Fra buslommer til kantstopp

MANUELL- OG LYSDIRIGERING: Frem til slutten av året blir det redusert fremkommelighet i Sønsterudveien og Kongeveien som følge av anleggsarbeidene med fjerning av busslommene på stedet.
MANUELL- OG LYSDIRIGERING: Frem til slutten av året blir det redusert fremkommelighet i Sønsterudveien og Kongeveien som følge av anleggsarbeidene med fjerning av busslommene på stedet.

Tre ekstra uker med anleggsarbeidene i Sønsterudveien

Arbeidene med fjerning av busslommene i Sønsterudveien, som skulle avsluttes i dag, tar lengre tid enn forventet.

Publisert

Arbeidene med Sønsterudveien vil pågå frem til jul, sier kontrollingeniør Fredrik J. Nyland i Statens vegvesen (SVV), som har ansvar for prosjektet i Sønsterudveien.

Ifølge nyoppsatte skilt skal anleggsarbeidene på den aktuelle strekningen pågå frem til 31. desember. Fredrik J. Nyland vil ikke kommentere årsaken til avvik i fremdriftsplanen.

LANGE KØER: I rushtrafikken kan du se lange køer i Sønsterudveien og Kongeveien frem til krysset i Taraldrudveien.
LANGE KØER: I rushtrafikken kan du se lange køer i Sønsterudveien og Kongeveien frem til krysset i Taraldrudveien.

Han sier at i løpet av neste uke vil anleggarbeidene med kantstoppene opp til Vallhallaveien bli ferdigstilt.

– Eventuelle arbeider med å legge ut jord, fin oppretting av grøfter og tilsåing av grøntarealer vil bli utført våren 2020, sier Nyland.

Beholder tre busslommer

OPPHØYD GANGFELT: Det skal etableres et opphøyd gangfelt ved Sofiemyr senter.
OPPHØYD GANGFELT: Det skal etableres et opphøyd gangfelt ved Sofiemyr senter.

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra leserne som er bekymret for trafikksikkerheten ved fjerning av busslommene ved Sofiemyr senter. Da Oppegård Avis stilte spørsmål om dette til Fredrik J. Nyland, viste det seg at de to busslommene der skal beholdes. Det samme gjelder busslommen ved klubbhuset i Kongeveien.

Ved Sofiemyr senter skal det kun bygges en ny kantstein og taktile heller (red. anm.: taktile heller brukes som retningsindikatorer eller varselindikatorer for blinde og svaksynte), og det skal etableres et opphøyd gangfelt istedenfor dagens fotgjengerovergang ved krysset Sønsterudveien-Kongeveien, sier Nyland.

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

Tas som orienteringssak

I forbindelse med anleggsarbeidene langs Sønsterudveien ble rådmannen i Oppegård, Monica Lysebo, bedt om å redegjøre for lokalpolitikerne for bakgrunn for tiltakene som utføres i regi av SVV. Tirsdag 10. desember skal utvalget for miljø og plan (UMP) i Oppegård kommune se på saken.

Etter å ha lest saksfremlegget, skrevet av virksomhetsleder Gry Larsen og kommunalsjef Elin Wibe, har rådmannen skrevet i sin vurdering at hun deler SVVs syn på saken og anbefaler at saken kun tas til orientering.

«Kantveistopp vil redusere fartsnivået, busstrafikken får en fordel og sikkerheten for myke trafikanter øker. Tiltakene vil minske attraktiviteten for bruk av Sønsterudveien til gjennomkjøring, og øke sikkerheten slik at flere velger å dra til Kolbotn sentrum uten bruk av bil», skrev Monica Lysebo.

– Dypt sjokkert

Eirik Storjordet, som står bak protestaksjonen mot fjerning av busslommene, sier han er dypt sjokkert og skuffet over saksfremlegget og rådmannens vurdering.

– Det gis feil opplysninger og trekkes feil konklusjoner. Det er en fullstendig mangel på trafikkforståelse og konsekvensanalyser for hva man foretar seg. Trafikkmålinger er overhode ikke nevnt med et ord, og heller ikke fremkommelighet for utryningskjøretøy. Det blir fremstilt som om dette blir tryggere og bedre for syklister, fotgjengere og buss. 800 mennesker som har skrevet under på oppropet mener det motsatte, sier han.

Les også: Bekymret for trafikksikkerheten i Sønsterudveien

Powered by Labrador CMS