COVID-19 I NORDRE FOLLO

SVARER PÅ SPØRSMÅL FRA VÅRE LESERE: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har svart på spørsmål fra våre lesere. Foto: Yana Stubberudlien
SVARER PÅ SPØRSMÅL FRA VÅRE LESERE: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har svart på spørsmål fra våre lesere. Foto: Yana Stubberudlien

– Taushetsplikten gjelder også ved korona-sykdom

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold har svart på lesernes spørsmål om smittehåndteringen i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Marit Rigmor Hansen har lurt på hvorfor det ikke har vært påbudt med munnbind i hjemmesykepleien/eldresentre slik som det har vært i Oslo.

"Vår mor trengte hjemmesykepleie i vår, var veldig svak, særlig i lungene, var redd og spurte om de vær så snill kunne bruke munnbind. Et par gjorde det, men de fleste nektet på grunn av policy, selv om vi kjøpte det inn selv. Når vi ringte for å spørre om hvorfor retningslinjene var slik, ble vi møtt med sinne og ansvarsfraskrivelse", skriver hun.

– Det er innført munnbind i hjemmetjenesten i Nordre Follo kommune fra 1. oktober 2020. Det ligger kun smittevernfaglige vurderinger bak dette, ikke økonomiske. Munnbind alene beskytter dessverre ikke godt nok mot smitte. Andre smitteverntiltak er viktigere for å beskytte de sårbare, som for eksempel å sørge for at ikke ansatte med begynnende infeksjonssymptomer kommer på jobb, forklarer kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Les også: Nytt tilfelle av koronasmitte i hjemmesykepleien

– Er kun på å skape frykt

Fred Bjørnsen har etterlyst mer åpenhet og bedre informasjon rundt de registrerte smittetilfellene i kommunen.

Han mener dagens informasjonsrutiner i Nordre Follo ikke er bra nok, og påpeker at begrenset informasjon om smittespredningen er kun med på å skape frykt hos innbyggerne.

Leseren lurer også på hvilke rutiner kommunen har når det gjelder varsling av pårørende og ivaretakelse av beboerne.

– Vi bør få vite hvor i området den smittede personen jobber eller bor, eksempelvis på Tårnåsen eller i sentrum på Kolbotn og ikke bare "nord i kommunen", som kommunen bruker. Videre bør vi få vite hvor hen ble personen smittet, hvor sterkt angrepet og om sykehusinnleggelse. Og kom gjerne med mer informasjon som man mener kan ha psykologisk effekt på samfunnet. Det er ikke for å få tilfredsstilt nysgjerrigheten, men for å påvirke oss psykisk og gjøre oss mer skjerpet, sier han.

– Jeg forstår godt at det er ønske om å vite mest mulig om koronasmitte og hvor smitten er. Her er det flere faktorer som spiller inn. I kommunen opplyser vi om smitte dersom det er påvist smitte ved en av kommunens institusjoner. Da vil det både stå på våre nettsider og sendt informasjon til media, og naturligvis er leder ved virksomheten og berørte informert, sier kommuneoverlegen.

Videre påpeker hun at det i enkelttilfeller ikke er smittevernmessig viktig å vite hvor smittekilden befinner seg.

– Enkelttilfeller med kjent smittekilde oppgir vi ikke hvor er geografisk i kommunen fordi det ikke er smittevernmessig viktig. Smitten ligger gjerne tilbake i tid, og det er viktig å ikke ta fokus fra de tiltak som faktisk har effekt i pandemien, nemlig å holde god avstand, gjerne ha fokus på å ikke gjøre oss til nærkontakt med andre enn de som naturlig er våre nærkontakter, holde seg hjemme ved sykdom, vaske hender hyppig og teste seg ved behov, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Pårørende burde ha vært informert

Bjørn Johnsen lurer på hvorfor kommunen ikke varsler pårørende om smitte på omsorgsboligene på Greverud.

«Det er trist å finne ut av dette fra en avisartikkel og ikke få informasjon fra boligen der min mor bor», skriver han.

– Det forstår jeg. Her burde pårørende være informert fra virksomhetsleder, innrømmer kommuneoverlegen.

Ulik praksis i to Follo-kommuner

Nina A. Brattvoll har reagert på forskjellig praksis rundt informasjonsformidling om covid-19 i Nordre Follo og Ås kommuner.

Vi har valgt å kun informere detaljert om smitte dersom vi har smitte i en av våre institusjoner.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo

«Det er ganske interessant å se forskjellen på hvordan åpenhet om denne sykdommen håndteres i Ås og i Nordre Follo. Nordre Follo konstaterer i alle saker at alle berørte er kontaktet og at alt er under kontroll, selv om de deler nær null av informasjon. De har forklart hvorfor de går for denne strategien, men åpenheten til Ås kommune er nå i alle fall for min del mye mer betryggende enn beskjeden om at "det er smitte nord i kommunen, men alt er under kontroll."

– Det forstår jeg. Kommuner har ulik praksis og det kan virke forvirrende for innbyggere. Vi har valgt å kun informere detaljert om smitte dersom vi har smitte i en av våre institusjoner. Enkelttilfeller med kjent smittevei gir vi ikke flere detaljer om fordi sykdom i utgangspunktet er en privatsak, også for allmennfaglig smittsom sykdom, når smittekjeden er under kontroll og opplysninger ikke har noen smittevernmessig betydning for offentligheten, sier kommuneoverlegen.

– For eksempel, dersom du leser om at en person som bor på Kolbotn er smittet. Hva skal du bruke informasjonen til? Unngå å reise på Kolbotn senter? Ikke gå på arrangement på Kolben? Det er ikke slik atferd som skal hjelpe oss å bekjempe pandemien. Vi må anta at det er smitte «overalt», og er et etablissement åpent, så trenger du ikke være engstelig for å bruke det, så lenge du overholder grunnleggende smittevern som minst en meters avstand til andre, ikke ta deg til ansiktet og vaske hender hyppig, legger Kerstin Anine Johnsen Myhrvold til.

– Taushetsplikten gjelder også ved korona-sykdom

Hvis innbyggere får erfaring med at ens helseopplysninger blir identifisert i lokalsamfunnet, vil nok mange personer kvie seg for å søke helsevesenet, teste seg for koronavirus ved mistanke og samarbeide dårligere om smittesporingen.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo

Kommuneoverlegen understreker at hvis det er grunn til å ta andre forhåndsregler i et område med et pågående utbrudd, vil kommunen informere om det på sin nettside og til media.

– Taushetsplikten ved sykdom gjelder også ved korona-sykdom, så det er også et aspekt vi som vanlig er nøye med å overholde fordi det er straffbart for helsepersonell å bryte dette prinsippet. Hvis innbyggere får erfaring med at ens helseopplysninger blir identifisert i lokalsamfunnet, vil nok mange personer kvie seg for å søke helsevesenet, teste seg for koronavirus ved mistanke og samarbeide dårligere om smittesporingen. Testing og god smittesporing er vi helt avhengig av for å kunne håndtere pandemien, i motsatt fall vil smittefaren kunne øke, slår hun fast.

Har du flere spørsmål rundt smittehåndteringen i Nordre Follo? Send disse til yana@oavis.no

Powered by Labrador CMS