SLIK SÅ DET UT HØSTEN 2019: Deler av det gamle kunstgresset fra Sofiemyr var ulovlig brukt i flere år (2012-2019) som en rullebane for en lokal modellflyklubb i Sørmarka på Taraldrud. Da gamle Ski kommune fikk vite om dette i 2019, måtte grunneieren fjerne kunstgresset fra grunnen. Etter tillatelsen fra kommunen var kunstgresset oppbevart i to kontainere stående på stedet frem til høsten 2021 da det ble kjørt til Regnbuen Gjenvinning på Langhus.
SLIK SÅ DET UT HØSTEN 2019: Deler av det gamle kunstgresset fra Sofiemyr var ulovlig brukt i flere år (2012-2019) som en rullebane for en lokal modellflyklubb i Sørmarka på Taraldrud. Da gamle Ski kommune fikk vite om dette i 2019, måtte grunneieren fjerne kunstgresset fra grunnen. Etter tillatelsen fra kommunen var kunstgresset oppbevart i to kontainere stående på stedet frem til høsten 2021 da det ble kjørt til Regnbuen Gjenvinning på Langhus.

Lurte kommunen for 225.000 kroner i 2012 – Får ny sjanse på Tømtebanen

Kommunen har signert en avtale med samme selskap som lurte dem for 225.000 kroner i 2012.

Publisert Sist oppdatert

– Forholdet Oppegård Avis har omtalt ga ikke kommunen rett til å avvise tilbudet fra denne leverandøren, sier virksomhetsleder Trine Bjella Ebbestad i Nordre Follo kommune.

Det var i 2012 at gamle Oppegård kommune betalte 7,2 millioner kroner til Bane- og entreprenørservice AS (BES) for utskiftningen av kunstgresset fra Sofiemyr kunstgressbane. Av dette betalte kommunen til BES 225.000 kroner for å fjerne det gamle kunstgresset der og levere det til et godkjent mottak, men det sistnevnte ble aldri gjort.

Takket være tips fra lokale turgåere avdekket Oppegård Avis i august 2021 at det gamle kunstgresset ble gjenbrukt ulovlig på en golfbane, og deler av kunstgresset havnet også i Sørmarka på Taraldrud hvor det var brukt som en rullebane for en lokal modellflyklubb.

Ble kjøpt av et annet selskap i 2019

Bane og Entreprenørservice AS (BES) ble stiftet i Solbergelva i Drammen i 2006, og er i dag en av landets ledende entreprenører innenfor bygging og rehabilitering av utendørs idrettsanlegg.

Etter mange års samarbeid, gikk Skaaret Landskap AS sommeren 2019 inn som hovedaksjonær i BES AS med en eierandel på 50,1 prosent, og selskapene samlokaliserte i Asker.

Begge selskapene har siden den gang fortsatt med å operere som egne selskap, med ambisjoner om å hente ut synergieffekter innenfor blant annet administrasjon, innkjøp og samlokalisering. I 2020 omsatte BES AS for rundt 60 millioner kroner.

– Ga ikke rett til å avvise tilbudet

I slutten av forrige uke ble det kjent at Nordre Follo kommune valgte en av de totalt fire tilbydere som skal ha ansvar for å lage en ny kunstgressbane på Tømtebanen, som er nabotomt til Sofiemyr kunstgressbane. I pressemeldingen ble det ikke opplyst navnet til den valgte entreprenøren.

Da Oppegård Avis kontaktet prosjektleder Roman Artemov i kommunen med spørsmål om dette, opplyste han at kommunen signerte en avtale med BES AS og Skaaret Landskap AS, som hadde inngått et anleggssamarbeid om prosjektet "Tømtebanen kunstgress" (TBK). Kommunen har bevilget 17,95 millioner kroner til dette prosjektet.

Les også: Setter i gang med Tømtebanen

– Hvorfor gir kommunen en ny sjanse til denne entreprenøren til tross for at BES AS lurte kommunen for 225.000 kroner i 2012?

– Det er ikke begrensninger på hvem som kan levere tilbud i en konkurranse. Anskaffelsesregelverket har hjemler for avvisning av leverandører for enkelte dokumenterte alvorlige forhold. Flere vilkår må oppfylles for at leverandør kan avvises på slike grunnlag. Forholdet Oppegård Avis har omtalt ga ikke kommunen rett til å avvise tilbudet fra denne leverandøren, sier virksomhetsleder Trine Bjella Ebbestad.

Les også: Slik blir det nye kunstgresset

Ingen pågående sak

Det var høsten 2019 at gamle Ski kommune oppdaget ulovlig gjenbruk av det gamle kunstgresset på en privat eiendom på Taraldrud, men BES ble allikevel ikke kontaktet av kommunen til tross for at kommunen ble lurt av dette selskapet for 225.000 kroner i 2012.

I september 2021 fikk Oppegård Avis også bekreftet av kommunen ved virksomhetsleder Gry Larsen, at de ikke hadde planer om å kontakte BES nå heller.

– Ikke aktuelt med rabatt for TBK

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet Vaar Havnelid, som er HR-ansvarlig for BES AS og Skaaret Landskap AS.

Tidligere bekreftet hun at det gamle kunstgresset fra Sofiemyr kunstgressbane havnet på «en eller annen golfbane». Hittil har Havnelid ikke klart å finne ut hvilken konkret golfbane det dreier seg om, og om kunstgresset var solgt eller gitt bort.

Uansett var dette i strid med den signerte avtalen med kommunen, som betalte 225.000 kroner til BES for levering av kunstgresset til et godkjent mottak.

– Hva synes dere om at dere får en ny sjanse i vår kommune til tross for at BES AS lurte kommunen for 225.000 kroner i 2012?

– Både ledelsen og styret har blitt skiftet siden den gang. Vi har nå en ny ledelse og et nytt styre, og vi har nå inngått et nytt forretningssamarbeid og vunnet anbudet i Nordre Follo, sier Havnelid.

– Vil dere gi kommunen rabatt for TBK-prosjektet som følge av at BES AS hadde lurt kommunen for 225.000 kroner i 2012?

– Nei. Det er ikke aktuelt. Vi har ikke en pågående sak med kommunen, sier Havnelid.

Powered by Labrador CMS