Bevæpnet politi 

BEVÆPNET ØVELSE: Politiet gjennomfører nå øvelse med bevæpnet mannskap på Myrvoll og Oppegård. OBS! Det aktuelle bildet er brukt kun som et illustrasjonsbilde til saken og har ikke noe med saken å gjøre.
BEVÆPNET ØVELSE: Politiet gjennomfører nå øvelse med bevæpnet mannskap på Myrvoll og Oppegård. OBS! Det aktuelle bildet er brukt kun som et illustrasjonsbilde til saken og har ikke noe med saken å gjøre.

Bevæpnet øvelse på Myrvoll og Oppegård

– Folk bør ikke være bekymret. Dette er bare en øvelse, sier operasjonsleder Arild Bråten i Øst politidistrikt.

Publisert

Rundt klokken 12:00 skrev politiet på Twitter at de gjennomfører nå en øvelse med bevæpnet mannskap på Myrvoll og Oppegård.

Politiet skrev også en presisering om at dette er til informasjon for publikum i området.

Øvelsen, som skal avsluttes cirka klokken 14:00, ifølge politiet, har ikke vært varslet i forkant.

– Folk bør ikke være bekymret. Det blir satt opp skilt i de aktuelle områdene for å varsle publikum om det vi driver med. Det blir også brukt synlig våpen og det blir ikke avfyrt skarpe skudd under øvelsen, sier operasjonsleder Arild Bråten i Øst politidistrikt.

Han vil ikke opplyse hvor konkret øvelsen pågår og er veldig sparsom på detaljer rundt øvelsen.

– Øvelse mellom helikopter og mannskaper på bakken

Oppegård Avis har kontaktet seniorrådgiver Eirik Barstad Wilmann i Stab for kommunikasjon i Oslo politidistrikt. Han bekrefter at øvelsen som gjennomføres nå i Oppegård er i regi av Beredskapstroppen.

Sistnevnte holder til i Oslo politidistrikt, og er den norske Politi- og lensmannsetatens spespesialtrente innsatsstyrke mot sabotasje, terrorisme, gisselsituasjoner, samt vanskeligere, væpnede oppdrag.

– Politiet øver regelmessig i ulike miljøer. Dette er en øvelse mellom helikopter og mannskaper på bakken. Vi pleier ikke å forhåndsvarsle øvelser, da tilskuere ikke er ønskelig fra vår side, sier Barstad Wilmann til Oppegård Avis.

Bevæpnet politiet under 17. mai-feiringen

– Operativt personell tilknyttet større arrangementer skal være bevæpnet over hele landet under 17. mai-feiringen.

Politidirektoratet har nettopp opplyst at politiets innsatspersonell over hele landet skal være bevæpnet under større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai, ifølge NTB.

Politifolk på bakken skal være klare til å reagere umiddelbart hvis det skulle komme et terrorangrep mot større arrangementer og folkeansamlinger under feiringen av nasjonaldagen, understreker politidirektør Benedicte Bjørnland overfor NTB.

Hun presiserer at det vil være opp til politimesterne å vurdere hvilke arrangementer dette gjelder.

Politidirektoratet baserer seg på den generelle trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste som ikke har noen konkrete opplysninger knyttet til 17. mai.

– Handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkeansamlinger. Derfor har vi besluttet at den praksisen som var i Oslo i fjor, skal vi i år ha i hele landet. Det betyr at operativt personell tilknyttet større arrangementer skal være bevæpnet 17. mai, sier Bjørnland til NTB.

Forslag om endringer i politiloven

Snart kan det også bli permanent politibevæpning i Oslo sentrum. Regjeringen har i dag foreslått endringer i politiloven for å gi politiet i Oslo økt frihet når det gjelder bevæpning.

– Øvelsen som gjennomføres nå i Oppegård kommune, har ikke noe med lovendringer å gjøre, presiserer Eirik Barstad Wilmann i Oslo politidistrikt overfor Oppegård Avis.

I dag er det permanent punktbevæpning flere steder i Oslo, altså at politiet kan stå bevæpnet på steder som er særlig utsatt for blant annet terror, ifølge NRK. 

Blir lovendringen vedtatt, vil politiet få adgang til å kunne beskytte sårbare objekter med en eller flere bevæpnede patruljer som beveger seg mellom objektene i et avgrenset område.

– Regjeringen foreslår nå at politiet også gis anledning til å forflytte seg innenfor et avgrenset område med flere sårbare objekter uten tidsbegrensninger. Dette bidrar til at politiet kan beskytte sårbare objekter på en mer hensiktsmessig og rasjonell måte enn i dag, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Aftenposten.

Etter anmodning fra Politidirektoratet godtok departementet i juni fjor at enkelte politipatruljer i sentrale deler av Oslo sentrum kan være bevæpnet.

Anmodningen reiste spørsmål om behovet for en lovbestemmelse som regulerer adgangen til bevæpning av politiet i situasjoner av tidsubegrenset karakter. Forslagene til endringene i politiloven som ble lagt fram i dag, følger opp dette.

Forslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet, opplyser departementet.

Les også: Jager bort aggressiv elg

Powered by Labrador CMS