JOBBER TETT MED PROSJEKTET: – Hele råbygget skal være klart til november og vi har god kontroll på fremdriften, sier prosjektsjef Alan Raouf og prosjektleder Aud Val.
JOBBER TETT MED PROSJEKTET: – Hele råbygget skal være klart til november og vi har god kontroll på fremdriften, sier prosjektsjef Alan Raouf og prosjektleder Aud Val.

–  Vi har kontroll på fremdriften og økonomien

Råbygget til omsorgsboligene i Edvard Griegs vei skal stå klart i november. – Vi har god kontroll på fremdriften og økonomien, sier prosjektsjef Alan Raouf (40) og prosjektleder Aud Val (46).

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det bygges 72 omsorgsboliger i Edvard Griegs vei på Kolbotn.

 

FRA LUFTEN: Bildet er tatt 40 meter over bakken og viser området nord for EGO-bygget.
FRA LUFTEN: Bildet er tatt 40 meter over bakken og viser området nord for EGO-bygget.

Byggearbeidene startet i oktober 2017 og skal etter planen ferdigstilles i slutten av mai 2019.

– Har kontroll

PLANEN FOR EGO: Slik skal nybygget se ut utvendig i slutten av mai neste år.
PLANEN FOR EGO: Slik skal nybygget se ut utvendig i slutten av mai neste år.

Fredag forrige uke var vi med på befaring sammen med prosjektsjef Alan Raouf og prosjektleder Aud Val. De sier de har god kontroll på fremdriften og økonomien, men presiserer at det er veldig mye som skal på plass og det krever enorm koordinering.

– Prosjektet møtte på noen uforutsette utfordringer med grunnforholdene i starten, men det ligger per dags dato innenfor den vedtatte budsjettrammen som er på 378 millioner kroner inkl. moms. Vi har en veldig dyktig prosjektorganisasjon som jobber med dette, med fire byggeledere i ulike stillinger som følger opp det økonomiske og passer på at budsjettrammen overholdes, sier Raouf, som er bosatt i Ski.

FØRSTE ETASJE: Her blir det et dagaktivitetssenter og café, sier Aud Val. Her er hun sammen med Alan Raouf. Foto:Yana Stubberudlien
FØRSTE ETASJE: Her blir det et dagaktivitetssenter og café, sier Aud Val. Her er hun sammen med Alan Raouf.
Foto:Yana Stubberudlien

Kranselag i november

Rundt 50 fagarbeidere jobber nå med bygget, og arbeidene foregår både innvendig og utvendig.

Da Oppegård Avis var på befaring forrige uke var taket på den nordre delen av bygget på plass.

SØNDRE BYGG: I disse dagene jobbes det med den femte etasjen på den søndre delen av bygget.
SØNDRE BYGG: I disse dagene jobbes det med den femte etasjen på den søndre delen av bygget.

I disse dagene jobbes det med den femte etasjen på den søndre delen av bygget.

 

– Hele råbygget skal være klart til november. Da blir det kranselag, sier Raouf og Val.

Neste etappe i prosjektet blir arbeid med fasadene. Arbeidene skal settes i gang i november og vil pågå frem til desember.

GANG: Slik blir gangen utformet i tredje etasje i den nordre delen av bygget.
 GANG: Slik blir gangen utformet i tredje etasje i den nordre delen av bygget.

72 leiligheter

Boligdelen er fordelt på andre til femte etasje vil romme totalt 72 leiligheter i størrelser fra rundt 45 kvadratmeter til 50 kvadratmeter.

TOPPEN AV EGO: Bildet er tatt 40 meter over bakken.
TOPPEN AV EGO: Bildet er tatt 40 meter over bakken.

 

I femte etasje er det planlagt en døgnbemannet demensavdeling med 16 leiligheter. På taket blir det en takterrasse.

NABOER: Her kan du se boligblokkene som grenser til planområdet. Bildet er tatt 40 meter over bakken.
NABOER: Her kan du se boligblokkene som grenser til planområdet. Bildet er tatt 40 meter over bakken.

 

– Takterrassen blir etablert på siden mot Ingieråsen skole og blir brukt til ferdsel av beboerne. På siden mot boligblokkene blir det grønt tak med sedum. Denne siden av taket skal ikke brukes av noen, presiserer Val.

 

Hun sier at i underetasjen skal det være parkering, garderober og boder, samt vaskeri.

I første etasje blir det en base for ansatte i hjemmetjenesten og et dagaktivitetssenter med plass til omtrent 20 brukere samt en kafé og treningsrom.

BRUKERVENNLIG: Badene er allerede satt opp. Det er blant annet lagt inn hev- og senk-mulighet på servantene.
BRUKERVENNLIG: Badene er allerede satt opp. Det er blant annet lagt inn hev- og senk-mulighet på servantene.

Universell utforming

Bygningen skal være universell utformet. Det vil blant annet bygges en trinnfri adkomst til bygget.

Alle leiligheter er tilrettelagt for rullestolbrukere, det gjelder blant annet størrelse på bad og døråpninger, og kjøkkenbenk som kan justeres i høyden manuelt.

 

Det legges også opp til mulighet for montering av automatisk hev- og /senkfunksjon på overskap.

SKAL VERKEN MALES ELLER TAPETSERES: Massivtre skal brukes på veggene og takene i leilighetene.
SKAL VERKEN MALES ELLER TAPETSERES: Massivtre skal brukes på veggene og takene i leilighetene.

På badene er det lagt inn hev- og senkmulighet på servant, samt at det i ti leiligheter også er mulighet for sideforskyvning av servant. Det er lagt opp til gode løsninger for personer med redusert balanse og gangfunksjon.

Miljøprofil

Bygget skal ha passiv hus-standard, det vil si at man oppnår kraftig redusert energiforbruk.

Taket er planlagt med sedum (grønt tak). Det er også planlagt tekniske løsninger som gir gode miljømessige gevinster både i materialvalg, energioptimalisering og fremtidig vedlikehold.

 

Massivtre er valgt som bærende struktur i beboerdelen av bygget.

– En fordel ved å bruke massivtre er at det er godt for innemiljøet på den måten at det har egenskaper som hjelper å holde luftfuktigheten riktig, sier Val.

I tillegg legges det opp til fossilfri byggeplass. På bakgrunn av dette har prosjektet fått tildelt to millioner kroner i klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet.

 

Se flere bilder og les mer om saken på oavis.no

Powered by Labrador CMS