VANNPRIS: Det faste abonnementet er blitt billigere, mens det er blitt mye dyrere å bruke vann i kommunen vår.
VANNPRIS: Det faste abonnementet er blitt billigere, mens det er blitt mye dyrere å bruke vann i kommunen vår.

Reagerer på dyrere vann

Mange stusset da de fikk årets første regning for kommunale avgifter. Nordre Follo har økt forbruksgebyret på vann med 27 prosent. Kommunen mener den samlede prisoppgangen er vesentlig mindre.

Publisert

Kommunale gebyrer skaper ofte engasjement. De siste dagene har Oppegård Avis fått flere henvendelser fra innbyggere som er fortørnet over en relativt voksen regning fra Nordre Follo kommune. En av dem som kontaktet lokalavisen er Bernt Roger Eliassen fra Oppegård. Han bor sammen med familien i en enebolig i Tussebekken.

– Da jeg åpnet konvolutten så det ut som jeg har fått regningen til en middels bedrift i kommunen. Man skulle tro vi hadde et medium næringsbygg, ikke en normal enebolig.

– Sitter i saksa

Eliassen reagerer først og fremst på at kommunen har økt forbruksgebyret på vann med 27 prosent fra i fjor til i år. Prisen per kubikkmeter i fjor var 16,04 kroner. Nå er den kommet opp i 20,37 kroner. Disse prisene er eksklusiv moms.

– Det er jo ingen andre bransjer som kan finne på å sette opp prisen på et produkt med 27 prosent fra det ene året til det andre, og fortsatt regne med å ha kunder. Hvis forsikrings- eller strømselskapet mitt hadde gjort noe sånt, ville jeg byttet på flekken.

– Når det gjelder vann og avløp er det fint lite å gjøre. Jeg kan nesten ikke gå til Voss eller Imsdal og spørre om de kan legge opp rør. Så her har kommunen monopol og du sitter i saksa.

Eliassen trekker frem to ting han reagerer på.

– Hva er grunnen til denne prisøkningen? De skylder ofte på gammelt ledningsnett. Samtidig svarer kommunen meg at de skal samordne prisene fra gamle Ski og Oppegård kommune. Da er det ikke vanskelig å se hvilken vei denne samordningen har gått. Da er sammenslåingen en årsak, og da må vi i gamle Oppegård ha blitt slått sammen med en ganske dårlig drevet kommune.

REAGERER: Bernt Roger Eliassen er en av mange som reagerer på at kommunen har skrudd opp forbruksgebyret på vann.
REAGERER: Bernt Roger Eliassen er en av mange som reagerer på at kommunen har skrudd opp forbruksgebyret på vann.

– I tillegg må det ha vært en politisk vilje til å få gjennom dette. Ligger det hos politikerne, og synes de dette er greit? Oppegård var en Høyre-styrt kommune, nå har vi en Arbeiderparti-styrt ny, sammenslått kommune, så det er enkelt å tro at nytt styre har enklere for å øke kostnadene for sine innbyggere.

Dyrere forbruk

Eliassen fremhever også at det er en økning i forbruksgebyret på avløp fra 23,72 per kubikk til 25,77, men denne mener han er innenfor, selv om det er langt over økningen i prisstigning og konsumprisindeks.

Da kommunestyret vedtok VA-gebyrene i desember, ble det årlige abonnementsgebyret for vann senket fra 2195 kroner til 1681 kroner. For avløp ble samme gebyret senket fra 2598 kroner 2075 kroner. Forbruksgebyrene gjorde derimot følgende byks: Vann: 20.05 til 25,45 pr kubikk. Avløp: 29,65 til 32,21 pr kubikk. Alle prisene er inkludert merverdiavgift.

På nettsidene til Nordre Follo kommune finner du mye informasjon om fakturaen for kommunale avgifter. Kommunen skriver blant annet:

"De kostnadene kommunen har innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tjenester, skal dekkes av de gebyrene abonnentene betaler. Dette er selvkostprinsippet. Selvkost vil altså si at innbyggerne skal betale det det koster for kommunen å levere tjenesten. Verken mer eller mindre."

– Hva er det neste?

Bernt Roger Eliassen stiller spørsmålet om hvordan denne selvkosten kan øke med 27 prosent fra ett år til et annet.

– Jeg har ikke tidligere hatt noen sterke synspunkter hvorvidt kommunen skulle slås sammen eller ikke. Hvis dette er den nye selvkosten må vi i Herrens navn ta til orde for å få splitte kommunen raskest mulig og få tilbake priser og styre som vi hadde i gamle Oppegård. Hva er det neste? Jeg frykter at den nye kommunen og det nye styret nå ser mot eiendomsskatt? sier Bernt Roger Eliassen.

Oppfordrer til lavt forbruk

Oppegård Avis sendte spørsmål til Nordre Follo kommune for å få en nærmere forklaring om gebyrene for vann og avløp. Virksomhetsleder Tom Schei viser også til prisnedgangen i det faste abonnementsgebyret, og økningen i forbruksgebyret.

– Forbruksgebyret er en variabel del av gebyret som er avhengig av forbruket. Forbruket beregnes med vannmåler. Denne delen av gebyret kan abonnenten påvirke med forbruket sitt. Denne delen av gebyret ønsker kommunen skal utgjøre så stor del av vanngebyret som mulig for å oppfordre abonnentene våre til et lavt forbruk.

– Den andre delen av gebyret er abonnementsgebyret, som er den faste delen av gebyret. Denne er blant annet avhengig av investeringstakten som er nødvendig for å opprettholde en stabil kvalitet på det kommunale ledningsnettet. Denne delen av gebyret er uavhengig av abonnentens forbruk.

– Tjener ikke på gebyrene

Tom Schei sier at kommunen har hevet forbruksgebyret, og senket den faste delen av gebyret.

– Totalt sett er vanngebyret for en husstand med et gjennomsnittsforbruk (120 m3) gått fra 4601 kr pr. abonnent i 2020 til 4737 kr pr. abonnent i 2021. Totalt økte vanngebyret for en gjennomsnittlig husstand med 136 kr, eller ca. 3%, fra 2020 til 2021, sier Tom Schei.

– Hvor mye tjener kommunen på VA-gebyrer?

– Kommunen tjener ikke noe på VA-gebyrene. VA-gebyrene er underlagt et lovverk som sier at alle gebyrer som hentes inn skal benyttes til den tjenesten det hente inn til. Det er for eksempel ikke lov å benytte vanngebyr til avløpstjenester, og heller ikke til å finansiere andre tjenester kommunen yter til sine innbyggere. Det er ikke lov å hente inn mer gebyrer enn tjenesten har behov for. Dersom for eksempel renten endrer seg i ett budsjettår, og renter og avdrag avviker fra budsjettert beløp, vil avviket settes av/avregnes mot et selvkostfond. Vi har ett selvkostfond for hvert tjenesteområde innen selvkost. Ett for vann, ett for avløp og så videre. Ved avsetning til fond har tjenesteområdene fem år på seg til igjen å balansere fondet. Selvkostfond sikrer således et jevnt gebyrnivå med små årlige svingninger, sier Tom Schei.