COVID-19 I NORDRE FOLLO

BEKYMRET FOR SPREDNING AV MUTASJONSSMITTE: – Vi ser at svært mange av de som er smittet de siste ukene får påvist engelsk variant av Covid-19. Det betyr at vi nå forventer at nye smittetilfeller skyldes den muterte varianten, og vi smittesporer rundt hvert tilfelle som om det er påvist engelsk variant, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold. Foto: Yana Stubberudlien
BEKYMRET FOR SPREDNING AV MUTASJONSSMITTE: – Vi ser at svært mange av de som er smittet de siste ukene får påvist engelsk variant av Covid-19. Det betyr at vi nå forventer at nye smittetilfeller skyldes den muterte varianten, og vi smittesporer rundt hvert tilfelle som om det er påvist engelsk variant, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold. Foto: Yana Stubberudlien

Hever risikonivået i Nordre Follo

Smittesituasjonen i Nordre Follo kommune er nå vurdert å være i risikonivå tre, økende spredning. – Vi ser at svært mange av de som er smittet de siste ukene får påvist engelsk mutasjonsvariant av Covid-19, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Publisert Sist oppdatert

I ukens risikovurdering for Covid-19-utbruddet i Nordre Follo, som er utarbeidet av kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold med status per 4. mars, skriver hun at smittesituasjonen i Nordre Follo vurderes å være i det såkalte risikonivå tre ("økende spredning"). Det betyr at risikonivået nå heves et hakk.

Slik beskrives nåværende smittesituasjon (risikonivå tre) i FHIs veileder:

"Økende insidens (hyppigheten av sykdom og dødsfall i en befolkning) utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 til 20 prosent har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press."

En ny risikovurdering skal gjøres av kommuneoverlegen neste uke, onsdag 10. mars.

Derfor ble risikonivået hevet

Kommuneoverlegen begrunner sin vurdering med følgende:

KILDE: Nordre Follo kommune, oppdatert 4. mars 2021
KILDE: Nordre Follo kommune, oppdatert 4. mars 2021
 • 1. Nordre Follo har en gradvis økning i antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Siden 23. mars da denne andelen var 86, har den økt til 108 per 3. mars. Ifølge kommunens egen smittestatistikk per 4. mars (se tabellen) er denne andelen nå på 125 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens gjennomsnittet for hele landet er på 101,1. Andelen for Oslo er nå på 285,4, men i Follo har Nordre Follo den desidert største andelen smittede (125 for Nordre Follo, 73,4 for Ås, 72 for Enebakk, 44,3 for Vestby, 35,7 for Nesodden og 31,5 for Frogn).
 • 2. En betydelig andel av smittetilfellene i kommunen må regnes å være av engelsk variant som er mer smittsom. Dette punktet har stor betydning for vurderingen av å sette opp risikonivået.
 • 3. Andel smittede med ukjent smittevei har igjen gått opp, fra 13 prosent i perioden 8.-21. februar til 21 prosent i perioden 22.-28. februar, men den var enda høyere tidligere i februar (27 prosent for 1. februar til 17. februar) og på over 30 prosent per 4. februar.
 • 4. Andel positive av koronaprøver tatt i kommunen er gått opp, fra 2 prosent i uke syv til 3,4 prosent i uke åtte. Til sammenlikning lå dette tallet etter sommerferien på cirka 0,5 til 1 prosent.
 • 5. Helsevesenet viser tegn til overbelastning. Ahus har gått i gul beredskap og rapporterer om sprengt intensivkapasitet, med 30 inneliggende pasienter som behandles for Covid-19 hvor en tredel av disse trenger intensivbehandling. Det meldes også om generelt økende tilstrømning av pasienter til akuttmottaket. (OBS! Det var kun to innlagte pasienter fra Nordre Follo per 1. mars, ifølge Myhrvold). Dette punktet har også stor betydning for kommuneoverlegens vurdering av å heve risikonivået i Nordre Follo fra to til tre.

Les også: Finner ikke smittevei hos 27 prosent smittede

Svært mange får påvist mutasjonssmitte

– Vi har per i dag et foreløpig mindre pågående utbrudd av Covid-19 med totalt tre smittede tilknyttet samme kohort i Skotbu barnehage. Ellers er det kun enkeltstående smittetilfeller inn i enkelte private og kommunale virksomheter, opplyser Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

I sin ferske risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen skriver hun at alle Covid-19-prøver fra Nordre Follo blir for tiden sekvensert. Det er basert på informasjonen fra FHI som har varslet om at den muterte engelske varianten av Covid-19 dominerer i Viken fylkeskommune.

– Vi ser at svært mange av de som er smittet de siste ukene får påvist engelsk variant av Covid-19. Det betyr at vi nå forventer at nye smittetilfeller skyldes den muterte varianten, og vi smittesporer rundt hvert tilfelle som om det er påvist engelsk variant, sier Myhrvold.

Kommunen anser derfor ikke lenger hensiktsmessig å opplyse innbyggerne om antall muterte virus av type engelsk variant.

– Svaret på sekvensering kan foreligge etter at smittesporingen er gjennomført. Smittesporingsteamet har ikke kapasitet til å ringe alle smittede opp på nytt. Det betyr at den enkelte ikke nødvendigvis vil motta informasjon om hva slags subtype av Covid-19 som foreligger, forklarer kommuneoverlegen.

33 prosent smittede blant innbyggerne på 15 til 24 år

I uke syv var det ingen i aldersgruppen over 65 år som var registrert smittet av Covid-19, men i uke åtte var 3 prosent over 65 år registrert smittet.

Kommuneoverlegen påpeker at alder i seg selv er den viktigste risikofaktoren for å få alvorlige symptomer eller å dø av Covid-19.

Ifølge diagrammet over andel smittede i Nordre Follo i uke syv var det flest smittede blant aldersgruppene 25-34 år og 45-54 år (29,2 prosent smittede hos begge aldersgruppene), etterfulgt av gruppen på 15 til 24 år, som utgjør cirka 21 prosent av alle smittede i uke syv.

I uke åtte ser vi flest smittede blant yngre befolkning, andel smittede er på 33,3 prosent blant aldersgruppene 15-24 år, etterfulgt av aldersgruppene 25-34 år (18,2 prosent) og 35-44 år (15,2 prosent).

Forsterket nasjonale råd

På bakgrunn av det ovennevnte har kommuneoverlegen valgt å forsterke følgende gjeldende nasjonale råd:

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. I dette ligger også at møter fortrinnsvis skal holdes digitalt.
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.
 • Voksne over 20 år i breddeidretten anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Forsterket lokale råd

Kommuneoverlegen velger også å forsterke gjeldende lokale råd i Nordre Follo:

 • Bruk munnbind på kollektivtransport og taxi, hvis det er trengsel eller man ikke kan opprettholde minst én meter avstand (unntatt kortvarige passeringer). NB: gjelder ikke for barn under tolv år.
 • Unngå bruk av kollektivtransport.
 • Kommunens administrasjon bør se på muligheten for ambulant testing der folk samles, eksempelvis på skoler, fritidsklubber og så videre.
 • Skoler og barnehager driftes på gult nivå inntil videre.

I sin risikovurdering skriver kommuneoverlegen at hvis smittesituasjonen forverres ytterligere på generell basis, må mer spesifikke tiltak vurderes, for eksempel rødt nivå i skoler hvis utbruddet skulle være i en slik aldersgruppe.

Vil vurdere politianmeldelser

Befaring, rådgivning og tilsyn er forsterket i kommunen, og kommuneoverlegens vurdering er at kommunen som tilsynsmyndighet nå skal håndheve smittevernreglene strengt, særlig overfor de virksomheter som ikke følger reglene.

Kommunen og kommuneoverlegen har tett dialog med politiet og vil kunne vurdere anmeldelse av virksomheter i tilfeller med åpenbare brudd på smittevernreglene.

– Når det gjelder privatpersoners eventuelle brudd på forskrift, anbefaler jeg å ha en høyere terskel for tilsyn og straff fordi det vil kunne undergrave befolkningens tillit til helsevesenet og helsemyndighetene, påpeker Myhrvold.

Fortsatt for få som tester seg

Antall personer i karantene har gått ned fra forrige uke, fra 200 til 150, ifølge risikorapportene. Videre står det at TISK-kapasitet ( tiltakene med testing, isolering, smittesporing og karantene) i kommunen er god for tiden. Det er også god kapasitet i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Dessverre er det fortsatt for få som tester seg. Ifølge rapporten ble kun 937 personer testet for Covid-19 i uke seks, men antall testede har gått opp til 1.184 i uke syv og holder seg nå stabilt på det samme nivået (1,93 prosent).

Rekorden i antall testede i Nordre Follo hittil i år ble registrert i uke fire (3.292 testede). Kommunen ønsker at mange flere tester seg. Målsetningen nasjonalt og lokalt er 5 prosent testede per uke.

Kommuneoverlegen oppfordrer derfor alle til å teste seg ved den minste mistanke om Covid-19.

– Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19, bør du teste deg. Symptomer på Covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing. Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg. Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som oppholder seg i landet, skriver Myhrvold.