NYTT BYGGEPROSJEKT ER I GANG: Fra venstre ser du Prosjektleder Aud Val, prosjektsjef Alan Raouf, og kommunikasjonsrådgiver i kommunen, Silje Stavik. De besøkte tomten som snart skal huse omsorgsboligene i Edvard Griegs vei.
NYTT BYGGEPROSJEKT ER I GANG: Fra venstre ser du Prosjektleder Aud Val, prosjektsjef Alan Raouf, og kommunikasjonsrådgiver i kommunen, Silje Stavik. De besøkte tomten som snart skal huse omsorgsboligene i Edvard Griegs vei.

Nå er gravingen i gang!

Igangsettingstillatelsen er gitt, og arbeidet med å bygge Edvard Griegs vei Omsorgsboliger (EGO) er i gang. Her får du vite alt du trenger om saken!

Igangsettingstillatelse ble gitt fredag 13. oktober, og mandagen etter var gravemaskinene allerede i full gang med å endevende jorden som om halvannet år skal huse Edvard Griegs vei Omsorgsboliger på Kolbotn.

Dette skal skje

I oktober og november skal de grave og kjøre ut masser.
Det skal blant annet legges bunnledning, i tillegg til
at det skal sprenges!

– Naboene må nok leve med byggearbeid ett års tid, sier anleggsleder i AF Nybygg, Anders Røren.

Les også: Han tegner fremtidens Kolbotn

Vanlig drift på byggeplassen er mellom klokken 07.00 og 19.00 på hverdager. I helgene blir det stille! Hvis det skal jobbes i helgene, noe som foreløpig ikke er planlagt, så sendes det ut nabovarsel først.

PS! Saken fortsetter under bildet!

EN GANG I FREMTIDEN: Akkurat her kommer det, om halvannet år, et stort bygg i massivt tre som skal huse 72 leiligheter.
EN GANG I FREMTIDEN: Akkurat her kommer det, om halvannet år, et stort bygg i massivt tre som skal huse 72 leiligheter. 

Omstridt høyde

EGO-prosjektet har ikke gått helt knirkefritt, og sameiene i blokkene rundt sendte inn en formell klage hvor de mener at de påviser en rekke feil og mangler i rammetillatelsen.

– Vi synes kommunen har opptrådt arrogant og ikke tatt hensyn til naboene i denne saken, sier representantene for sameiene i Edvard Griegs vei, Lars Kleivan og Halvor Eikeland.

Les også: Derfor ser du gjerder og gravemaskiner her

Det er høyden på bygget som er mest omstridt. Og mens det jobbes videre med klagen, er det dette som er sikkert når det gjelder høyden:

– Byggets gesimshøyde (høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten, red.anm.) er på 121,4 meter over havet, og dette er tilsvarende høyde som eksisterende boliger. I reguleringen er det dette som er maks tillatt gesimshøyde. I forhold til fjellveggen vil gesimshøyden være omtrentlig 2-3 meter lavere, informerer prosjektlederne.

NÆRMESTE NABO: Her er tomten fra andre siden, og bak ser vi sameiene i Edvard Griegs vei som blir nærmeste naboer til omsorgsboligene. Det er de sameien som har klaget på blant annet høyden til det nye bygget, og de mer det kommer til å ta mye av solen deres.
NÆRMESTE NABO: Her er tomten fra andre siden, og bak ser vi sameiene i Edvard Griegs vei som blir nærmeste naboer til omsorgsboligene. Det er de sameien som har klaget på blant annet høyden til det nye bygget, og de mer det kommer til å ta mye av solen deres. 

PS! Saken fortsetter under bildet!

Kom med innspill!

Kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik, prosjektleder Aud Val, prosjektsjef Alan Raouf, og anleggsleder Anders Røren fra AF Nybygg.
Kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik, prosjektleder Aud Val, prosjektsjef Alan Raouf, og anleggsleder Anders Røren fra AF Nybygg.

Kommunen sier at de gjerne mottar andres tanker om arbeidet. Fremover vil det være en fast time hver 14. dag hvor dere kan komme innom for å ta opp ting i forbindelse med byggearbeidene. Første tidspunkt var i går; onsdag 25. oktober, og neste gang blir 8. november klokken 15.00 - 16.00. Oppmøteadresse er Kolbotnveien 28 (tømmervillaen ved siden av rådhuset).

PS! Saken fortsetter under bildet!

HER KOMMER DE: Her, ved rundkjøringen i Kolbotn, hvor du til høyre tar opp til Ingieråsen skole, kommer de nye boligene. De skal bygges oppå tunneltaket.
HER KOMMER DE: Her, ved rundkjøringen i Kolbotn, hvor du til høyre tar opp til Ingieråsen skole, kommer de nye boligene. De skal bygges oppå tunneltaket. 

Om boligene

Bygget skal huse 72 omsorgsboliger på 50-55 kvadratmeter, og bestå av fem etasjer og en underliggende kjeller. Bygget skal også inneholde servicefunksjoner, dagsenter og base for hjemmetjenesten. Målgruppene vil være personer med demens, kognitiv svikt, langvarig somatiske sykdommer og sammensatte fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Ferdigstillelse forventes januar 2019.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Fakta om Edvard Griegs vei Omsorgsboliger (EGO)

  • På Kolbotn, nedenfor Ingieråsen skole.
  • Kontrakten ble signert 7. september mellom AF Nybygg og Oppegård kommune.
  • Arbeidet startet i uke 42.
  • Det er tegnet av Tegn_3, og bygges av AF Nybygg.
  • Totalkostnad er på 378 millioner kroner.
  • Ferdigstilling forventes i januar 2019.
Powered by Labrador CMS