SLIK SÅ DET UT: Skadene er på begge sider av bassenget og ble oppdaget ved en rutinemessig sjekk fredag 26. juli. Nå er bassenget tappet ned og reparasjonsarbeidet er godt i gang.
SLIK SÅ DET UT: Skadene er på begge sider av bassenget og ble oppdaget ved en rutinemessig sjekk fredag 26. juli. Nå er bassenget tappet ned og reparasjonsarbeidet er godt i gang.

Svømmehallen åpner tidligst i midten av mars

Arbeidene i Sofiemyr svømmehall har blitt mye mer omfattende enn først forventet.

Publisert

I sommer ble det registrert omfattende skader i det store bassenget i Sofiemyr svømmehall. Vakthavende som kom på jobb 26. juli registrerte at en rekke fliser hadde falt av på bassengets vegger. 

Da bassenget senere ble tappet ned, ble enda flere skader avdekket. Nå er en omfattende renovering i gang, men det tar lenger tid enn først ventet. De første svømmetakene i den renoverte hallen kan tidligst tas i midten av mars. 

Ferdig i februar

– Vi skulle helst vært ferdig med en gang, selvsagt, men det var uungåelig. Siste ferdigdato for arbeidene i svømmehallen er i slutten av februar, sier Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Oppegård kommune. 

Haug og driftssjef Dan Christiansen forteller at når arbeidet er ferdig, vil man starte jobben med å fylle opp bassenget og gi vannet temperatur. 

– Dette må vi gjøre gradvis for at ikke fliser skal ryke igjen. Vi må forholde oss til å bruke riktig tid og temperatur. Det vil ta cirka 14 dager, sier Christiansen. 

– Svært beklagelig

Dermed vil tentativ åpningsdato være i midten av mars. 

– Det er jo svært beklagelig at vi kom i en situasjon hvor bassenget slapp flisene. Vi har gjort alt vi kan for å knipe inn på alle dager for å gjøre reparasjonsarbeidet raskest mulig, sier Hogne Haug. 

– Når prosjektets kompleksitet ble så omfattende, ble det mye mer jobb. Likevel har vi hele veien gjort alt for at dette skal bli raskest mulig ferdig. Selv i anbudsrunden var tid et større kriterium enn pris, sier Hogne Haug. 

I dag brukes ansatte fra Sofiemyr svømmehall til å drifte Seiersten bad i Drøbak for skolesvømming for 4. klasse. I tillegg er det noe svømmeskole i helgene på Høyås.