blir det ett år med innredning og klargjøring. Overdragelsen fra entreprenøren vil skje 1. september 2020. I løpet av høsten 2020 setter vi i gang med gradvis innflytting og innen 15. desember 2020 skal prosjektet være fullt operativt, sa prosjektsjef for PNB, Paul Torgersen (50) overfor Oppegård Avis.

Les også: Slik blir beredskapssenteret

OVERSIKTEN: Slik så sentralområdet til PNB i midten av januar 2019.
OVERSIKTEN: Slik så sentralområdet til PNB i midten av januar 2019.

Sprengnings- og knusearbeider frem til februar og mars

Det var for et drøyt år siden Skanska Norge AS signerte kontrakten med Justis- og beredskapsdepartementet til 1,4 milliarder kroner om bygging av PNB.

Grunnarbeidene som har pågått for fullt siden oppstart vil nærme seg en avslutning i kommende periode, ifølge Røer Ellefsen.

Sprengningsarbeidene og knusevirksomheten skal avsluttes etter planen i løpet av henholdsvis februar og mars i år.

Arbeider med vann og avløp pågår gjennom hele perioden, og pussing av voller med fyllmasser vil starte opp.

Når det gjelder betongarbeidene som startet opp i august i fjor, fortsetter disse for fullt i hele perioden.

KNUSEVERKET: Sprengstein knuses og siktes til finere fraksjoner for gjenbruk på byggeplassen. Bildet er tatt like etter oppstart i oktober 2018.
KNUSEVERKET: Sprengstein knuses og siktes til finere fraksjoner for gjenbruk på byggeplassen. Bildet er tatt like etter oppstart i oktober 2018.

– Kjeller- og første etasje i flere av byggene er allerede reist og støpt, og innredningsarbeider vil starte opp i løpet av de nærmeste ukene. Denne uken ble det montert enda en tårnkran på byggeplassen, sier Marit Røer Ellefsen.

Gjenbruk av masser

Kraftige hjullastere gaper over haugene med sprengstein, tar et kraftig jafs og spytter dem ned i knusemaskinene som sluker rått. I løpet av sekunder fordøyes haugene og gulpes ut som fin singel, grus og pukk.

– Målet har vært at all sprengstein fra anlegget skal gjenvinnes og resirkuleres her på anlegget, sier Rune Taralhagen, prosjektleder hos Martinsen & Duvholt (M&D), grunnentreprenøren på prosjektet.

SKAL AVSLUTTES I MARS: Knuseverket kan ses til venstre i bildet. Dette bildet er tatt i midten av januar 2019. Knusevirksomheten skal avsluttes etter planen i løpet av mars i år.
SKAL AVSLUTTES I MARS: Knuseverket kan ses til venstre i bildet. Dette bildet er tatt i midten av januar 2019. Knusevirksomheten skal avsluttes etter planen i løpet av mars i år.

Hittil har prosjektet vært bortimot selvforsynt med masser til veier og plasser. Prosjektets mål da vi startet opp var å gjenvinne 100 prosent av massene inne på området. Vi ligger nå an til å havne på omtrent 98 prosent når vi avslutter prosjektet. Grunnen til avviket fra 100 prosent er at det er noe forurenset masse som er kjørt til deponi godkjent for dette.

– For å få masseregnskapet til å gå opp, har vi også kjørt noe masse inn til Taraldrud. Den steinen som er tilført utenfra ligger i en radius på 5-15 kilometer, så du kan si det er snakk om kortreiste masser og på denne måten spares miljøet for store menger med forurensende transport og store transportkostnader, sier Mats Martinsen, HMS og KS-leder i M&D.

 

Les også: – De er veldig skuffet