SIER NEI TIL TROLLÅSEN-ALTERNATIVET: På bildet kan du se gruppeleder for Nordre Follo Sp, Tor Anders Østby, sammen med partikollegaene Paal Sjøvall, Hilde Widerberg og fylkespolitiker Kari Mette Presterud (første vara til Stortinget for Akershus Sp).
SIER NEI TIL TROLLÅSEN-ALTERNATIVET: På bildet kan du se gruppeleder for Nordre Follo Sp, Tor Anders Østby, sammen med partikollegaene Paal Sjøvall, Hilde Widerberg og fylkespolitiker Kari Mette Presterud (første vara til Stortinget for Akershus Sp).

– Vi føler absolutt at vi ble lurt av kommunedirektøren

Den politiske beslutningen om etablering av nytt Oslo fengsel i Nordre Follo ble tatt på feil premisser, mener Senterpartiet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi føler absolutt at vi ble lurt av kommunedirektøren, sier Hilde Widerberg (Sp).

Hilde Widerberg viser til vedtaket fra formannskapet fra 26. august, hvor det ble vedtatt med åtte mot fem stemmer (H og FrP) at Nordre Follo skulle stille seg positiv til etablering av nytt Oslo fengsel i vår kommune, og at de ville foreta en vurdering av aktuell lokalisering.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen foreslo å vurdere etablering av Norges største fengsel innenfor de aktuelle næringsområdene på Trollåsen og Berghagan (Langhus). Dette ble støttet av kun FrP og Høyre.

– Vi sa ja til etablering av fengselet i vår kommune for at vi stolte på informasjonen fra kommunedirektøren som skrev i saksfremlegget til formannskapet om at det nye fengselet ikke skulle etableres i by- og tettstedsområder. Jeg visste ikke at den aktuelle tomten på Trollåsen ligger like ved et godt etablert boligfelt, og jeg stolte derfor på det som stod i saksopplysninger, sier gruppeleder Tor Anders Østby i Nordre Follo Senterparti (Sp).

Feil premisser

Østby, som er den eneste representanten fra Sp i formannskapet, reagerer sterkt på at kommunedirektøren har valgt å gi formannskapet feil premisser ved å ikke informerte dem om at tomten på Trollåsen, som ble spilt inn som en aktuell lokalisering i Nordre Follo, ligger like ved et godt etablert boligstrøk.

Istedenfor å opplyse om dette skrev kommunedirektør Øyvind Henriksen følgende i saksfremlegget til formannskapet:

"Et så stort og samtidig lukket anlegg (fengsel) ikke kan plasseres helt sentralt i by- og tettstedsområdene våre uten å komme i konflikt med øvrige målsetninger for god sentrumsutvikling... Samtidig har kommunen enkelte veletablerte næringsområder, der etablering av et fengsel kan egne seg og gi gode synergi- og samarbeidseffekter med tilgrensende næringsliv. Særlig aktuelt vil være næringsområdene på Berghagan (Langhus) og Mastemyr (Trollåseveien 8)".

– Vanskelig å se

Kommunedirektør Øyvind Henriksen skriver i sitt tilsvar at formannskapets vedtak fra august 2021, som Sp-representantene viser til, ble oversendt Statsbygg i september.

– Statsbygg har siden fortsatt sin prosess ut fra de kriteriene de har lagt til grunn for valg av lokalisering, og de har selv vurdert vårt vedtak og hatt kontakt med grunneieren i Trollåsveien 8. I denne prosessen har kommunen deltatt i ett møte med Statsbygg, der vi svarte på deres spørsmål om denne eiendommen og flere andre eiendommer og områder i Nordre Follo kommune der ordfører og representanter fra administrasjonen deltok. Ut fra dette er det vanskelig å se hvordan Senterpartiet opplever å ha blitt lurt av kommuneadministrasjonen, sier Henriksen.

Står fortsatt for det han sa

Vedrørende påstanden om feil premisser i det aktuelle saksfremlegget om fengselet, sier Henriksen følgende:

– Det er ikke er en god løsning å plassere et slikt anlegg (fengsel) der vi driver by-/sentrumsutvikling, slik som sentralt i Ski by, Kolbotn tettsted, eller sentralt i de andre knutepunktsområdene våre. Dersom et fengsel eventuelt skal lokaliseres i Nordre Follo, er det en plassering innenfor de eksisterende næringsområdene våre som er aktuelt. Et av disse eksisterende næringsområdene er Mastemyr, der Trollåsveien 8 ligger, sier kommunedirektøren.

– Nordre Follo kommune driver by- og sentrumsutvikling innenfor by- og sentrumsområdene våre, ikke innenfor Mastemyr næringsområde, legger han til.

Kritiske

Næringstomten i Trollåsveien 8, som ligger tett inntil et godt etablert boligfelt, er altså en av de totalt seks tomtealternativene som Statsbygg i desember 2021 vurderte som aktuelle i forbindelse med etablering av nytt Oslo fengsel.

Før jul sendte Statsbygg inn anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), men hele dokumentet er unntatt offentlighet.

Nordre Follo Sp slår fast at de er kritiske til Trollåsen-alternativet. De vil arbeide for bytte det ut med Enebakk-alternativet, som også har vært til vurdering hos Statsbygg.

– Vi i Sp er for at det nye fengselet etableres i Follo, men det er ikke her på Trollåsen at vi vil prioritere mer vekst. Dette er et press-område fra før, både med tanke på boligmarkedet og infrastrukturen, understreker gruppeleder Tor Anders Østby.

– Samfunnsøkonomisk feil

Kommunestyrerepresentantene Paal Sjøvall (Sp) og Hilde Widerberg (Sp) mener at det er et samfunnsøkonomisk feil å bruke "indrefilet"-tomten, som ikke minst ligger i et godt etablert boligstrøk, til å bygge et stort fengsel der.

– Vi vil ikke forringe det eksisterende boligområdet på Trollåsen med et så stort fengsel. Det tiltenkte arealet rundt det eksisterende næringsbebyggelsen i Trollåsveien 8 er et sårt tiltrengt grøntområde for beboerne. Her er det flere store og små bedrifter som holder til, og flere av dem har langvarige leiekontrakter, sier Sp-politikerne.

Fant ikke grunn til å gå imot saken

Alle de fire intervjuobjektene i Sp fikk artikkelen til sitatsjekk onsdag formiddag. Onsdag kveld, flere timer etter at artikkelen ble publisert på oavis.no, kom de med følgende presisering:

– Vi har kritisert kommunedirektørens saksfremlegg i denne saken for formannskapet i august 2021: "Kommunedirektøren mener at et så stort og samtidig lukket anlegg ikke kan plasseres helt sentralt i by-/tettstedsområdene våre uten å komme konflikt med øvrige målsetninger for god sentrumsutvikling (...) Særlig aktuelt vil være næringsområdene på Berghagan og Mastemyr." Vi ble spurt av Oppegård Avis om vi følte oss lurt av kommunedirektøren. I ettertid innser vi at det ble sterkt å bekrefte at vi følte oss lurt. Mer presist vil være at vi ikke fant grunn til å gå imot saken i formannskapet da det ut fra kommunedirektørens saksfremlegg ikke var grunn til å tro at forslag til tomt var i et tettstedsområde. Tomten viste seg i ettertid å være tett på et tett bebodd område på Trollåsen, ikke området mot E18, skriver Sp.

Powered by Labrador CMS