FORVENTER AT FLERE SØKER: – Jeg oppfordrer helsepersonell som er i kontakt med pårørende og etterlatte om å informere om muligheten til å søke erstatning fra NPE etter koronasmitte på et sykehjem. Vi vil strekke oss langt for å behandle disse sakene så raskt som mulig, sier Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Foto: NPE
FORVENTER AT FLERE SØKER: – Jeg oppfordrer helsepersonell som er i kontakt med pårørende og etterlatte om å informere om muligheten til å søke erstatning fra NPE etter koronasmitte på et sykehjem. Vi vil strekke oss langt for å behandle disse sakene så raskt som mulig, sier Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Foto: NPE

Har krav på erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

– Eldre eller de etterlatte ved covid-19-dødsfall har rett til erstatning dersom smitten har skjedd i institusjon, sier Øystein Solvang, kommunikasjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Publisert

Cirka halvparten av alle som har dødd av covid-19 i Norge har vært beboere eller pasienter på omsorgsbolig eller sykehjem, ifølge FHI.

Covid-19-dødsfallene i Nordre Follo:

  • Det første covid-19-dødsfallet i Nordre Follo ble registrert 23. mars 2020. Sammen med de to påfølgende dødsfall, som var registrert i begynnelsen av april i fjor, handler om personer innlagt ved Akershus universitetssykehus.
  • Frem til 30. november var intet dødsfall registrert i Nordre Follo.
  • Det fjerde dødsfallet, som ble meldt inn 30. november, var registrert hos en beboer fra Solborg sykehjem i Ski, som ble innlagt på Covid-19-avdelingen ved Langhus bo- og servicesenter (LBS).
  • I desember ble ytterligere fire dødsfall registrert på LBS.
  • I januar 2021 ble det kjent et nytt utbrudd på LBS, denne gangen med mutasjonssmitte. Hittil har kommunen meldt om syv dødsfall knyttet til dette utbruddet.
  • I slutten av januar ble det også meldt ett dødsfall hos en eldre koronasmittet innbygger som var innlagt på et sykehus.

Det første koronarelaterte dødsfallet i Nordre Follo ble registrert 23. mars 2020. Siden den gang har totalt 16 dødsfall blitt meldt inn i vår kommune, hvorav halvparten skjedde i januar 2021.

De fleste av de totalt 16 koronarelaterte dødsfallene i vår kommune har skjedd hos eldre som har blitt smittet på et kommunalt sykehjem. Les mer i faktaboksen.

Har rett til erstatning

Nå har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gjort vedtak som kan gjelde flere av de eldre eller de etterlatte i vår kommune:

Beboere og/eller etterlatte ved dødsfall har, ifølge pasientskadeloven, krav på erstatning dersom det er sannsynlig at smitten oppsto på et sykehjem eller en annen helseinstitusjon.

Dette omfatter også beboere i privat pleie der driften dekkes over kommunale budsjetter og tildeling av plasser er likestilt med øvrige kommunale institusjoner.

– Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever, og det er heller ikke snakk om et millionbeløp. Erstatningsbeløpet vil variere fra sak til sak, men det vil dekke alle de nødvendige utgiftene i forbindelse med begravelsen eller bisettelsen, sier kommunikasjonssjef i NPE, Øystein Solvang.

Han forklarer at erstatningene etter feilbehandling i helsetjenesten utbetales gjennom innbetalinger av tilskudd fra de regionale helseforetakene (som eier de offentlige sykehusene), kommunene, fylkene og virksomheter som tilbyr private helsetjenester, inkludert tannlegene.

32 søknader fra Viken

Som følge av taushetsplikten vil Øystein Solvang verken bekrefte eller avkrefte at NPE har fått noen av slike søknader fra Nordre Follo. Han sier at hittil har NPE fått 32 søknader fra hele Viken fylkeskommune.

– Ingen av disse har blitt avvist. Tre av sakene har fått medhold og 29 saker er fortsatt under behandling, sier Solvang.

Han påpeker at noen ganger er erstatningsbeløpet lite, men betyr mye for de pårørende.

– Symbolsk viktig seier

Solvang sier at den første saken som endte med medhold handler om Wenche Rognås fra Nord-Aurdal som like før jul fikk 54.000 kroner til å dekke begravelsen og gravstein til sin mor. Sistnevnte ble smittet og døde av covid-19 i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon i Nord-Aurdal.

– Mor sovnet inn helt alene, og det gjør fortsatt vondt at vi ikke fikk tatt et ordentlig farvel. Det er krevende å starte en erstatningsprosess i en slik situasjon, når sorgen og savnet tynger. Men det var en lettelse å få beskjeden fra NPE om at vi har krav på erstatning. For familien ligger mye trøst i å vite at vi har vunnet frem med vår sak og dette er en symbolsk viktig seier, sier Wenche Rognås.

Rundt 50.000 kroner

– Et beløp på rundt 50.000 kroner er omtrent hva man kan forvente å få utbetalt, men størrelsen på beløpet vil nok variere fra sak til sak, og er avhengig av kostander i forbindelse med dødsfallet, sier Solvang.

– Hvor vanskelig er det å få en erstatning fra NPE i saker som handler om koronarelaterte dødsfall hvor smitten har skjedd i institusjon?

– På en generell basis vil jeg si at det er nok at det er sannsynlig at en beboer på et sykehjem eller en pasient på en annen helseinstitusjon er blitt smittet med covid-19 og døde som følge av dette. Vi vil strekke oss langt for å behandle disse sakene så raskt som mulig, sier Øystein Solvang.

– Hva hvis personen som blir smittet ikke dør, men lever videre etter å ha blitt frisk fra covid-19?

– Blir man påført smitte på en helse- eller omsorgsinstitusjon, har vedkommende fortsatt rett til erstatning, men erstatningsbeløpet vil da dekke kun de faktiske ekstrautgiftene som følge av sykdommen, sier Solvang.

Forventer at flere kontakter NPE

Kommunikasjonssjefen i NPE sier de har bedt kommunene om å informere beboere, pasienter og pårørende om ordningen og hvilke rettigheter de eldre på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har.

– Kommunene har plikt til å informere om denne ordningen. Vi kan ikke forvente noe annet enn at flere kontakter oss ettersom dette blir mer og mer kjent, sier Solvang.

Han påpeker at NPE kan kontaktes direkte ved eventuelle spørsmål og for å kunne sette i gang prosessen med søknaden.

Fikk utbetalt over 1,1 milliarder i fjor

– Det er ikke bare koronarelaterte saker vi behandler. Vi behandler mange typer saker som handler om svikt i helsetjenesten, sier Solvang.

Han sier at i fjor fikk pasienter rekordhøye 1,1 milliarder kroner fra NPE i erstatning etter at noe gikk galt på blant annet sykehus, hos tannlegen og fastlegen. Økningen var på åtte prosent i forhold til året før.

Utbetalingene i forbindelse ortopedi (bein, ledd og muskulatur) topper statistikken, etterfulgt av kreft og skader på nyfødte barn.

Erstatningsutbetalinger for skader under fødsel ble nesten doblet i 2020. En av de største beløpene var på 13,5 millioner kroner og gikk til nå to år gamle Jonathan i Fredrikstad. Han fikk cerebral parese etter svikt i fødselshjelpen.