SMITTE HOS 14 ELEVER: Det har blitt påvist smitte hos 14 elever ved skolen. Foto: Yana Stubberudlien
SMITTE HOS 14 ELEVER: Det har blitt påvist smitte hos 14 elever ved skolen. Foto: Yana Stubberudlien

– Stort utbrudd med 14 smittede og 80 personer i karantene

Kommunen kaller utbruddet på Roald Amundsen skole som et stort utbrudd med mange smittetilfeller der de ikke klarer å finne ut hvor folk har blitt smittet. Til tross for høye smittetall blant elevene allerede på torsdag, ble informasjonen om dette holdt tilbake i minst ett døgn.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge kommunen har de ulike rutiner for varsling om lokale utbrudd på kommunens hjemmesider.

– Det som er viktigst ved et smittetilfelle er at alle som er berørte og skal i karantene får beskjed så raskt som mulig. Denne beskjeden går fra smittesporingsteamet til virksomhetsleder og så ut til de som er direkte berørt. Deretter varsles alle ansatte og foresatte/pårørende/brukere som hører til virksomheten, sier konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo, Monica Biermann.

Smittetilfellene i Nordre Follo i januar 2021:

 • 10. januar: 12 meldte tilfeller
 • 9. januar: 17 meldte tilfeller
 • 8. januar: 13 meldte tilfeller
 • 7. januar: 25 meldte tilfeller
 • 6. januar: 16 meldte tilfeller
 • 5. januar: 16 meldte tilfeller
 • 4. januar: 12 meldte tilfeller
 • 3. januar: 15 meldte tilfeller
 • 2. januar: 0 meldte tilfeller
 • 1. januar: 6 meldte tilfeller
 • Hittil i januar (1.-10. januar 2021): 132 meldte tilfeller
 • Desember: 196 meldte tilfeller
 • November: 233 meldte tilfelle
 • Oktober: 84 meldte tilfeller
 • Antall innrapporterte tilfeller totalt (siden mars 2020): 793 smittetilfeller, 8 dødsfall.
 • Kilde: Nordre Follo kommune (per 10. januar 2021)

Hun sier at når det gjelder å informere resten av befolkningen, så er det ulike rutiner for kommunale virksomheter og andre virksomheter.

– Når det er smitte i en kommunal virksomhet, så blir vakthavende lege i kommunen varslet. De varsler så videre til kommunens ledelse og deretter går informasjonen ut på nettsiden og sendes til pressen, sier Biermann.

Les også: Holdt tilbake høye smittetall på Roald Amundsen vgs

Smittetallene ble holdt tilbake

Oppegård Avis har spurt konstituert kommuneoverlege om årsaken til at både skoleledelsen og kommunen holdt tilbake informasjonen om det høye smittetallet på Roald Amundsen videregående skole. Dette er til tross for at smittesporingsteamet i kommunen og ledelsen ved skolen visste om det lokale utbruddet i minst ett døgn.

Fredag ettermiddag, halvannen time etter at Oppegård Avis publiserte saken om elleve smittede på skolen etter tips fra flere bekymrede foresatte ved skolen, valgte kommunen å opplyse om utbruddet på skolen via en kort pressemelding på kommunens hjemmeside.

Dette er til tross for at allerede midt på dagen torsdag 7. januar var det påvist rundt ti smittede på skolen. Både skolene og kommunen pleier å opplyse foresatte (i hvert fall på det aktuelle trinnet) og innbyggerne om mindre utbrudd enn dette.

Sa ikke noe til formannskapet

Informasjon om det høye smittetallet på skolen kunne ha vært relevant for formannskapet, som behandlet saken om forlengelse av de lokale koronatiltakene torsdag kveld.

Ifølge rektoren ved skolen fikk hun den første beskjeden fra smittesporingsteamet i Nordre Follo torsdag morgen. Hun hadde løpende kontakt med smittesporingsteamet utover denne dagen, og sent på kvelden ble smitten påvist hos elleve elever totalt. Til tross for det, har ingen informasjon om det høye smittetallet blitt offentliggjort av kommunen før klokken 14:15 fredag ettermiddag.

– Roald Amundsen videregående skole er ikke en kommunal virksomhet, men tilhører Viken fylkeskommune. Når det er smitte på et sted som ikke er en kommunal virksomhet, så er det ikke tilsvarende rutine for varsling. Rektor ved skolen var i kontakt med kommuneoverlegen i Nordre Follo fredag morgen. Det var et stort arbeidspress fredag formiddag som gjorde det nødvendig å prioritere hardt. Vi publiserte informasjon om smitteutbruddet fredag ettermiddag, sier Biermann.

Hun bekrefter at formannskapet ikke ble informert om utbruddet på torsdag.

– Det var som sagt ikke varslet til kommuneoverlegen før møtet. Det er fast rutine at melding om smittetilfeller sendes til medlemmene i kommunestyret samtidig som det publiseres på nettsiden, sier Biermann.

14 smittede og 80 i karantene

Spørsmålet om antall personer i karantene, som Oppegård Avis sendte rektoren på torsdag, har ikke blitt besvart av rektoren ennå. Hun sa bare at dette gjaldt veldig få personer.

Det viser seg nå at antall personer i karantene knyttet til dette utbruddet er 80 per i dag. Antall smittede har økt med tre personer siden den gang.

– Antall smittede og i karantene er 14. Det er ingen nye smittetilfeller i dag. Drøyt 80 personer i karantene, det er i hovedsak familie og venner, ikke nødvendigvis elever på Roald Amundsen skole, sier konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo.

Kaller det et stort utbrudd

Søndag 10. januar publiserte kommunen en pressemelding hvor kommuneoverlege Kerstin Myhrvold uttrykte sterkt bekymret for smitteutviklingen i Nordre Follo, med økt smitte og flere smittetilfeller av ukjent smittevei, inkludert et smitteutbrudd på Langhus bo- og rehabiliteringssenter og et stort smitteutbrudd blant ungdommer i kommunen.

– Det er viktig å understreke at utviklingen er svært alvorlig. Vi har nå et stort utbrudd tilknyttet Roald Amundsen videregående skole og vi har mange tilfeller der vi ikke klarer å finne ut hvor folk har blitt smittet. Dette øker risikoen for at smitten kan spre seg videre. Det er svært viktig at alle følger regjeringens sterke anbefalinger om å begrense aktiviteter og besøk innendørs de neste to ukene, sier kommuneoverlegen.

Fører ikke statistikk fordelt på bosted

Oppegård Avis har også bedt kommunen om innsyn i smittetallene fordelt på postnumre i tidligere Oppegård og Ski, for å se om forskjellen i smittetallene mellom nord og sør er signifikant.

En slik statistikk offentliggjøres av flere kommuner, blant annet Bærum kommune (se side 8 i rapporten), men praktiseres ikke i Nordre Follo:

– I Nordre Follo fører vi ikke statistikk delt mellom sør og nord i kommunen, hele kommunen sees under ett, sier Monica Biermann i Nordre Follo.

SLIK FØRES STATISTIKKEN I BÆRUM: Bærum kommune, som har cirka 128.000 innbyggere, fører statistikken med andel smittetilfeller fordelt på bosted. Her kan du se statistikken i Bærum for uke 46-48. Statistikken viser at det er store forskjeller på antall smittede mellom de ulike lokalsentrene i én kommune.
SLIK FØRES STATISTIKKEN I BÆRUM: Bærum kommune, som har cirka 128.000 innbyggere, fører statistikken med andel smittetilfeller fordelt på bosted. Her kan du se statistikken i Bærum for uke 46-48. Statistikken viser at det er store forskjeller på antall smittede mellom de ulike lokalsentrene i én kommune.

Større andel smittede enn i Oslo og andre nabokommuner

Ifølge VGs statistikk per i dag har Nordre Follo kommune hatt en andel på over 330 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene, som er rekorden blant nabokommunene og over det dobbelte av det som har vært en gjennomsnittlig andel for hele landet i den samme perioden (150 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene).

KRAFTIG STIGENDE SMITTETALL I NORDRE FOLLO: Smittetallene i Nordre Follo for de siste to ukene har vært meget høye og er nå kraftig stigende. KILDE: Skjermdump fra VG.no (per 12. januar 2021)
KRAFTIG STIGENDE SMITTETALL I NORDRE FOLLO: Smittetallene i Nordre Follo for de siste to ukene har vært meget høye og er nå kraftig stigende. KILDE: Skjermdump fra VG.no (per 12. januar 2021)

For å sammenlikne smittesituasjonen med nabokommunene, har Oslo hatt en andel på cirka 257 smittede i den samme perioden, Ås kommune – 64, Indre Østfold – 89, Frogn – 95, Enebakk – 180 og Nesodden – 270 smittede per 100 000 innbyggere.

Leserne lurer på om smittetallet her i tidligere Oppegård nærmer seg smittetallet i bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand i Oslo.

Hypotesen er at tallet er betydelig høyere i Oppegård enn i Ski. Flere lesere har derfor etterlyst statistikken over smittetallene fordelt på bosted i Nordre Follo. Dessverre får vi ikke vite om dette stemmer eller ikke.

Powered by Labrador CMS