BEHOV FOR MANGE TILTAK: Berit Sunde (75) og Halvor Stormoen (69) og fra Solbråtan krever at SVV og kommunen setter i gang med farts- og støyreduserende tiltak i området langs Skiveien på Solbråtan.

– Ansvarsfraskrivelse

– Her må fartsgrensen senkes ned fra 50 til 40 kilometer per time, sier Halvor Stormoen (69) og Berit Sunde (75) fra Solbråtan.

Publisert

– Mange som kjører her tror det er en 60-sone. Bare se på dette! sier Halvor Stormoen og Berit Sunde.

Oppegård Avis møtte dem ved Shell-stasjonen i Skiveien på Solbråtan mandag ettermiddag. I den korte tiden vi sto og snakket sammen var vi vitner til mye støy fra tungtrafikk samt flere farlige situasjoner med høy fart og forbikjøringer. Vi så også en en ung jente som prøvde å krysse Skiveien fra Heimenveien på et sted uten fotgjengerovergang.

– Det bør være flere målinger og politikontroller på stedet, sier Stormoen.

Fotgjengerovergang

– Man må se helhetlig på området. Det er behov for flere tiltak her. Krysset fra Nedre Solbråtan til Øvre Solbråtan er også en risikosport, sier Stormoen og Sunde.

De sier det er rundt 65 boenheter i det tettbebodde boligområdet. Ifølge Stormoen er det mange av disse innbyggerne som ikke tør krysse Skiveien fra Heimenveien og velger å kjøre bil istedenfor. Hun sier skoleelever blir kjørt med bil. Barnevogn og rullator er utelukket ved snøfall uten brøyting.

– Vi forstår godt at det er Statens vegvesen (SVV) som har ansvar for fylkesveien, men likevel synes vi kommunen burde ha støttet oss i vår sak, sier 75-åringen, og legger til at hun er rystet over kommunens manglende vilje til å involvere seg i saken.

Ventet lenge på tiltak

I flere år har innbyggerne på Solbråtan etterlyst tiltak i form av en fotgjengerovergang fra Heimenveien til Skiveien samt skilt og veimarkering på strekningen.

HEIMENVEIEN: – Det er farlig å krysse Skiveien fra Heimenveien, men SVV vil ikke bidra med tiltak her, sier Berit Sunde (75) fra Solbråtan.

Etter mange henvendelser til SVV og oppslag i Oppegård Avis ble bare den korte delen av Heimenveien inntil Skiveien asfaltert.

– Det er flere barnehager og tre skoler som ligger på Sofiemyr. Mange barn må krysse Skiveien daglig for å komme dit, sier Sunde.

Hun er bekymret for trafikksikkerheten i området og påpeker at det er mange som kjører for fort på strekningen.

– Det var en dødsulykke her i 2013 og året etter var det en nesten-ulykke hvor en drosje skadet seg etter å ha kjørt inn i gjerdet, sier Stormoen.

Begrenset plass

Oppegård Avis har kontaktet virksomhetsleder Heidi Tomten i kommunen. Hun sier kommunen har engasjert seg i saken og fått SVV til å komme på befaring ved Heimenveien/Skiveien, men dessverre vil SVV ikke gjøre tiltak der.

«Spørsmål om behov for gangfelt her har vært vurdert tidligere, men på grunnlag av Vegdirektoratets retningslinjer for anleggelse av nye gangfelt, ble det etablert en tilrettelagt kryssing ved 70 meter unna Heimenveien», skriver Bjørn E. Pålsrud i SVV til kommunen.

Han forklarer videre at på motsatt side av gang- og sykkelveien mellom Heimenveien og gangfeltet, er det begrenset plass til fremkommelighet langs veien.

«Avstand mellom veien og eiendomsgrensen gjør det vanskelig å opparbeide en trygg fremkommelighet her, noe som hadde vært en god løsning for benyttelse av eksisterende gangfelt», skriver Pålsrud.

Plages av for mye støy

– Jeg har bodd her i 40 år og har akseptert støy i området, men den enorme økningen i trafikken de siste to-tre årene har gjort at jeg reagerer på støy sterkere enn noen gang. Det er uutholdelig, sier Sunde.

Hun og Stormoen påpeker at det fortettes mer og mer i nærområdet siden det ligger langs jernbanen.

– Faktagrunnlaget til konsekvensutredningen i forhold til utbyggingen på Myrvoll må være feil. Ifølge prognosene i konsekvensutredningen vil det være 750 færre biler her per døgn. Vi tviler sterkt på at det vil stemme, og tror heller ikke at de fleste som skal bo der kommer til å sykle om vinteren, sier de to.

– Gir blanke i oss

– Det bygges og fortettes, men det iverksettes ingen støyreduserende eller fartsdempende tiltak her. De gir blanke i alle oss som har bodd her i mange år. Det er rett og slett en ansvarsfraskrivelse, sier Sunde.

Stormoen og Sunde sier det er flere bilforretninger i området og mange som prøvekjører biler her.

– I tillegg er det mye tungtrafikk fra de nye boligområdene som bygges nå på Myrvoll. Det er veldig plagsomt for oss som bor i området, og det skaper mye uro, støy og forurensning, sier Sunde.

Stormoen er helt enig med henne og etterlyser miljødirektoratets handlingsplan for reduksjon av støy fra de ulike kildene, med en beskrivelse av hvilke tiltak som vurderes gjennomført for å redusere støybelastningen.

Oppegård Avis har ikke lyktes med å få en kommentar fra SVV. Vi følger opp saken i neste utgave.

Les også: Etterlyser tiltak i Skiveien

Powered by Labrador CMS