REAGERER: Leder av Eldrerådet i Nordre Follo, Kjell Magne Bondevik,
REAGERER: Leder av Eldrerådet i Nordre Follo, Kjell Magne Bondevik,

Går mot kuttforslaget

Eldrerådet i Nordre Follo kommune, med leder Kjell Magne Bondevik i spissen, reagerer kraftig på kommunedirektørens forslag om å legge ned 28 plasser ved Bjørkås sykehjem.

Publisert Sist oppdatert

Vi møter den tidligere statsministeren utenfor sykehjemmet som står i fare for å bli nedlagt som sykehjem, slik vi kjenner det i dag.

– Kommunedirektøren har foreslått nedleggelse av 28 plasser ved Bjørkås. Det må vi protestere på. Vi er klar over at vår kommune har en relativ høy dekning med sykehjemsplasser målt mot andre kommuner, men det er en kvalitet. Vi ser ikke noe grunn til å redusere den kvaliteten, begynner den tidligere statsministeren til Oppegård Avis.

Ikke enten eller

Han og Eldrerådet har derfor vært tydelige på at de ikke støtter kommunedirektørens kuttforslag.

«Eldrerådet vil understreke at innenfor en stram kommuneøkonomi er det viktig å prioritere eldreomsorgen. Mane eldre kan og vil bo hjemme lengst mulig, og utbygging av hjemmesykepleie og dagplasser på pleie- og omsorgsinstitusjoner er derfor viktig for disse. Omsorgsboliger er et godt alternativ for mange, og flere slike boliger bør bygges. Men for noen pleietrengende eldre er sykehjemsplass det eneste forsvarlige alternativ. Alle som har rett til sykehjemsplass, må få det. Eldrerådet mener at behovet tilsier at dette tilbudet ikke må svekkes, og vil derfor gå imot forslaget om nedleggelse av 28 plasser på Bjørkås nå», skriver de i sin uttalelse.

FORESLÅS LAGT NED: Kommunedirektøren har i sitt forslag til ØHP foreslått å kutte 28 sykehjemsplasser på Bjørkås sykehjem.
FORESLÅS LAGT NED: Kommunedirektøren har i sitt forslag til ØHP foreslått å kutte 28 sykehjemsplasser på Bjørkås sykehjem.

Blir kommunedirektørens forslag vedtatt går det mot en tydeligere satsning på hjemmesykepleie og omsorgsboliger, i stedet for sykehjemsplasser, men ifølge Bondevik er ikke det tilstrekkelig.

– Det er ikke godt nok for alle. Noen er avhengig av kontinuerlig pleie, poengterer Bondevik.

48 plasser på to år

Og det er spesielt et moment som gjør at avgjørelsen blir umulig å akseptere for Eldrerådet.

– Kommunen la ned 20 plasser i fjor på Solborg i Ski, så dette handler om en reduksjon av totalt 48 plasser på to år. Det mener vi er for stek reduksjon på så kort tid, sier Bondevik.

Og det er på ingen måte slik at andelen eldre i Nordre Follo kommune vil synke de kommende årene. Heller tvert imot.

– Nordre Follo kommune er en av kommunene med best tilgang på eldre, og da vil det være bakvendt å bygge ned eldreomsorgen. Allerede nå snakkes det om behov for å bygge flere plasser innen relativt kort tid. Hvorfor bygge ned når behovet bare vil øke, spør Bondevik.

Vi i Eldrerådet er ikke fremmed for omstilling i eldreomsorgen, men dette er å gå for fort frem.

Kjell Magne Bondevik, leder i Eldrerådet i Nordre Follo

Trang økonomi

Den rutinerte politikeren er selvsagt kjent med den økonomiske situasjonen i Nordre Follo kommune.

– Vi er klar over at økonomien er stram. Og hvor de skal hente pengene for å bevare et respektabelt tilbud i eldreomsorgen er ikke vår oppgave å mene noe om. Vi er først og fremst opptatt av de eldres rettigheter. Dette er ikke det, sier Bondevik.

Nå venter en rekke politiske runder for å vurdere kommunedirektørens kuttforslag opp mot innspill fra de som blir rammet.

– Vi har spilt inn vårt forslag til helse og omsorgsutvalget, og til formannskapet, og jeg vet at det drøftes. Nå har vi sagt vår mening, og det er at å fjerne 48 plasser på to år er for drastisk. Vi i Eldrerådet er ikke fremmed for omstilling i eldreomsorgen, men dette er å gå for fort frem. Spesielt siden vi allerede vet at flere sykehjemsplasser må bygges opp igjen ganske snart.

Powered by Labrador CMS