PLAN B: Tomten på Berghagan på Langhus er på 100 dekar (Trollåsen-tomten er på 70 dekar) var i 2020 som plan B for Statsbygg og skulle gjennomføres dersom Oslo-alternativet ikke skulle realiseres.
PLAN B: Tomten på Berghagan på Langhus er på 100 dekar (Trollåsen-tomten er på 70 dekar) var i 2020 som plan B for Statsbygg og skulle gjennomføres dersom Oslo-alternativet ikke skulle realiseres.

Grunneierne på Langhus var positive til salget

Tomtealternativet på Langhus, som Statsbygg vurderte i forbindelse med lokalisering av nytt Oslo fengsel for to år siden, var det beste alternativet til Bredtveit-tomten i Oslo. Statsbygg skriver også at grunneierne var positive til salget.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge gruppeleder Tor Anders Østby i Nordre Follo Sp er Trollåsen-alternativet ikke er noe nytt når det gjelder saken om nytt Oslo fengsel.

– Dette tomtealternativet ble spilt inn av Oppegård Høyre like før sammenslåingen. I søket etter en egnet tomt kontaktet Statsbygg høsten 2019 kommunene rundt Oslo, inkludert gamle Oppegård og Ski kommuner. Det ble blant annet gjennomført et møte om dette med administrasjonen i begge kommunene, men den videre prosessen ble unntatt offentlighet fra Statsbyggs side, sier han.

OMTALT SOM TUSSETJERN: Dette tomtealternativet, som ligger øst for Tussetjernet, ble omtalt av Statsbygg som "Tussetjern".
OMTALT SOM TUSSETJERN: Dette tomtealternativet, som ligger øst for Tussetjernet, ble omtalt av Statsbygg som "Tussetjern".

– Et godt alternativ til Oslo

Videre viser Østby til rapporten, som Statsbygg sendte inn til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) den 23. mars 2020, med tre anbefalte tomtealternativer som var aktuelle i den forrige runden.

– Et helt klart hovedalternativ der var tomten på Bredtveit i Oslo, etterfulgt av tomten på Langhus og en annen tomt i Oslo, sier Østby.

Langhus-alternativet, lokalisert øst for Tussetjernet, virket da som det beste alternativet til Bredtveit-tomten, ifølge rapporten fra 13. januar 2020, basert på statusmøtet mellom Statsbygg og JD.

Statsbygg konkluderte der, etter en samlet vurdering og gjennomgang av de totalt ni tomtene, at Langhus-alternativet var et godt tomtealternativ til Bredtveit-tomten.

Var positiv til salget

På Berghagan fyller ingen enkelteiendommer alene størrelseskravet fra Statsbygg (tomten må være på minimum 65 dekar). Området de har vurdert var lokalisert øst for Tussetjernet og var på til sammen 100 mål i areal. Den største av tomtene (på 58 dekar) var eid av Berghagan Næringseiendom KS.

Statsbygg skriver i det ovennevnte dokumentet fra 2020 at grunneierne av Langhus-tomtene var da positive til det eventuelle salget.

Dette er det motsatte av det ordfører Hanne Opdan sa i den siste utgaven av Oppegård Avis. Ifølge henne var grunneierne på Langhus ikke interessert i å diskutere et eventuelt salg med Statsbygg.

Siden Langhus-tomtealternativene dukket opp for to år siden, var Opdan meget kritisk til disse, ifølge flere medieoppslag i Østlandets Blad.

Det at de private grunneierne på Langhus ikke var interessert i å diskutere et eventuelt salg med Statsbygg, var også Opdans hovedargument mot Langhus-alternativet da Oppegård Avis stilte spørsmål om dette for en uke siden.

Les også: – Det er ikke sånn at prosessen er kjørt

Ville ikke løse ut kontraktene

På Berghagan fyller ingen enkelteiendommer alene størrelseskravet fra Statsbygg (tomten må være på minimum 65 dekar). Den største av tomtene, som er på 58 dekar i areal, ble i desember 2021 solgt videre. Geir Båstad, som forvaltet denne eiendommen for Berghagan Næringseiendom KS frem til den ble solgt, bekrefter overfor Oppegård Avis at de var positive til å selge hele eiendommen til Statsbygg, men med forutsetning om at leiekontraktene skulle løses ut av Statsbygg.

– Statsbygg var kun interessert i å kjøpe selve tomten uten å løse ut de gjeldende kontraktene med leietakerne. Dette var uheldig for eiendommen, sier Båstad.

Utelukker ikke salg

Oppegård Avis har også vært kontakt med den nye eieren av den aktuelle tomten på Berghagan, OroEiendom.

– Vi har akkurat overtatt eiendommen og har ikke vært i kontakt med Statsbygg. Et salg har derfor ikke vært vurdert. Vår plan er en videre utvikling av eiendommen med utbygging av nye volum, men vi er åpne for å diskutere ulike løsninger og utelukker ikke noe som helst. Samtidig er vi helt avhengig av betingelsene fra Statsbygg, sa Anders Aasand, som eier OroEiendom sammen med Anders Brustad-Nilsen og Arild Inge Aubert.

Sammen med Colliers International har det ovennevnte selskapet i løpet av ett år kjøpt opp 15 logistikkeiendommer i randsonen av Oslo, inkludert en stor tomt på 58 mål på Berghagan på 58 på Langhus. Nå selges hele logistikkporteføljen, som har fått navnet «LogCap Oslo». Det er Pangea Property Partners som har fått salgsoppdraget, skrev avisen EiendomsWatch i midten av desember.

Skal selges videre

– Det har blitt inngått en eksklusivitet med én kjøper, men vi kan ikke kommentere utover det, sa daglig leder Anders Brustad-Nilsen i OroEiendom til EiendomsWatch.

Avisen skrev at prisen kunne trolig ligge på mellom 3 og 3,5 milliarder kroner, og transaksjonen lå dermed an til å bli den største i logistikkmarkedet i 2021.

Spørsmål fra Oppegård Avis om det eventuelle salget av eiendommen på Berghagan har ikke blitt besvart av Anders Aasland. Ifølge hjemmesiden til OroEiendom er kun foreløpig naboeiendommen i Håndverksveien 17 solgt.

Ikke vanskelige naboer

Statsbygg har vurdert oppkjøp av den sistnevnte tomten sammen med ytterligere en tilgrensende næringseiendom, eventuelt ved å ta i bruk litt av kommunens ubebygde naboeiendom, som er avsatt til boligformål. Til sammen så de for seg en tomt på 100 mål i areal.

Blant fordelene med Langhus-alternativet nevnte Statsbygg mulighet for å bygge et større fengsel (inntil 350-400 soningsplasser). De fremhever også at tomten har store og gode utearealer og forhold til ansatte, nærhet til Oslo, rolige omgivelser, og ikke minst "ikke vanskelige naboer".

412 millioner kroner

Av ulempene nevnes blant annet dårlig kollektivdekning og fremtidige boligformål på delen av tomten (gjelder delen av tomten med turterrenget rundt Tussetjern, hvor det er avgjørende at fengselet ikke blir svært synlig fra vannet) samt at eksisterende bygninger ikke kunne benyttes.

Statsbygg nevner også som risiko med Langhus-alternativet at flere leietakere måtte kjøpes ut.

Hele tomtens verdi var anslått til å være 412 millioner kroner, ifølge det ovennevnte dokumentet fra 13. januar 2020. Tomtens verdi ved en komprimert løsning er ikke anslått, men antatt betydelig lavere enn 412 millioner kroner.

Ba om nye tomter

Den 27. mai 2021 kunngjorde regjeringen i en pressemelding at de lytter til Oslo kommunes ønsker om at de ikke ønsker etablering av et nytt fengsel i sin kommune, og at de vil vurdere nye alternativer til lokalisering av Oslo fengsel. Etter regjeringsskifte er Bredtveit-alternativet dukket opp igjen og er blant de seks aktuelle tomtealternativene, ifølge Statsbygg.

Et formelt oppdragsbrev om å gjøre nye vurderinger av lokalisering og tomt for nytt fengsel ble sendt fra JD til Statsbygg den 11. juni 2021. Statsbygg sa at de ønsket tett dialog med Nordre Follo og andre aktuelle kommuner om en mer åpen prosess og bedre politisk forankring enn i forrige runde.

Statsbygg sa at de ville se på nytt på tidligere lokaliseringer, men også se bredt etter nye alternativer.

Ble vraket

Langhus-alternativet var aktuelt frem til høsten 2021. Under formannskapsmøtet i slutten av august 2021 måtte politikerne ta stilling til kommunedirektørens forslag om å vurdere etablering av Norges største fengsel innenfor de aktuelle næringsområdene på Trollåsen og Berghagen. Kun FrP og Høyre støttet dette forslaget.

De andre partiene støttet forslaget fra Uavhengige (fem av åtte stemmer) om at kommunen ville stille seg positiv til etablering av nytt Oslo fengsel i vår kommune, og ville foreta en vurdering av aktuell lokalisering av fengselet. De sa også ja til å vurdere andre alternativer dersom det skulle komme private forslag eller dersom Statsbygg har kunnskap om og ønsker andre arealer vurdert.

Ifølge Østlandets Blad, som dekket det sistnevnte møtet, sa ordfører Hanne Opdan til formannskapet at eieren av den foreslåtte eiendommen på Berghagan ikke ønsket å selge tomten. Dermed sto bare eiendommen i Trollåsveien 8 igjen som det eneste av de to alternativene fra kommunedirektøren.

Da Statsbygg offentliggjorde de fem aktuelle alternativene til Oslo-tomten i desember, var kun Trollåsen-alternativet blant disse. Langhus-tomten var ikke lenger blant de aktuelle alternativene for Statsbygg.

Powered by Labrador CMS