VAKSINERING I NORDRE FOLLO

FØLGER REKKEFØLGEN: Oppfriskningsdosene med Pfizer-vaksine skal nå gis til gruppen som er 85 år og over, etterfulgt av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.
FØLGER REKKEFØLGEN: Oppfriskningsdosene med Pfizer-vaksine skal nå gis til gruppen som er 85 år og over, etterfulgt av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Tilbyr oppfriskningsvaksine til alle over 65 år

Kommunen starter med å tilby oppfriskningsdose med Pfizer-vaksine til alle sykehjemsbeboere og de eldste innbyggerne over 80 år.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har bestemt at alle over 65 år skal få tilbud om en "oppfriskningsdose" (boosterdose) med koronavaksine. Dette er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første dosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen.

Det er kun Pfizer-vaksine som er godkjent som en oppfriskningsdose. Det må det gå minst seks måneder mellom den andre dosen og oppfriskningsdosen.

FHI skriver at målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

FHI skriver at det ikke er grunnlag for en anbefaling om oppfriskningsvaksine til den øvrige befolkningen foreløpig, men at de vil vurdere tilbud om en oppfriskningsdose til helsepersonell for å redusere risikoen for videre smitte til spesielt utsatte personer (indirekte beskyttelse).

Starter i uke 45

– Alle innbyggere som er over 65 år og registrert i Helseboka får invitasjon på SMS, men vi starter med de eldste. Vi har så vidt begynt å vaksinere innbyggere over 85 år og beboerne på sykehjem, men vaksineringen skal pågå for fullt fra uke 45 (8.-14. november), sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Kommunen vil følge FHIs anbefaling om rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose. Den følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen.

Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbudet først, deretter går tilbudet til aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

– Vi har nå sendt ut tilbud om oppfriskningsdose med Pfizer-vaksine til innbyggere over 80 år. Hvis du er over 80 år og ikke har mottatt tilbudet om den tredje vaksinedosen, men ønsker å få dette tilbudet, kan du få en time ved å kontakte kommunens vaksinesenter på telefon 940 12 310, sier Biermann.

Én ukes intervall

FHI påpeker at eldre over 65 år har økt risiko for alvorlig forløp av influensa, men at oppfriskningsvaksinasjon mot Covid-19 ikke må gå på bekostning av influensavaksinasjon.

FHI skriver at det er viktig at eldre tar imot tilbud om influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Husk at influensavaksine og koronavaksine ikke bær settes samtidig. Det bør gå én uke mellom disse.

Tredje dose for de med svekket immunforsvar

Innbyggere over 18 år (18 til 65 år) som har alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser, får tilbud om tredje vaksinedose.

Intervallet mellom den andre og den tredje dosen for den ovennevnte risikogruppen må være minimum fire uker.

– Både Pfizer-vaksine og Moderna-vaksine er godkjent som tredje dose, sier Biermann.

Den tredje vaksinedosen skal settes på vaksinesenteret på Ski Storsenter. Ta kontakt med vaksinesenteret på telefon 940 12 310 for å få en time.

Husk også å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. Du finner mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder via denne lenken fra FHI.

Dette er prioriteringsrekkefølgen i Nordre Follo:

  1. Dose én med koronavaksine til uvaksinerte.
  2. Dose to med koronavaksine til delvis vaksinerte.
  3. Dose tre med koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar.
  4. Sesonginfluensavaksine til definerte risikogrupper.
  5. Oppfriskningsdose til eldre over 65 år, med aldersprioritering. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbudet først, deretter går tilbudet til aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Tilbud om drop-in

Hvis du ennå ikke er vaksinert, kan du ringe vaksinesenteret på telefon 940 12 310 og bestille tid for drop-in-vaksinering følgende dager:

  • Onsdag 27. oktober kl. 10.00-14.30
  • Torsdag 11. november kl. 10.00-14.00
  • Tirsdag 16. november kl. 10.00-14.00
  • Onsdag 24. november kl. 10.00-14.00.

Husk at intervallet mellom den første og den andre dosen må være minst fire uker hvis du er over 18 år. For de som er yngre, må intervallet være minst tolv uker.

Siden tilbudet og logistikken rundt det krever mye tid og ressurser, ber kommunen alle som ikke kommer til oppsatt tid om å varsle vaksinesenteret og si ifra om dette på forhånd.

Powered by Labrador CMS