KOBLES TIL KJENTE UTBRUDD: Alle de fire tilfellene kan knyttes tilbake til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter (LBS) og Tussestien barnehage på Langhus.
KOBLES TIL KJENTE UTBRUDD: Alle de fire tilfellene kan knyttes tilbake til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter (LBS) og Tussestien barnehage på Langhus.

Fire nye mutasjonstilfeller

Hittil er det påvist 69 tilfeller av mutert virusvariant fra Storbritannia i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har fått bekreftet fire nye tilfeller av det muterte viruset fra prøver FHI har sekvensert tilbake fra 15. desember, skriver kommunen i en pressemelding.

Videre opplyser kommunen at alle de fire tilfellene kan knyttes tilbake til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter (LBS) og Tussestien barnehage på Langhus.

– At tilfellene kan knyttes til allerede kjente utbrudd, er positivt, sier kommuneoverlegen, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

69 mutasjonstilfeller

Totalt rundt 400 prøver fra Nordre Follo, fra tiden tilbake fra 15. desember, ble sendt til FHI. Hittil er det påvist mutasjonssmitte i 69 av disse prøvene.

Nordre Follo kommune venter fortsatt på rundt 100 prøvesvar fra FHI.

– Vi må forvente flere tilfeller, understreker kommuneoverlegen.

Kommunen har bekreftet at hittil har de påviste mutasjonstilfellene i Nordre Follo ført til kun en sykehusinnleggelse fra et lokalt sykehjem. Ifølge kommuneoverlegen handler det om en eldre innbygger i risikogruppen.

– Hvordan anser du muligheten for at det kan dukke opp tilfeller av mutert virus i enda flere kommunale virksomheter, utover de nye som kom nå?

– Det må forventes å kunne dukke opp smittetilfeller av den muterte virusvarianten i flere av kommunens virksomheter, sier Myhrvold.

Hun beskriver smittesituasjonen i kommunen som utfordrende, men påpeker samtidig at de prøver så godt de kan å stoppe utbruddet og er ved godt mot.

– Utbruddet må stoppes slik at det ikke utvikler seg til noe ukontrollert, sier hun.