HER ER DET HULL: Den 470 kvadratmeter store Tresporshallen vil ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter.
HER ER DET HULL: Den 470 kvadratmeter store Tresporshallen vil ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter.

Nå er det gjennomslag på Follobanen!

Follobane-prosjektet har feiret en ny milepæl ved gjennomslag for Blixtunnelen i nordre del av Ekebergåsen.

Publisert

Follobaneprosjektet har feiret en ny milepæl ved gjennomslag for Blixtunnelen i nordre del av Ekebergåsen. Tunneldrivingen på denne del av prosjektet blir utført med sprengning og splitting av fjellet.

De siste månedene er både inngående og utgående løp av Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, drevet fra to ender. Nylig fikk arbeiderne i det inngående løpet av tunnelen gjennomslag da de møttes i området under Ekebergtunnelene (E6).

Les også: Anna og Magda er i gang med fjelltyggingen!

– Gjennomslaget er svært viktig for prosjektets fremdrift da det forenkler logistikken og gjør den videre tunneldrivingen av Tresporshallen og øvrig arbeid enklere, sier prosjektleder for Drill & Blast, Andreas Finstad i en pressemelding.

Samles

Omtrent 170 meter fra Follobanens utløp, ved Loenga, samles de to løpene til Blixtunnelen og tunnelen for inngående Østfoldbane i én stor fjellhall, den såkalte Tresporshallen.

Tresporshallens største tverrsnitt vil måle hele 470 kvadratmeter og ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. Hallens størrelse fører til at sprengningene må utføres i flere seksjoner, men arbeidet er godt i gang og skal etter planen være ferdig i første kvartal av 2018.

HER JOBBES DET: Spiltting av fjell.
HER JOBBES DET: Spiltting av fjell.

Steinmassene som drives ut i dette området består delvis av alunskifer. Dette gir ekstra utfordringer når det gjelder håndtering og deponering, og massene blir derfor sendt til spesialmottak.

Før tunnelene samles i Tresporshallen passerer de like under Ekebergtunnelene (E6) og Alnaelva. Det er kun 4-5 meter overdekning mellom den utgående tunnelen til Follobanen og Ekebergtunnelene. Derfor er tunnelløpene, ved kryssingene av Alnaelva og Ekebergtunnelene, i hovedsak drevet ved mekanisk splitting.

Denne metoden sikrer at det bare blir lave rystelser i fjellet og dermed mindre påvirkning for annen infrastruktur i nærheten. Det er imidlertid en arbeidsintensiv metode med høy produksjonskostnad per meter tunnel og gjennomsnittlig drift på 30-40 cm i døgnet.

Gjennomslag for tunnelboremaskinene (TBM)

DAME MED DRIV: Anna fra Kloppa er en av de gigantiske borremaskinene som tygger fjell på Follobanen!
DAME MED DRIV: Anna fra Kloppa er en av de gigantiske borremaskinene som tygger fjell på Follobanen!

Det forventes at tunnelboremaskinene som brukes for å produsere den lengste delen av Follobanens lange tunnel fra Åsland til anleggsområde mot Oslo sentrum, får gjennomslag i august 2018.

Disse to maskinene har forøvrig navn fra lokale skikkelser her i Oppegård, de heter nemlig Anna fra Kloppa og Magda fra Flåtestad!

Men hvem er de to? Nå skal du få litt lokalhistorie! Anna var handelsreisende og en velkjent skikkelse i Kolbotn sentrum på 50-tallet.

Les også: Her kan du lese mer om Anna og Magda, og jobben de gjør for tiden på Follobanen

Hver dag gikk Anna fra husmannsplassen Kloppa nær Taraldrud om lag 4-5 km inn til sentrum av Kolbotn for å selge egg og melk fra en karakteristisk fiskekjelke. Veien fra Kloppa til Kolbotn krysser Follobanens trasé.

Magda var skysskar/fergemann fra Flåtestad gård og sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune, en viktig kirkevei mellom øst og vest opp til Svartskog kirke i Oppegård.

Et skuespill om Magda Flåtestad ble forøvrig fremført høsten 2015 i anledning Oppegård kommunes 100-års jubileum.

– Delprosjektet Drill & Blast ligger foreløpig på plan der ca. 60 % av arbeidet er ferdigstilt. Vi er fornøyd med fremdriften så langt og nå jobber vi videre fram mot det siste av tre gjennomslag under E6 (vegtunnelene), avslutter prosjektleder Finstad.

Åpner i 2022

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå  direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutter reisetid. Samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk.

Klikk play for å se video!

Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

I videoen under kan du forøvrig kjøre Follobanen på ett minutt slik den blir når den står ferdig!

Powered by Labrador CMS