– OPPEGÅRD HAR ANSVAR: Oppegård kommune har ansvar for oppryddingen, ifølge Bymiljøetaten.
– OPPEGÅRD HAR ANSVAR: Oppegård kommune har ansvar for oppryddingen, ifølge Bymiljøetaten.

– Ikke vårt ansvar

Verken Oslo eller Oppegård vil rydde det populære skogsområdet. Kun i den nye lysløypen skal det ryddes av Oppegård.

Publisert

– Det er ikke vårt ansvar. Vi har tynnet ut skogen og hogget ut en planlagt lysløypetrasé for Oppegård. Nå er vår jobb avsluttet. Oppegård har ansvar for oppryddingen, sier pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Hun påpeker at Oslo ikke pleier å rydde hele skogbunnen etter hogsten.

– Det er ikke økonomisk forsvarlig. Vi har ryddet større stier og rettet kjørespor som var skjemmende. Resten kan Oppegård gjøre, men mulig vi skal hogge litt mer av skogen nord for Ødegården neste år. Vi har ikke rukket å avslutte dette i år, sier hun.

– Det er ikke økonomisk forsvarlig å rydde hele skogbunnen etter hogsten.

Høy kostnad

– Vi fjerner generelt ikke grener og topper som ligger igjen i skogen, både for å unngå skjemmende kjørespor og fordi det har en høy kostnad, sier Thorud Olsen.

Hun påpeker samtidig at større stier ryddes slik at disse skal være like tilgjengelige for friluftsliv også etter skogsdriften.

– Der det er lagt opp til fremtidig lysløypetrase vil Oppegård kommune rydde i forbindelse med opparbeidelse av løypa, sier pressevakten.

Minimering av sporskader

– Grener, topper og småtrær som ligger igjen på  bakken er i stor grad lagt som en matte skogsmaskinene kan kjøre på slik at vi får minst mulig spor i bakken, sier Thorud Olsen.

Hun presiserer at dette er et avgjørende tiltak for å minimere sporskader som de har stort fokus på å unngå.

– Samtidig pakker det grener og topper slik at det kommer i kontakt med bakken, og prosessen med omdanning til jord går mye raskere, faktisk veldig mye raskere enn de fleste forestiller seg. Allerede kommende sommer vil det være synlige endringer, og i løpet av to til tre år har de mindre grenene falt til bakken og inngått i humusmatten samtidig som ny bakkevegetasjon har etablert seg og skogbunnen får et helt annet  preg, sier Thorud Olsen.

KUN DEN NYE LYSLØYPEN: – Oppegård kommune skal rydde i den nye lysløypetraseen, sier Heidi Tomten, virksomhetsleder for UTE Oppegård.
KUN DEN NYE LYSLØYPEN: – Oppegård kommune skal rydde i den nye lysløypetraseen, sier Heidi Tomten, virksomhetsleder for UTE Oppegård.

– Oslo kommunens grunn

– Utover dette er det ikke å forvente at alt hogstavfall fjernes, men det er et krav at ferdselsårer holdes åpne.

Heidi Tomten, virksomhetsleder for UTE Oppegård

Virksomhetsleder i UTE Oppegård, Heidi Tomten, sier hogsten ikke er på Oppegård kommunes grunn.

 
– Det er Oslo kommune som er grunneier av det aktuelle området. Generelt er det grunneier som gjennomfører hogsten som er ansvarlig for opprydding. Kommunen gjennomfører normalt ikke rydding utover det grunneier selv har ansvar for, sier Tomten. 

Hun sier hogsten ble godkjent av Follo Landbrukskontor i september i år og godkjenningen varer i to år.

– Underveis skal tømmerlundene sikres og kjøres bort løpende slik at de ikke representerer noen sikkerhetsrisiko. Utover dette er det ikke å forvente at alt hogstavfall fjernes, men det er et krav at ferdselsårer holdes åpne. Kvist og kvast som blir liggende etter hogst  gir næring til grunnen og fungerer som underlag når maskiner skal inn i området. Erfaring tilsier også at kvist og kvast synker sammen i løpet av vinteren og oppfattes mindre fremtredende året etter, sier Tomten.

Hogget litt ekstra for Oppegård

Tomten sier at på Tårnåsen har Oslo kommune hogget litt ekstra for Oppegård kommune for å forberede for ny lysløypetrase som etter hvert skal knytte eksisterende lysløypetrase ved Fløysbonn til Tårnåsenområdet.

– Dette samarbeidet er vi veldig takknemlige for, sier hun.

Hun presiserer at i den nye lysløypetraseen er det Oppegård kommune som skal rydde, men der skal det først gjøres mer arbeid før kommunen skal inn med maskiner for å lage løype.

– Oppegård kommune går i disse dager til anskaffelse av ny kvistkutter som vil bli brukt til noe rydding og til å lage underlag for den nye løypen. Det er mye positivt som skjer i området, med mer lys, bedre sikt og nye løypetraseer – det er bare å smøre seg med litt tålmodighet, sier Tomten.

Powered by Labrador CMS